Kravkode LÆREAL

Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]LÆREAL Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst karakteren 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng. I tillegg må de dokumentere følgende realfag: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).
Kravkoden LÆREAL brukes på følgende studier i år:
184 843UiBLektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk
185 843UiOLektorprogrammet, realfag
186 843UiTLektorutdanning trinn 8-13, realfag, Tromsø
192 843NMBULektorutdanning i realfag
194 843NTNULektorutdanning i realfag
201 697UiALektorutdanning med matematikk i første studieår
217 843UiSLektorutdanning 8-13, master i realfag