<<< Norges teknisk-naturv.sk. univ.

Universitetet i Bergen >>>

Læresteder og studier i Samordna opptak 2015

Studier, tekstsøk: info [Åpnes i nytt popup-vindu] Se studier ved høgskole / universitet: Se studier i utdanningsområde: Fagområde: info [Åpnes i nytt popup-vindu]Universitetet i Agder (UiA), 86 studier, 0 på Ledige studieplasser

Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode

(klikk til søknad)
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2014 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Estetiske fag, kunst- og musikkfag:
Drama 201 618 GENS Årsstudium 5 alle alle
Kunst og håndverk 201 200 GENS Bachelor 20 alle alle
Kunst og håndverk, årsstudium 201 642 GENS Årsstudium 5 43.1 alle
Avlyst: Kunstfag med fordypning i musikk 201 437 GENS Bachelor 10 alle alle
Musikk 201 667 GENS Årsstudium 25 alle alle
Historie, religion, idéfag:
Filosofi 201 366 GENS Årsstudium 60 alle alle
Historie 201 481 GENS Bachelor 50 alle alle
Historie, årsstudium 201 179 GENS Årsstudium 100 alle alle
Religion og etikk, årsstudium 201 652 GENS Årsstudium 50 alle alle
Religion, etikk og kultur 201 482 GENS Bachelor 25 alle alle
Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv:
Friluftsliv 201 172 GENS Årsstudium 15 37.9 alle
Idrett 201 440 GENS Bachelor 20 44.3 40.1
Idrett, årsstudium 201 649 GENS Årsstudium 48 41.2 40.4
Informasjonsteknologi og informatikk:
IT og informasjonssystemer 201 260 GENS Bachelor 50 40.9 36.0
IT og informasjonssystemer, årsstudium 201 189 GENS Årsstudium 10 41.9 33.3
Juridiske fag, rettsvitenskap, politi:
Rettsvitenskap 201 526 GENS Bachelor 55 52.7 48.0
Lærer- og lektorutdanning:
Barnehagelærerutd., Grimstad 1) 201 132 GENS Bachelor 35 38.0 31.2
Barnehagelærerutd., Kr.sand. 1) 201 130 GENS Bachelor 140 alle alle
Faglærerutdanning i teater 2) 201 157 LÆRTEA Bachelor 20 alle alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Grimstad 1) 201 548 LÆRER Yrkesutdanning 35 alle alle Naturfaglig fokus.
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Kristiansand 1) 201 547 LÆRER Yrkesutdanning 70 alle alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, master 1) 201 084 LÆRER Master 10 37.7 38.5 Valg mellom fagdidaktisk mastergrad i norsk eller matematikk.
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Kr. sand 1) 201 651 LÆRER Yrkesutdanning 70 38.7 38.3
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, master 1) 201 083 LÆRER Master 30 38.2 42.4 Valg mellom fagdidaktisk mastergrad i ett av følgende fag: Norsk, matematikk, RLE, engelsk eller kroppsøving.
Lektorutd. med samf. kunnsk. i første studieår 3) 201 945 LÆRER Master 10 48.0 48.3 Fleksibel lektorutdanning med samfunnskunnskap som ett av to undervisningsfag. Se fotnote.
Lektorutdanning med engelsk i første studieår 3) 201 685 LÆRER Master 10 45.4 45.4 Fleksibel lektorutdanning med engelsk som ett av to undervisningsfag. Se fotnote.
Lektorutdanning med fremmedspr. i første studieår 3) 201 935 LÆRER Master 10 alle alle Fleksibel lektorutdanning med fremmedspråk som ett av to undervisningsfag. Velg mellom tysk, spansk eller fransk i første studieår. Se fotnote.
Lektorutdanning med historie i første studieår 3) 201 684 LÆRER Master 5 48.0 47.4 Fleksibel lektorutdanning med historie som ett av to undervisningsfag. Se fotnote.
Lektorutdanning med matematikk i første studieår 3) 201 697 LÆREAL Master 20 46.1 47.7 Fleksibel lektorutdanning med matematikk som ett av to undervisningsfag. Se fotnote.
Lektorutdanning med norsk i første studieår 3) 201 687 LÆRER Master 10 37.7 42.0 Fleksibel lektorutdanning med norsk som ett av to undervisningsfag. Se fotnote.
Lektorutdanning med religion i første studieår 3) 201 934 LÆRER Master 5 47.0 47.4 Fleksibel lektorutdanning med religion som ett av to undervisningsfag. Se fotnote.
Matematikk og naturfag:
Biologi 201 327 REALFA Bachelor 15 alle alle
Biologi, årsstudium 201 184 REALFA Årsstudium 20 alle alle
Fysikk 201 661 REALFA Årsstudium 15 alle alle
Matematikk 201 205 REALFA Årsstudium 30 alle alle
Matematikk og fysikk 201 862 REALFA Bachelor 10 alle alle
Matematikk og økonomi 201 301 MATRS Bachelor 20 alle alle
Mediefag, bibliotekfag og journalistfag:
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier 201 850 GENS Bachelor 30 alle alle
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium 201 794 GENS Årsstudium 15 alle alle
