Du er ikke innlogget


Søknad / søk på Ledige studieplasser
Utenlandske statsborgere uten norsk fødselsnummer


Har du registrert din søknad uten norsk fødselsnummer, logg inn her:

Fødselsdato, 6 siffer:
DDMMÅÅ
info [Åpnes i nytt popup-vindu]
E-postadresse eller søkernummer 6 siffer:
info [Åpnes i nytt popup-vindu]
Ditt selvvalgte passord hos Samordna opptak:
info [Åpnes i nytt popup-vindu]

For søkere uten norsk fødselsnummer: Glemt passordet? Jeg ønsker nytt passord (bare for søkere uten norsk fødselsnummer).

Hvis du både har registrert et eget passord da du søkte, og har fått nytt passord i brev, på e-post eller på telefon, er det valgfritt hvilket av dem du bruker. Dersom du ønsker å annullere ett av dine passord, velg "min konto" etter å ha logget inn.Søknaden for 2016 åpner 1. februar.

  • Du kan endre rekkefølgen på studieønskene dine (omprioritere) fram til 1. juli.
  • Du kan endre adresse, e-postadresse eller telefonnummer når som helst.
  • Fra 20. juli kan du søke på de studiene som blir lagt ut på Ledige studieplasser-listen (studier som fortsatt har ledige plasser), du kan se dine opptaksbrev med eventuelle tilbud om studieplass, følge med på ventelistestatus og du må svare på eventuelle tilbud og plass på venteliste hvis du ikke skal miste dem.
  • Du kan se hvilke standardbrev SO har lagt ut i din nettsøknad og hvilken svarfrist de har. I tillegg til de brevene du ser her kan du også få viktige brev fra din saksbehandler. Sørg for til enhver tid å ha riktig adresse, e-post og telefonnr registrert hos Samordna opptak. Disse opplysningene vil også sendes til din saksbehandler og til lærestedene du har søkt.
  • Senest 20. juli kan du se dine opptaksbrev i søknaden med eventuelle tilbud om studieplass. Det er viktig at du svarer på disse innen den annonserte fristen, hvis ikke mister du studieplassen eller plassen i ventelisten til noen andre.
  • Fra ca 23. juli foregår ytterligere opptak som kan gi deg tilbud om studieplass der du ev. har stått på venteliste eller studier du har søkt via Ledige studieplasser.
  • Etter 20. juli: Svarregistrering. Hvis du får tilbud om studieplass må du alltid svare på at du tar i mot plassen innen svarfristen. Dette gjelder også ev. tilbud om plass på venteliste.
  • Etter 20. juli: Se hvilke studier som har ledige plasser på Ledige studieplasser. Du behøver ikke å ha søkt fra før for å søke via Ledige studieplasser.