Ledige studieplasser 2015

Velg lærested:

ATH  MF  FiH  HSH  HiB  HBV  HiG  HiH  HiHm  HiL  HiN  HiNe  HiNT  HiOA  HiT  HiØ  HiSF  HVO  MHS  NLA  NTNU  NOROFF  SA/SH  UiT  UiA  UiN 

Læresteder i Samordna opptak uten studier på Ledige studieplasser-listen for øyeblikket står nederst her.

Antall studier på listen nå: 335

Nyeste studium på listen: torsdag 30. juli 09:00 (oppdateres daglig kl 9)

Velg sortering:

Listen under viser hvilke studier som har ledige plasser og som du kan søke gjennom Samordna opptak akkurat nå.

Listen viser følgende informasjon for hvert studium på Ledige studieplasser:

Lærestedet, studiets navn, studiekoden som brukes på søknads­skjemaet, kravkoden (klikk på den for mer informasjon), studiekategori bachelor/master/årsstudium/etc, eventuell kontakt­informasjon / telefonnr om du vil vite mer om studiet eller prosedyren for Ledige studieplasser og innsending av papirer. Lengst til høyre vises tidspunktet for når studiet sist dukket opp på Ledige studieplasser. Lærestedene kan når som helst fjerne et studium fra listen og du vil da ikke kunne legge det inn på din søknad.

Les mer om Ledige studieplasser

Alle studier i Samordna opptak

Ansgar Teologiske Høgskole (ATH)
Interkulturell forståelse 255418 GENS Årsstudium20.juli 09:00
Interkulturelle studier 255869 GENS Bachelor20.juli 09:00
Kristendom, religion, livssyn og etikk 255196 GENS Årsstudium20.juli 09:00
Musikk 255777 GENS Årsstudium20.juli 09:00
Musikk og helse 255792 GENS Bachelor20.juli 09:00
Musikkteknologi 255437 GENS Bachelor20.juli 09:00
Praktisk teologi 255936 GENS Bachelor20.juli 09:00
Teologi 255480 GENS Bachelor20.juli 09:00


Det teologiske Menighetsfakultet (MF)
Interkulturell kommunikasjon 190418 GENS ÅrsstudiumE-post: opptak@mf.no / Tlf: 22590624 (åpent 10-14)21.juli 09:00
Kirke, misjon og media 190604 GENS ÅrsstudiumE-post: opptak@mf.no / Tlf: 22590624 (åpent 10-14)20.juli 09:00
Kristendom/RLE 190196 GENS ÅrsstudiumE-post: opptak@mf.no / Tlf: 22590624 (åpent 10-14)20.juli 09:00
Religion, kultur og samfunn 190482 GENS BachelorE-post: opptak@mf.no / Tlf: 22590624 (åpent 10-14)20.juli 09:00
Samfunnsfag 190242 GENS ÅrsstudiumE-post: opptak@mf.no / Tlf: 22590624 (åpent 10-14)20.juli 09:00
Teologi 190936 GENS BachelorE-post: opptak@mf.no / Tlf: 22590624 (åpent 10-14)20.juli 09:00
Teologi, profesjonsstudium 190480 GENS E-post: opptak@mf.no / Tlf: 22590624 (åpent 10-14)20.juli 09:00
Ungdom, kultur og tro 190927 GENS BachelorE-post: opptak@mf.no / Tlf: 22590624 (åpent 10-14)20.juli 09:00


Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH)
Bibel og misjon 258195 GENS ÅrsstudiumKontakt oss: Opptakskontor: tlf: 23232400, betjent man-fre 10-14, e-post: opptak@fjellhaug.no20.juli 09:00
Kristendomskunnskap 258196 GENS ÅrsstudiumKontakt oss: Opptakskontor: tlf: 23232400, betjent man-fre 10-14, e-post: opptak@fjellhaug.no20.juli 09:00
Musikk 258777 MUSFIH ÅrsstudiumSkriftlig opptaksprøve. Opptakskontor: tlf: 23232400 (man-fre 10-14), e-post: opptak@fjellhaug.no20.juli 09:00
Religion, livssyn og etikk, årsstudium 258626 GENS ÅrsstudiumKontakt oss: Opptakskontor: tlf: 23232400, betjent man-fre 10-14, e-post: opptak@fjellhaug.no20.juli 09:00
Teologi og misjon 258480 GENS BachelorKontakt oss: Opptakskontor: tlf: 23232400, betjent man-fre 10-14, e-post: opptak@fjellhaug.no20.juli 09:00