Kommunikasjon, medieproduksjon 201 851 GENS Bachelor 12 41.8 38.1
Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium 201 663 GENS Årsstudium 8 39.9 31.8
Skolebibliotekkunnskap, deltid 201 336 GENS Bachelor 15 alle alle Deltidsstudium. Fordypningsenheten går over 3-4 år.
Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:
Bioingeniør 201 702 BIOI Bachelor 20 47.9 44.6
Ernæring, mat og kultur 201 864 GENS Bachelor 16 48.0 40.7
Ernæring, mat og kultur, årsstudium 201 646 GENS Årsstudium 16 48.7 39.2
Folkehelsearbeid 201 203 GENS Bachelor 24 44.4 38.4
Sosialt arbeid 201 080 GENS Bachelor 60 48.3 42.3 Sosionomutdanning
Sykepleierutdanning, Grimstad 201 052 GENS Bachelor 105 40.9 37.7
Sykepleierutdanning, Kr.sand 201 050 GENS Bachelor 140 43.3 41.3
Vernepleierutdanning, Grimstad 201 060 GENS Bachelor 35 45.7 41.2
Pedagogiske fag:
Pedagogikk 4) 201 852 GENS Bachelor 30 40.8 33.3
Pedagogikk, årsstudium 4) 201 676 GENS Årsstudium 30 42.5 alle
Spesialpedagogikk 5) 201 853 GENS Bachelor 30 47.7 38.4
Reiselivsfag, hotellfag:
Opplevelsesbasert reiseliv 201 317 GENS Bachelor 30 39.7 37.5
Samfunnsfag, psykologi:
Samfunnsfag 201 242 GENS Årsstudium 20 38.5 alle
Samfunnsplanlegging og kommunikasjon 6) 201 474 GENS Bachelor 30 alle alle Breddevalg: Medier og kommunikasjon, Politikk og organisasjon, Informasjon og kommunikasjonsteknologi eller Utviklingsstudier.
Sosiologi 6) 201 900 GENS Bachelor 30 40.3 37.7 Breddevalg: Organisasjon og juss, økonomi og juss, planlegging og kommunikasjon eller politikk, organisasjon og administrasjon.
Sosiologi, årsstudium 201 240 GENS Årsstudium 20 41.4 35.2
Statsvitenskap 6) 201 881 GENS Bachelor 40 39.8 38.1 Breddevalg: Offentlig styring, utviklingsstudiet, historie, kommunikasjon, nordisk eller religion.
Statsvitenskap, årsstudium 201 238 GENS Årsstudium 20 46.3 35.6
Utviklingsstudier 6) 201 484 GENS Bachelor 30 38.0 38.3 Breddevalg: Samfunnsendring- og kommunikasjon, statsvitenskap, økonomi, medieproduksjon, spansk, religionsstudier i Asia eller religion og livssyn.
Utviklingsstudiet, årsstudium 201 247 GENS Årsstudium 10 39.5 36.5
Språk, litteratur:
Engelsk 201 887 GENS Bachelor 40 alle alle
Engelsk, årsstudium 201 170 GENS Årsstudium 65 alle alle
Fransk 201 793 GENS Bachelor 10 alle alle
Fransk, årsstudium 201 174 GENS Årsstudium 10 alle alle
Litteratur, film og teater 201 456 GENS Bachelor 10 34.9 39.6
Litteratur, film og teater, årsstudium 201 922 GENS Årsstudium 9 35.0 36.2
Nordisk språk og litteratur 201 889 GENS Bachelor 25 alle alle
Nordisk språk og litteratur, årsstudium 201 210 GENS Årsstudium 25 alle alle
Oversetting og interkulturell kom., engelsk 201 303 GENS Bachelor 25 alle alle
Spansk 7) 201 912 GENS Årsstudium 20 alle alle
Tysk 201 795 GENS Bachelor 10 alle alle
Tysk, årsstudium 201 690 GENS Årsstudium 10 alle alle
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur:
Industriell økonomi og tekn.ledelse, Grimstad 8) 201 767 SIVING Master 10 51.8 50.8 I de tre første årene tas et av bachelorstudiene Byggdesign, Data, Elektronikk, Fornybar energi eller Mekatronikk.
Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad 8) 201 807 SIVING Master 10 alle alle I de tre første årene tas et av bachelorstudiene Data eller Elektronikk.
Ingeniør, byggdesign, Grimstad 9) 201 003 HING Bachelor 35 47.2 42.7 Studieretninger: Konstruksjonsteknikk og Teknisk planlegging.
Ingeniør, data, Grimstad 9) 201 004 HING Bachelor 25 34.7 alle Studieretninger: Datateknikk og Nettverksdrift og sikkerhet
Ingeniør, elektronikk, Grimstad 9) 201 803 HING Bachelor 10 alle alle
Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 9) 201 006 HING Bachelor 35 alle alle Fordypninger: Elkraftteknikk og Energiteknikk.
Ingeniør, mekatronikk, Grimstad 9) 201 012 HING Bachelor 50 48.0 42.7
Multimedieteknologi og -design, Grimstad 201 149 GENS Bachelor 50 alle alle
Økonomi og administrasjon:
Markedsføring og ledelse 201 359 GENS Bachelor 55 45.6 43.8
Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master 10) 201 345 MATRS Master 100 47.3 45.8 Spesialiseringer i 4.og 5.år: Finansiell økonomi, økonomisk styring eller International Management and Strategy.
Økonomi og administrasjon, Grimstad 201 404 GENS Bachelor 40 44.2 41.2
Økonomi og administrasjon, Kr.sand 201 369 GENS Bachelor 80 45.3 42.9

