Kravkode SIVING

Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]SIVING Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Søkere med godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må dokumentere kunnskaper tilsvarende (R1+R2) og FYS1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.
Kravkoden SIVING brukes på følgende studier i år:
186 814UiTRomfysikk, Tromsø
186 785UiTInformatikk, master, Tromsø
186 953UiTAnvendt fysikk og matematikk, Tromsø
186 769UiTEnergi, klima og miljø, Tromsø
192 809NMBUVann- og miljøteknikk
192 784NMBUMiljøfysikk og fornybar energi
192 766NMBUMaskin-, prosess- og produktutvikling
192 813NMBUGeomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master
192 759NMBUByggeteknikk og arkitektur
192 783NMBUKjemi og bioteknologi
192 767NMBUIndustriell økonomi
201 807UiAInformasjons- og kom.teknologi, Grimstad
201 767UiAIndustriell økonomi og tekn.ledelse, Grimstad
212 811HiNIndustriell teknologi, master
212 814HiNSatelitteknologi, master
212 761HiNElektroteknikk, master
212 806HiNIntegrert bygningsteknologi, master
212 804HiNData/IT, master
212 805HiNIngeniørdesign, master
217 802UiSOffshoreteknologi
217 800UiSIndustriell økonomi, petroleumsteknologi
217 938UiSByutvikling og urban design
217 801UiSPetroleumsteknologi, master
217 813UiSIndustriell økonomi, andre linjer
217 803UiSInformasjonsteknologi
217 755UiSKonstruksjoner og materialer