Høgskolen Stord/Haugesund (HSH)
Barnehagelærerutdanning, Stord 218130 GENS Bacheloropptak@hsh.no | 52702800 (09:00-14:00)30.juli 09:00
Faglærerutdanning i musikk, Stord 218157 LÆMUSS Bacheloropptak@hsh.no | 52702800 (09:00-14:00)25.juli 09:00
Grunnskolelærer 1-7, Stord 218547 LÆRER Yrkesutdopptak@hsh.no | 52702800 (09:00-14:00)20.juli 09:00
Grunnskolelærer 5-10, Stord 218651 LÆRER Yrkesutdopptak@hsh.no | 52702800 (09:00-14:00)30.juli 09:00
Musikk, Stord 218667 GENS Årsstudiumopptak@hsh.no | 52702800 (09:00-14:00)20.juli 09:00
Samfunnsfag, Stord 218680 GENS Årsstudiumopptak@hsh.no | 52702800 (09:00-14:00)30.juli 09:00


Høgskolen i Bergen (HiB)
Barnehagelærerutd., språk, tekst og matematikk 203133 GENS Bachelor30.juli 09:00
Ingeniør, undervannsteknologi, Florø 203561 HING Bachelor30.juli 09:00
Ingeniør, undervannsteknologi, Kristiansund 203506 HING Bachelor28.juli 09:00


Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)
Grunnskolelærer, 1.-7., Vestfold 222547 LÆRER Yrkesutd23.juli 09:00
Grunnskolelærer, 1.-7., estetisk modell, Vestfold 222550 LÆRER Yrkesutd20.juli 09:00
Grunnskolelærer, 5.-10., MAT+NAT, Vestfold 222657 LÆRER Yrkesutd20.juli 09:00
Grunnskolelærer, 5.-10., NOR+SAM, Vestfold 222655 LÆRER Yrkesutd20.juli 09:00
Lektorutdanning i historie, Vestfold 222684 LÆRER Master30.juli 09:00
Lektorutdanning i norsk, Vestfold 222687 LÆRER Master20.juli 09:00
Matematikk, Vestfold 222205 REALFA Årsstudium20.juli 09:00


Høgskolen i Gjøvik (HiG)
Medieledelse 207838 GENS BachelorE-post: opptak@hig.no, telefon: 6113540027.juli 09:00
Medieledelse, årsstudium 207136 GENS ÅrsstudiumE-post: opptak@hig.no, telefon: 6113540027.juli 09:00
Medieproduksjon, årsstudium 207604 GENS ÅrsstudiumE-post: opptak@hig.no, telefon: 6113540027.juli 09:00


Høgskolen i Harstad (HiH)
Regnskap og revisjon 208318 GENS Bacheloropptak@hih.no/7705810025.juli 09:00
Retail Management 208350 GENS Bacheloropptak@hih.no/7705810025.juli 09:00
Økonomi og ledelse 208035 GENS Bacheloropptak@hih.no/7705810025.juli 09:00
Økonomi og ledelse, profilering regnskapsfører 208516 GENS Bacheloropptak@hih.no/7705810028.juli 09:00


Høgskolen i Hedmark (HiHm)
Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum 209140 LÆRER Bacheloropptak@hihm.no20.juli 09:00
Faglærerutdanning i musikk, Hamar 209157 LÆRMUH Bacheloropptak@hihm.no20.juli 09:00
Friluftsliv, Elverum 209605 GENS Årsstudiumopptak@hihm.no30.juli 09:00
Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Hamar 209651 LÆRER Yrkesutdopptak@hihm.no20.juli 09:00
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Hamar 209547 LÆRER Yrkesutdopptak@hihm.no20.juli 09:00
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert 209548 LÆRER Yrkesutdopptak@hihm.no20.juli 09:00
Lektorutdanning i språkfag, Hamar 209935 LÆRER Masteropptak@hihm.no20.juli 09:00
Musikk, Hamar 209667 GENS Årsstudiumopptak@hihm.no20.juli 09:00
Økologisk landbruk, deltid, nett & saml 209409 GENS Årsstudiumopptak@hihm.no22.juli 09:00


Høgskolen i Lillehammer (HiL)
Film- og fjernsynsvitenskap 210149 GENS Bacheloropptak@hil.no27.juli 09:00
Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium 210262 GENS Årsstudiumopptak@hil.no27.juli 09:00
Kulturprosjektledelse 210308 KULT Bacheloropptak@hil.no29.juli 09:00
Kulturprosjektledelse, årsstudium 210654 GENS Årsstudiumopptak@hil.no29.juli 09:00
Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser 210319 GENS Bacheloropptak@hil.no29.juli 09:00
Reiseliv og turisme 210754 GENS Årsstudiumopptak@hil.no29.juli 09:00
Reiselivsutvikling 210317 GENS Bacheloropptak@hil.no20.juli 09:00
TV-ledelse 210534 TVPRO Bacheloropptak@hil.no30.juli 09:00
TV-teknikk 210264 TVTEK Bacheloropptak@hil.no29.juli 09:00