Fotnoter:
1)Nærmere informasjon om valgtilbudet, se www.uia.no/laererutdanninger.
2)Oppskrift på opplasting av video og motivasjonsbrev: http://www.uia.no/studietilbud/hvordan-soeke-opptak/bachelor-og-aarstudier/opplastning-av-digitalt-materiale-til-faglaererutdanning-i-teater
3)Flere fagkombinasjoner er mulige. Ett fag skal være på masternivå og ett på 60 studiepoeng. Masterfaget kan være norsk, engelsk, historie, religion, samfunnskunnskap eller matematikk. Det andre undervisningsfaget (60 studiepoeng) kan være tysk, fransk, spansk, fysikk eller ett av masterfagene. Nærmere informasjon om valgtilbudet, se www.uia.no/laererutdanninger.
4)Studiet er ikke en praktisk pedagogisk utdanning (PPU).
5)Poenggrenser fra 2013.
6)Les mer om breddevalg på studiebeskrivelsen på uia.no
7)Studiet er et samarbeid med Høgskolen i Telemark.
8)Kan avsluttes etter 3 år og gi graden bachelor i ingeniørfag.
9)Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til universitetet.
10)Kan avsluttes etter 3 år og gi graden bachelor i økonomi og administrasjon


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

BIOI Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og enten FYS1 eller KJE1 eller BIO1
GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
HING Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk1.
LÆREAL Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst karakteren 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng. I tillegg må de dokumentere følgende realfag: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).
LÆRER Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst gjennomsnittskarakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng. Karakterkravet i matematikk gjelder ikke om du har matematikk på høyere nivå.

Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 blir det endring i opptakskravet til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning.
LÆRTEA Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig). Minst 35 skolepoeng. Dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i drama/teater etter nærmere regler.
MATRS Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2)
REALFA Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).
SIVING Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Søkere med godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må dokumentere kunnskaper tilsvarende (R1+R2) og FYS1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2014:
Viser poenggrensene i ordinær kvote og kvote for førstegangs­vitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2014. Poeng­grensen er den laveste poengsummen noen kom inn med i suppleringsopptaket. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette i senere etterfyllingsopptak. Poenggrensene varierer fra år til år, og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig det er å komme inn på studiet. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2014.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2014 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2015, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2014 (men kan ha vært med før det), eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2014.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2015.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer informasjon om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Ledige studieplasser
Fra 19. juli åpner Ledige studieplasser, dvs listen over studier som fortsatt har ledige plasser og som kan søkes til etter hovedopptaket. Se Ledige studieplasser for å se hvilke studier du kan søke på akkurat nå.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, for eksempel siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten. Vi gjør også oppmerksom på at studier kan bli avlyst.

Tilleggskrav
Noen studier kan ha tilleggskrav som ikke går frem av kravkoden. Dette gjelder for eksempel krav om å legge frem politiattest ved studiestart.