<<< Universitetet i Agder

Universitetet i Nordland >>>

Læresteder og studier i Samordna opptak 2015

Studier, tekstsøk: info [Åpnes i nytt popup-vindu] Se studier ved høgskole / universitet: Se studier i utdanningsområde: Fagområde: info [Åpnes i nytt popup-vindu]Universitetet i Bergen (UiB), 97 studier, 0 på Ledige studieplasser

Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode

(klikk til søknad)
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2014 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Estetiske fag, kunst- og musikkfag:
Digital kultur 184 472 GENS Bachelor 30 alle alle
Kulturvitenskap 184 200 GENS Bachelor 25 alle alle
Kunsthistorie 184 475 GENS Bachelor 40 alle alle
Kunsthistorie, årsstudium 184 272 GENS Årsstudium 30 alle alle
Musikkterapi 1) 184 792 MUSUIB Master 12 alle alle Integrert 5-årig studium
Musikkvitenskap 184 437 GENS Bachelor 12 nytt nytt
Teatervitenskap 184 692 GENS Bachelor 20 alle alle
Historie, religion, idéfag:
Arkeologi 184 478 GENS Bachelor 40 40.0 29.0
Filosofi 184 479 GENS Bachelor 35 alle alle
Filosofi, årsstudium, start vår 2)3) 184 366 GENS Årsstudium 10 alle alle
Historie 184 481 GENS Bachelor 108 alle alle
Historie, årsstudium 184 179 GENS Årsstudium 40 alle alle
Kjønnsstudier 184 873 GENS Bachelor 15 alle alle Spesialiseringer: Allmenn litteraturvitenskap, Engelsk, Filosofi, Historie, Kulturvitenskap, Medievitenskap, Nordisk, Sosiologi
Litteraturvitenskap 184 922 GENS Bachelor 50 alle alle
Religionsvitenskap 184 929 GENS Bachelor 30 alle alle
Religionsvitenskap, årsstudium 184 910 GENS Årsstudium 30 alle alle
Informasjonsteknologi og informatikk:
Datasikkerhet 184 940 REALFA Bachelor 15 nytt nytt
Datateknologi 184 829 MATRS Bachelor 40 44.5 42.7
Datavitenskap 184 300 REALFA Bachelor 10 42.6 40.8
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 184 436 MATRS Bachelor 20 42.5 37.3 Spesialiseringer: Informasjonsvitenskap, Informatikk
Informasjonsvitenskap 184 453 GENS Bachelor 52 42.0 30.2
Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår 2) 184 189 GENS Årsstudium 12 51.1 alle
Kognitiv vitenskap 184 837 GENS Bachelor 22 44.4 41.0 Spesialiseringer: Datalingvistikk, Filosofi, Informasjonsvitenskap, Informatikk
Juridiske fag, rettsvitenskap, politi:
Rettsvitenskap 184 724 GENS Master 380 57.4 51.0 Integrert 5-årig studium
Lærer- og lektorutdanning:
Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk 4) 184 844 LÆRER Master 32 48.0 45.1 Integrert 5-årig studium som gir undervisningskompetanse i to fag
Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk 184 843 LÆREAL Master 30 43.4 45.9 Integrert 5-årig studium. Spesialiseringer: Biologi, Fysikk, Kjemi, Matematikk
Lektorutdanning i nordisk 184 817 LÆRER Master 28 alle alle Integrert 5-årig studium som gir undervisningskompetanse i to fag
Matematikk og naturfag:
Aktuarfag 184 540 REALFA Master 10 alle alle Integrert 5-årig studium
Bioinformatikk 184 395 REALFA Bachelor 10 nytt nytt
Biologi 184 327 REALFA Bachelor 85 alle alle
Bærekraftig havbruk 184 298 REALFA Bachelor 15 alle alle
Fiskehelse 5) 184 827 REALFA Master 25 52.4 36.0 Integrert 5-årig studium
Fysikk 184 857 REALFA Bachelor 45 0 0
Geovitenskap, retning geofysikk 184 915 REALFA Bachelor 20 50.3 48.1
Geovitenskap, retning geologi 184 859 REALFA Bachelor 75 49.5 46.0
Informatikk-matematikk-økonomi 184 306 REALFA Bachelor 15 alle alle Spesialisering: Informatikk, Matematikk, Økonomi
Kjemi 184 860 REALFA Bachelor 40 alle alle
Matematikk 184 862 REALFA Bachelor 10 44.9 48.8
Matematikk for industri og teknologi 184 555 REALFA Bachelor 15 47.8 45.6
Meteorologi og oseanografi 184 916 REALFA Bachelor 30 alle alle
Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig 184 377 REALFA Bachelor 15 alle alle Se også samfunnsvitenskapelig retning under "Samfunnsfag, psykologi"
Molekylærbiologi 184 865 REALFA Bachelor 40 45.3 47.4