Høgskolen i Narvik (HiN)
Bygg 212003 HING Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Bygg, Mo i Rana 212067 HING Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Bygg, nettstøttet 212075 HING Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Data/IT, master 212804 SIVING Masteropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Datateknikk 212004 HING Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Datateknikk, Bodø 212225 HING Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Datateknikk, nettstøttet 212078 HING Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Elektro, første studieår, nettstøttet 212079 HING Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Elektroteknikk, master 212761 SIVING Masteropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Elkraftteknikk 212006 HING Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Industriell elektronikk 212024 HING Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Industriell teknologi, master 212811 SIVING Masteropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Ingeniør, Alta, første studieår 212040 HING Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Ingeniørdesign, master 212805 SIVING Masteropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Integrert bygningsteknologi, master 212806 SIVING Masteropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Maskin 212069 HING Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Maskin, Mo i Rana 212227 HING Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Maskin, nettstøttet 212012 HING Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Prosessteknologi 212018 HING Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Prosessteknologi, nettstøttet 212077 HING Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Satelitteknologi 212956 HING Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Satelitteknologi, master 212814 SIVING Masteropptak@hin.no / 76966000 / 7696616520.juli 09:00
Økonomi og administrasjon 212410 GENS Bacheloropptak@hin.no / 76966000 / 7696616529.juli 09:00


Høgskolen i Nesna (HiNe)
Barnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert 213132 GENS Bacheloropptak@hinesna.no /tlf: 7505780020.juli 09:00
Grunnskolelærer 1-7, Nesna/Helgeland/Leknes/Narvik 213547 LÆRER Yrkesutdopptak@hinesna.no /tlf: 7505780020.juli 09:00
Grunnskolelærer 5.-10. trinn 213651 LÆRER Yrkesutdopptak@hinesna.no /tlf: 7505780020.juli 09:00
Idrett 213440 GENS Bacheloropptak@hinesna.no /tlf: 7505780020.juli 09:00
Idrett, årsstudium, Nesna 213185 GENS Årsstudiumopptak@hinesna.no /tlf: 7505780020.juli 09:00
Informasjonssystemer, Mo i Rana 213453 GENS Bacheloropptak@hinesna.no /tlf: 7505780020.juli 09:00
Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana 213189 GENS Årsstudiumopptak@hinesna.no /tlf: 7505780020.juli 09:00


Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)
Bedriftsøkonomi, Steinkjer 214164 GENS Årsstudium74112030 - opptak@hint.no20.juli 09:00
Geografi, nettbasert, Steinkjer 214396 GENS Årsstudium74112030 - opptak@hint.no20.juli 09:00
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. tr. deltid Levanger 214548 LÆRER Yrkesutd74112030 - opptak@hint.no20.juli 09:00
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger 214547 LÆRER Yrkesutd74112030 - opptak@hint.no20.juli 09:00
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger 214651 LÆRER Yrkesutd74112030 - opptak@hint.no20.juli 09:00
Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer 214321 GENS Bachelor74112030 - opptak@hint.no20.juli 09:00
Husdyrvelferd, Steinkjer 214421 GENS Årsstudium74112030 - opptak@hint.no20.juli 09:00
Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer 214419 GENS Årsstudium74112030 - opptak@hint.no20.juli 09:00
Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger 214440 LÆRER Bachelor74112030 - opptak@hint.no20.juli 09:00
Kroppsøving, Levanger 214649 GENS Årsstudium74112030 - opptak@hint.no20.juli 09:00
Kunst og håndverk, Levanger 214642 GENS Årsstudium74112030 - opptak@hint.no20.juli 09:00
Multimedieteknologi, Steinkjer 214430 GENS Bachelor74112030 - opptak@hint.no24.juli 09:00
Regnskap, Steinkjer 214516 GENS Bachelor74112030 - opptak@hint.no20.juli 09:00
Revisjon, Steinkjer 214318 GENS Bachelor74112030 - opptak@hint.no20.juli 09:00
Sosiologi, Steinkjer 214240 GENS Årsstudium74112030 - opptak@hint.no28.juli 09:00
Utmarksforvaltning, Steinkjer 214323 GENS Bachelor74112030 - opptak@hint.no24.juli 09:00
Økonomi og administrasjon, Steinkjer 214369 GENS Bachelor74112030 - opptak@hint.no28.juli 09:00


Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Barnehagelærerutdanning, deltid 215131 FØHIOA BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/barhagedelp eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Barnehagelærerutdanning, deltid, Sandvika 215132 FØHIOA BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/barhagedels eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk 215150 LÆRER BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/faglaerer eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Ingeniør, bioteknologi og kjemi 215009 HING BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/ingbio eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no30.juli 09:00
Lærerutdanning for tospråklige lærere, deltid 215562 LÆRTON BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/tospraak eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Yrkesfagl.utd. i bygg og anleggstekn., Hordaland 215959 YLBYGA BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/yrkesfagba eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Yrkesfagl.utd. i bygg og anleggstekn., nettbasert 215953 YLBYGA BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/yrkesfagba eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Yrkesfagl.utd. i bygg og anleggsteknikk 215109 YLBYGA BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/yrkesfagba eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Yrkesfagl.utd. i design- og håndverksfag 215126 YLDESH BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/yrkesfagdh eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Yrkesfagl.utd. i elektrofag 215127 YLEL BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/yrkesfage eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Yrkesfagl.utd. i elektrofag, nettbasert 215954 YLEL BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/yrkesfage eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Yrkesfagl.utd. i helse- og oppvekstfag, deltid 215106 YLHS BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/yrkesfagho eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Yrkesfagl.utd. i helse- og oppvekstfag, fulltid 215123 YLHS BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/yrkesfagho eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Yrkesfagl.utd. i restaurant- og matfag 215124 YLREMA BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/yrkesfagrm eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Yrkesfagl.utd. i service og samferdsel 215105 YLSERV BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/yrkesfagss eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Yrkesfagl.utd. i service og samferdsel, Hordaland 215228 YLSERV BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/yrkesfagss eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Yrkesfagl.utd. i service og samferdsel, nettbasert 215957 YLSERV BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/yrkesfagss eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod. 215129 YLTEKP BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/yrkesfagtip eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00
Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod., nettb. 215958 YLTEKP BachelorFor opptakskrav, se www.hioa.no/yrkesfagtip eller kontakt opptakskontoret på opptak@hioa.no20.juli 09:00


Høgskolen i Telemark (HiT)
Barnehagelærer, deltid - samling, Notodden 220131 GENS BachelorVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no28.juli 09:00
Engelsk, Bø 220170 GENS ÅrsstudiumVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Faglærer i formgiving, kunst og håndverk, Notodden 220150 LÆRER BachelorVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden 220140 LÆRER BachelorVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Folkekunst, Rauland 220442 GENS BachelorVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Folkekunst, årsstudium, Rauland 220628 GENS ÅrsstudiumVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Folkemusikk årsstudium, Rauland 220629 GENS ÅrsstudiumVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Folkemusikk, Rauland 220443 GENS BachelorVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Forurensing og miljø, Bø 220448 GENS BachelorVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Friluftsliv, kultur og naturveil, årsstudium, Bø 220172 GENS ÅrsstudiumVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no28.juli 09:00
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø 220302 GENS BachelorVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden 220547 LÆRER YrkesutdVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert 220551 LÆRER YrkesutdVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, nettbasert 220550 LÆRER YrkesutdVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no28.juli 09:00
Grunnskolelærer 5.-10. Notodden og desentralisert 220655 LÆRER YrkesutdVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn 220651 LÆRER YrkesutdVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no28.juli 09:00
Historie, årsstudium, Bø 220179 GENS ÅrsstudiumVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Historiske fag, Bø 220481 GENS BachelorVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Idehistorie, deltid, nettbasert, Bø 220366 GENS ÅrsstudiumVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Idrett, årsstudium, Bø 220185 GENS ÅrsstudiumVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no28.juli 09:00
Idrettsvitenskap, Bø 220440 GENS BachelorVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no28.juli 09:00
Kroppsøving og idrettsfag, Notodden 220649 GENS ÅrsstudiumVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Kulturledelse, Bø 220308 GENS BachelorVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Kunst og håndverk, Notodden 220630 GENS ÅrsstudiumVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Leire – kunst og design 1, Notodden 220505 GENS ÅrsstudiumVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Natur og miljø, Bø 220605 GENS ÅrsstudiumVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Natur, miljø og friluftsliv, Bø 220447 GENS BachelorVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Norsk, Bø 220210 GENS ÅrsstudiumVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Spansk 220912 GENS ÅrsstudiumVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Språk og litteratur, Bø 220921 GENS BachelorVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Tegning - bilde, Notodden 220637 GENS ÅrsstudiumVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Tekstil - kunst og design, Notodden 220543 GENS ÅrsstudiumVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Tre m/metall - kunst, håndverk og design, Notodden 220532 GENS ÅrsstudiumVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Visuelle kunstfag og design, Notodden 220441 GENS BachelorVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00
Økologi og naturforvaltning, Bø 220388 GENS BachelorVed spørsmål, kontakt: opptak@hit.no20.juli 09:00