Naturvitenskapelige fag, årsstudium 184 670 REALFA Årsstudium 75 alle alle Fagområder: Biologi, Faste jords fysikk, Fysikk, Geofysikk, Geologi, Havbruksbiologi, Informatikk, Kjemi, Matematikk, Meteorologi, Molekylærbiologi, Oseanografi, Petroleumsteknologi, Prosessteknologi, Statistikk
Statistikk 184 914 REALFA Bachelor 10 alle alle
Mediefag, bibliotekfag og journalistfag:
Film- og tv-produksjon 184 838 GENS Bachelor 22 53.3 47.6
Journalistikk 6) 184 454 GENS Bachelor 22 55.7 50.4
Medievitenskap 184 851 GENS Bachelor 58 36.7 28.3
Medievitenskap, årsstudium 184 663 GENS Årsstudium 22 43.5 alle
Nye medier 184 850 GENS Bachelor 20 40.5 36.1 Spesialiseringer: Informasjonsvitenskap, Medievitenskap.
Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:
Farmasi 184 707 MEROD Master 24 50.6 48.8 Integrert 5-årig studium
Human ernæring 184 708 MEROD Bachelor 34 57.4 50.0
Medisin 184 740 MEROD Profesjonsstudium 160 66.5 57.7 Integrert 6-6,5-årig studium til cand.med.-grad
Odontologi 184 742 MEROD Master 48 63.9 55.4 Integrert 5-årig studium
Tannpleie 7) 184 743 GENS Bachelor 32 43.5 39.2
Pedagogiske fag:
Pedagogikk 184 852 GENS Bachelor 40 49.0 41.2
Samfunnsfag, psykologi:
Administrasjon og organisasjonsvitenskap 184 867 GENS Bachelor 89 41.3 34.8
Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud. 184 162 GENS Årsstudium 26 53.2 alle
Arbeids- og organisasjonspsykologi 184 903 GENS Bachelor 60 56.0 47.2
Europastudier 184 870 GENS Bachelor 30 37.9 34.9 Spesialiseringer: Sammenliknende politikk, Historie
Generell psykologi 184 876 GENS Bachelor 60 54.2 47.3
Geografi 184 438 GENS Bachelor 66 alle alle
Geografi, årsstudium 184 248 GENS Årsstudium 22 alle alle
Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig 184 502 GENS Bachelor 9 48.7 44.6 Se også naturvitenskapelig retning under "Matematikk og naturfag"
Psykologi, årsstudium 8) 184 752 GENS Årsstudium 320 51.3 47.9 Siste gang 2015. Se fotnote.
Sammenliknende politikk 184 878 GENS Bachelor 97 33.0 38.4
Sammenliknende politikk, årsstudium 184 238 GENS Årsstudium 23 52.0 41.9
Sosialantropologi 184 879 GENS Bachelor 93 alle alle
Sosialantropologi, årsstudium 184 367 GENS Årsstudium 22 alle alle
Sosiologi 184 880 GENS Bachelor 80 35.2 28.8
Sosiologi, årsstudium 184 240 GENS Årsstudium 22 46.5 40.4
Språk, litteratur:
Arabisk 184 923 GENS Bachelor 10 alle alle
Engelsk 4) 184 887 GENS Bachelor 65 alle alle
Engelsk, årsstudium, start vår 2)4) 184 170 GENS Årsstudium 25 alle alle
Fransk 4) 184 888 GENS Bachelor 13 alle alle
Fransk, årsstudium, start vår 2)4) 184 174 GENS Årsstudium 7 alle alle
Gresk 184 931 GENS Bachelor 5 alle alle
Italiensk 184 565 GENS Bachelor 10 alle alle
Japansk 184 582 GENS Bachelor 40 44.8 35.0
Kinesisk 9) 184 592 GENS Bachelor 20 42.3 37.9
Latin 184 932 GENS Bachelor 5 alle alle
Nordisk språk og litteratur 184 889 GENS Bachelor 15 nytt nytt
Nordisk, årsstudium 184 211 GENS Årsstudium 30 alle alle
Norrøn filologi 184 074 GENS Bachelor 5 nytt nytt
Norsk som andrespråk 184 954 GENS Bachelor 5 nytt nytt
Norsk som andrespråk, årsstudium, start vår 2)10) 184 911 GENS Årsstudium 19 alle alle
Retorikk 184 909 GENS Bachelor 20 alle alle Spesialiseringer: Allmenn litteraturvitenskap, Gresk, Kunsthistorie, Latin, Medievitenskap, Nordisk
Russisk 184 886 GENS Bachelor 18 alle alle
Spansk språk og latinamerikastudier 4) 184 924 GENS Bachelor 43 alle alle
Spansk språk og latinamerikastudier, år, start vår 2)4) 184 912 GENS Årsstudium 20 alle alle
Språkvitenskap 184 893 GENS Bachelor 10 alle alle Spesialiseringer: Allmenn lingvistikk, Datalingvistikk og Språkteknologi
Tysk 4) 184 890 GENS Bachelor 10 alle alle
Tysk, årsstudium, start vår 2)4) 184 244 GENS Årsstudium 7 alle alle
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur:
Nanoteknologi 184 939 REALFA Bachelor 20 51.1 49.8
Petroleums- og prosessteknologi 184 917 REALFA Bachelor 60 52.5 48.5
Økonomi og administrasjon:
Samfunnsøkonomi, bachelor 184 369 GENS Bachelor 96 44.1 41.4
Samfunnsøkonomi, master 184 698 MATRS Master 22 46.6 44.8 Integrert 5-årig studium
Samfunnsøkonomi, årsstudium 184 239 GENS Årsstudium 22 52.7 42.5