Høgskolen i Østfold (HiØ)
Fransk, Halden 224610 GENS Årsstudiumopptak@hiof.no, tlf: 6921503228.juli 09:00
Ingeniør, data, Halden 224004 HING Bacheloropptak@hiof.no, tlf: 6921503228.juli 09:00
Ingeniør, kjemi, Fredrikstad 224009 HING Bacheloropptak@hiof.no, tlf: 6921503228.juli 09:00


Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF)
Barnehagelærarutdanning 216130 GENS Bacheloropptak@hisf.no tlf:5767600029.juli 09:00
Barnehagelærarutdanning, samlingsbasert deltid 216131 GENS Bacheloropptak@hisf.no tlf:5767600020.juli 09:00
Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn 216547 LÆRER Yrkesutdopptak@hisf.no tlf:5767600020.juli 09:00
Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn 216651 LÆRER Yrkesutdopptak@hisf.no tlf:5767600020.juli 09:00
Historie 216481 GENS Bacheloropptak@hisf.no tlf:5767600020.juli 09:00
Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk, Førde 216005 HING Bacheloropptak@hisf.no tlf:5767600020.juli 09:00
Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø, Førde 216822 HING Bacheloropptak@hisf.no tlf:5767600020.juli 09:00
Naturfag 216373 REALFA Årsstudiumopptak@hisf.no tlf:5767600020.juli 09:00
Reiseliv 216754 GENS Årsstudiumopptak@hisf.no tlf:5767600024.juli 09:00
Reiselivsledelse 216330 GENS Bacheloropptak@hisf.no tlf:5767600024.juli 09:00


Høgskulen i Volda (HVO)
Barnehagelærarutdanning 223130 GENS Bachelorsok@hivolda.no20.juli 09:00
Barnehagelærarutdanning, deltid 223131 GENS Bachelorsok@hivolda.no20.juli 09:00
Engelsk 223623 GENS Årsstudiumsok@hivolda.no20.juli 09:00
Engelsk, deltid 223170 GENS Årsstudiumsok@hivolda.no20.juli 09:00
Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn 223547 LÆRER Yrkesutdsok@hivolda.no20.juli 09:00
Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn 223651 LÆRER Yrkesutdsok@hivolda.no20.juli 09:00
Historie 223481 GENS Bachelorsok@hivolda.no20.juli 09:00
Historie, årsstudium 223179 GENS Årsstudiumsok@hivolda.no20.juli 09:00
Musikk 223437 GENS Bachelorsok@hivolda.no20.juli 09:00
Musikk, årsstudium 223667 GENS Årsstudiumsok@hivolda.no20.juli 09:00
Norsk (nordisk) 223210 GENS Årsstudiumsok@hivolda.no20.juli 09:00
Norsk (nordisk), deltid 223211 GENS Årsstudiumsok@hivolda.no20.juli 09:00
Planlegging og administrasjon 223452 GENS Bachelorsok@hivolda.no20.juli 09:00
Religion og språk 223482 GENS Bachelorsok@hivolda.no20.juli 09:00
Religion, livssyn og etikk (RLE) 223196 GENS Årsstudiumsok@hivolda.no20.juli 09:00
Samfunnsvitskap 223285 GENS Årsstudiumsok@hivolda.no20.juli 09:00
Språk og litteratur 223891 GENS Bachelorsok@hivolda.no20.juli 09:00


Misjonshøgskolen (MHS)
Bibeloversettelse 256214 GENS Bachelor20.juli 09:00
Interkult. kommunikasjon og globalt samarb. 256418 GENS Årsstudium28.juli 09:00
Kristendom, ledelse og menighetsutvikling 256955 GENS Bachelor20.juli 09:00
Kristendomskunnskap/RLE 256196 GENS Årsstudium22.juli 09:00
Religion, kultur og globalisering 256902 GENS Bachelor20.juli 09:00
Samfunn 256474 GENS Bachelor20.juli 09:00
Teologi 256480 GENS Bachelor28.juli 09:00
Teologi, profesjonsstudium 256771 GENS 20.juli 09:00


NLA Høgskolen (NLA)
Barnehagelærer, Bergen 254130 GENS Bachelor. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post21.juli 09:00
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Bergen 254547 LÆRER Yrkesutd. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post21.juli 09:00
Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/kr.øving+RLE,Bergen 254655 LÆRER Yrkesutd. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post21.juli 09:00
Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Bergen 254651 LÆRER Yrkesutd. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post21.juli 09:00
Informasjons- og kommunikasjonsarbeid, år, Kr.sand 254177 GENS Årsstudium. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post20.juli 09:00
Interkulturell forståelse, bachelor, Kr.sand 254872 GENS Bachelor. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post20.juli 09:00
Interkulturell forståelse,vekt LatinAmerika,Bergen 254418 GENS Årsstudium. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post21.juli 09:00
Interkulturell forståelse,vekt Madagaskar, Bergen 254902 GENS Årsstudium. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post21.juli 09:00
Interkulturell forståelse,vekt på Kina, Bergen 254791 GENS Årsstudium. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post20.juli 09:00
Interkulturell forståelse,vekt på Norge, Bergen 254717 GENS Årsstudium. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post21.juli 09:00
Interkulturell kommunikasjon og medier, Kr.sand 254850 GENS Bachelor. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post20.juli 09:00
Interkulturell kommunikasjon, Ø-Afrika,års,Kr.sand 254789 GENS Årsstudium. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post20.juli 09:00
Journalistikk, fordyp.radio og fjernsyn, Kr.sand 254454 GENS Bachelor. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post28.juli 09:00
Journalistikk, fordypning avis og nett, Kr.sand 254849 GENS Bachelor. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post28.juli 09:00
Journalistikk, årsstudium, avis og nett, Kr.sand 254510 GENS Årsstudium. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post28.juli 09:00
Journalistikk, årsstudium, radio/fjernsyn, Kr.sand 254604 GENS Årsstudium. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post28.juli 09:00
Komm, livssyn,kristen apologetikk, Kr.sand 254087 GENS Bachelor. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post20.juli 09:00
Komm, livssyn,kristen apologetikk,år, Kr.sand 254088 GENS Årsstudium. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post20.juli 09:00
Kommunikasjon, livssyn og medier, Kr.sand 254086 GENS Bachelor. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post20.juli 09:00
Kristendom, Oslo 254329 GENS Årsstudium. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post20.juli 09:00
Kunst og håndverk, Bergen 254642 GENS Årsstudium. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post21.juli 09:00
Menighet og ledelse, Oslo 254162 GENS Årsstudium. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post20.juli 09:00
Praktisk teologi og ledelse, Bergen 254626 GENS Bachelor. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post20.juli 09:00
Praktisk teologi og ledelse, årsstudium, Bergen 254195 GENS Årsstudium. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post20.juli 09:00
Religion og kultur, Bergen 254929 GENS Bachelor. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post20.juli 09:00
Religion, livssyn, etikk, RLE, år Bergen 254196 GENS Årsstudium. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post20.juli 09:00
Teologi, Bergen 254480 GENS Bachelor. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post20.juli 09:00
Utøvende musikk, fordypning i korledelse, år, Oslo 254656 MUNLAK Årsstudium. Tlf: 55540700 Epost: post@nla.no Adresse: postboks 74, Sandviken, 5812 Bergen. Post28.juli 09:00


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Yrkesfaglærerutd. bygg- og anleggsteknikk 194109 YLBYGA BachelorStudiet har spesielle opptakskrav, se våre nettsider www.ntnu.no/studier/byrk/opptak20.juli 09:00
Yrkesfaglærerutdanning Elektrofag 194127 YLEL BachelorStudiet har spesielle opptakskrav, se våre nettsider www.ntnu.no/studier/byrk/opptak20.juli 09:00
Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod 194129 YLTEKP BachelorStudiet har spesielle opptakskrav, se våre nettsider www.ntnu.no/studier/byrk/opptak20.juli 09:00


Noroff University College (NOROFF)
Digital Forensics 259197 MATRS BachelorTlf: 380 00 00020.juli 09:00
Digital Forensics, nettbasert 259198 MATRS BachelorTlf: 380 00 00020.juli 09:00
Interactive Media Animation 259451 GENS BachelorTlf: 380 00 00020.juli 09:00
Interactive Media Animation, nettbasert 259183 GENS BachelorTlf: 380 00 00020.juli 09:00
Interactive Media Games 259673 GENS BachelorTlf: 380 00 00020.juli 09:00
Interactive Media Games, nettbasert 259178 GENS BachelorTlf: 380 00 00020.juli 09:00