Fotnoter:
1)Har opptaksprøve. Skjema for påmelding til opptaksprøven må sendes til Griegakademiet - Institutt for musikk senest 15. april. Skjema og informasjon finnes på www.uib.no/grieg.
2)Studiet starter i januar.
3)Forkunnskaper i filosofi tilsvarende ex.phil er anbefalt.
4)Et studium i språkene engelsk, fransk, italiensk, spansk eller tysk krever gode forkunnskaper i det aktuelle språket fra videregående skole.
5)Fiskehelsestudiet er et profesjonsstudium som gir ferdig utdannede fiskehelsebiologer reseptrett på fisk på lik linje med veterinærer.
6)Studiet har kvote for søkere med relevant praksis.
7)Studiet er en profesjonsutdanning som gir rett til autorisasjon som tannpleier.
8)For de søkerne som får opptak til årsstudiet i psykologi ved UiB gjennom Samordna opptak i 2015, vil 2016 være siste mulighet til å søke opptak til andre studieår ved profesjonsstudiet i psykologi. Fra 2016 vil opptaket til det seksårige profesjonsstudiet i psykologi skje gjennom Samordna opptak.
9)Poenggrenser fra 2013.
10)Studiet er rettet mot lærerutdanning og forskning i faget norsk som andrespråk.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
LÆREAL Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst karakteren 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng. I tillegg må de dokumentere følgende realfag: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).
LÆRER Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst gjennomsnittskarakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng. Karakterkravet i matematikk gjelder ikke om du har matematikk på høyere nivå.

Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 blir det endring i opptakskravet til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning.
MATRS Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2)
MEROD Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og FYS1 og KJE(1+2)
MUSUIB Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Universitetet i Bergen.
REALFA Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2014:
Viser poenggrensene i ordinær kvote og kvote for førstegangs­vitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2014. Poeng­grensen er den laveste poengsummen noen kom inn med i suppleringsopptaket. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette i senere etterfyllingsopptak. Poenggrensene varierer fra år til år, og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig det er å komme inn på studiet. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2014.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2014 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2015, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2014 (men kan ha vært med før det), eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2014.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2015.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
UiB Universitetet i Bergen Tlf: 55584300
Fax: 55588821
Opptak
Postboks 7850 - Opptak NOM
5020 Bergen
www.uib.no/utdanning
opptak@uib.no
14290 4290 5000 465 Ja Ja
UiB: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer informasjon om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Ledige studieplasser
Fra 19. juli åpner Ledige studieplasser, dvs listen over studier som fortsatt har ledige plasser og som kan søkes til etter hovedopptaket. Se Ledige studieplasser for å se hvilke studier du kan søke på akkurat nå.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, for eksempel siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten. Vi gjør også oppmerksom på at studier kan bli avlyst.

Tilleggskrav
Noen studier kan ha tilleggskrav som ikke går frem av kravkoden. Dette gjelder for eksempel krav om å legge frem politiattest ved studiestart.