Sámi allaskuvla / Sámi University College (SA/SH)
Reindriftsstudier 231066 SAMI Bachelor20.juli 09:00
Samisk barnehagelærerutdanning 231135 SAMI Bachelor20.juli 09:00
Samisk språk og litteratur 231064 SAMI Bachelor20.juli 09:00


UiT Norges arktiske universitet (UiT)
Allmenn litteraturvitenskap, Tromsø 186615 GENS Årsstudiumopptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Anvendt fysikk og matematikk, Tromsø 186953 SIVING Masteropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Arkeologi, Tromsø 186478 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Barnehagelærerutdanning, Tromsø 186130 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert, Alta 186131 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert, Tromsø 186132 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Biologi, klima og miljø, Tromsø 186327 REALFA Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Biomedisin, Tromsø 186427 REALFA Bacheloropptak@uit.no/7764559021.juli 09:00
Bioteknologi, Tromsø 186299 REALFA Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Drama og teater, årsstudium, Tromsø 186796 GENS Årsstudiumopptak@uit.no/7764559021.juli 09:00
Engelsk, Tromsø 186170 GENS Årsstudiumopptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Filosofi, Tromsø 186479 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Fysikk, Tromsø 186857 REALFA Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Historie, Tromsø 186481 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Historie, årsstudium, Tromsø 186179 GENS Årsstudiumopptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Idrett, Alta 186485 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559028.juli 09:00
Idrett, årsstudium, Alta 186649 GENS Årsstudiumopptak@uit.no/7764559028.juli 09:00
Informatikk, master, Tromsø 186785 SIVING Masteropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Ingeniør, Arktiske anlegg, Alta 186003 HING Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Ingeniør, Nautikk, Tromsø 186049 HING Bacheloropptak@uit.no/7764559022.juli 09:00
Ingeniør, Prosess/gassteknologi, Tromsø 186018 HING Bacheloropptak@uit.no/7764559022.juli 09:00
Ingeniør, Sikkerhet og miljø, Tromsø 186002 HING Bacheloropptak@uit.no/7764559022.juli 09:00
Kjemi, Tromsø 186860 REALFA Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Kunstvitenskap, Tromsø 186475 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Lektorutd. trinn 8-13, språk og samf.fag, Tromsø 186844 LÆRER Masteropptak@uit.no/7764559021.juli 09:00
Lektorutdanning trinn 8-13, realfag, Tromsø 186843 LÆREAL Masteropptak@uit.no/7764559021.juli 09:00
Likestilling og kjønn, Tromsø 186222 GENS Årsstudiumopptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Lærerutdanning 1.-7. trinn, Alta/Kirkenes 186566 LÆRER Masteropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Lærerutdanning 1.-7. trinn, Tromsø 186084 LÆRER Masteropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Lærerutdanning 5.-10. trinn, Tromsø 186083 LÆRER Masteropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Mat og helse, samlingsbasert, Alta 186446 GENS Årsstudiumopptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Matematikk og finans, Tromsø 186301 REALFA Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Matematikk og statistikk, Tromsø 186862 REALFA Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Matematikk, Tromsø 186205 REALFA Årsstudiumopptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Medie- og dokumentasjonsvitenskap, Tromsø 186846 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Medieproduksjon, Alta 186838 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Miljøledelse og forurensingsbiologi,Tromsø 186467 REALFA Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Nordisk, Tromsø 186211 GENS Årsstudiumopptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Pedagogikk, Tromsø 186852 GENS Bachelor20.juli 09:00
Politikk, økonomi og filosofi, Tromsø 186878 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Religionsvitenskap, Tromsø 186482 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Religionsvitenskap, årsstudium, Tromsø 186910 GENS Årsstudiumopptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Romfysikk, Tromsø 186814 SIVING Masteropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Russlandsstudier, Tromsø 186483 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Samfunnsfag, Alta 186242 GENS Årsstudiumopptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Tromsø 186474 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Sosialantropologi, Tromsø 186879 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Sosiologi, Tromsø 186880 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Språk og litteratur, Tromsø 186891 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Språk og økonomi, Tromsø 186892 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Statsvitenskap, Tromsø 186881 GENS Bacheloropptak@uit.no/7764559020.juli 09:00
Økonomi og administrasjon, Alta 186468 GENS Bachelor29.juli 09:00


Universitetet i Agder (UiA)
Drama 201618 GENS ÅrsstudiumEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)29.juli 09:00
Faglærerutdanning i teater 201157 LÆRTEA BachelorEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)20.juli 09:00
Filosofi 201366 GENS ÅrsstudiumEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)20.juli 09:00
Fransk 201793 GENS BachelorEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)20.juli 09:00
Fransk, årsstudium 201174 GENS ÅrsstudiumEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)20.juli 09:00
Fysikk 201661 REALFA ÅrsstudiumEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)20.juli 09:00
Historie 201481 GENS BachelorEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)20.juli 09:00
Historie, årsstudium 201179 GENS ÅrsstudiumEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)20.juli 09:00
Lektorutdanning med fremmedspr. i første studieår 201935 LÆRER MasterEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)29.juli 09:00
Lektorutdanning med matematikk i første studieår 201697 LÆREAL MasterEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)20.juli 09:00
Litteratur, film og teater 201456 GENS BachelorEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)29.juli 09:00
Litteratur, film og teater, årsstudium 201922 GENS ÅrsstudiumEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)29.juli 09:00
Matematikk 201205 REALFA ÅrsstudiumEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)20.juli 09:00
Matematikk og fysikk 201862 REALFA BachelorEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)20.juli 09:00
Musikk 201667 GENS ÅrsstudiumEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)29.juli 09:00
Nordisk språk og litteratur 201889 GENS BachelorEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)20.juli 09:00
Nordisk språk og litteratur, årsstudium 201210 GENS ÅrsstudiumEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)20.juli 09:00
Oversetting og interkulturell kom., engelsk 201303 GENS BachelorEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)29.juli 09:00
Religion og etikk, årsstudium 201652 GENS ÅrsstudiumEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)20.juli 09:00
Religion, etikk og kultur 201482 GENS BachelorEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)20.juli 09:00
Spansk 201912 GENS ÅrsstudiumEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)28.juli 09:00
Tysk 201795 GENS BachelorEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)20.juli 09:00
Tysk, årsstudium 201690 GENS ÅrsstudiumEpost: opptak@uia.no Telefon: 38141564(åpent 10-14)20.juli 09:00


Universitetet i Nordland (UiN)
Barnehagelærerutdanning 204131 GENS BachelorE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69929.juli 09:00
Barnehagelærerutdanning, nett-/samlingsbasert 204130 GENS BachelorE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69929.juli 09:00
Biologi 204327 REALFA BachelorE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69920.juli 09:00
Engelsk 204455 GENS BachelorE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69929.juli 09:00
Engelsk, årsstudium 204170 GENS ÅrsstudiumE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69929.juli 09:00
Grunnskolelærer 1.-7. trinn 204547 LÆRER YrkesutdE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69929.juli 09:00
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, master 204084 LÆRER MasterE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69920.juli 09:00
Grunnskolelærer 5.-10. trinn 204651 LÆRER YrkesutdE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69929.juli 09:00
Grunnskolelærer 5.-10. trinn, master 204083 LÆRER MasterE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69920.juli 09:00
Historie 204481 GENS BachelorE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69920.juli 09:00
Historie, årsstudium 204179 GENS ÅrsstudiumE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69920.juli 09:00
Internasjonale relasjoner 204717 GENS ÅrsstudiumE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69920.juli 09:00
Journalistikk 204454 GENS BachelorE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69929.juli 09:00
Lederskap 204276 GENS BachelorE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69920.juli 09:00
Offentlig rett 204246 GENS ÅrsstudiumE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69920.juli 09:00
Sosiologi 204880 GENS BachelorE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69920.juli 09:00
Sosiologi, årsstudium 204249 GENS ÅrsstudiumE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69920.juli 09:00
Statsvitenskap 204881 GENS BachelorE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69920.juli 09:00
Statsvitenskap, årsstudium 204219 GENS ÅrsstudiumE-post: service@uin.no / Tlf: 755 17 69920.juli 09:00


Læresteder uten studier på Ledige studieplasser

Disse lærestedene deltar også i Samordna opptak, men har for tiden ingen studier på Ledige studieplasser-listen.


AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
DHS Diakonhjemmet Høgskole
DMMH Dronning Mauds Minne Høgskolen
HDH Haraldsplass diakonale høgskole
HBB Høgskolen Betanien
HiM Høgskolen i Molde
HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag
HiÅ Høgskolen i Ålesund
HD Høyskolen Diakonova
LDH Lovisenberg diakonale høgskole
NHH Norges Handelshøyskole
NIH Norges idrettshøgskole
NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
PHS Politihøgskolen
UiB Universitetet i Bergen
UiO Universitetet i Oslo
UiS Universitetet i Stavanger