Læresteder og studier i Samordna opptak 2014

Søkeord: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu] Høgskole / universitet: Utdanningsområde: Fagområde: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 164
Søkeord: økonomi
Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2013 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
UiT Ledelse, nettbasert 186 664 GENS Årsstudium 150 alle alle
Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag:
HiHm Agronomi, Blæstad 209 320 GENS Bachelor 10 åpent åpent Geologi, Husdyr, Jordlære , Mekanisering, Miljø og samfunn, Plantekultur, Næringsutvikl., Økonomi
UiN Havbruksdrift og ledelse 204 867 GENS Bachelor 20 alle alle Næringsrettet studium med akvakultur-, biologi-, økonomi- og ledelsesfag. Praksis inngår i studiet.
HiHm Landbruksteknikk, Blæstad 209 311 GENS Bachelor 10 åpent åpent Bygningstekn., DAK, Husdyrmiljø, Hydraulikk, Jordlære, Mekanisering, Traktorlære, Verksted, Økonomi
HiHm Skogbruk, Evenstad 209 322 GENS Bachelor 15 alle alle Driftsteknikk, Skogskjøtsel, Skogøkonomi, Trebaserte produkter, Utmarksfag oa.
Informasjonsteknologi og informatikk:
HiST IT-støttet bedriftsutvikling 219 422 GENS Bachelor 50 44.8 38.2 Studiet legger vekt på smart anvendelse av IT. Det innholder en blanding av rene IT-faglige emner, emner som gir kunnskap om bedrift og økonomi og emner som vektlegger anvendelsen av IT i utvikling av bedriften.
Juridiske fag, rettsvitenskap, politi:
HiSF Jus 216 246 GENS Årsstudium 25 36.9 36.9
HiSF Økonomi og jus 216 526 GENS Bachelor 25 37.9 37.2
Matematikk og naturfag:
UiB Aktuarfag 184 540 REALFA Master 10 nytt nytt Integrert 5-årig studium
UiB Informatikk-matematikk-økonomi 184 306 REALFA Bachelor 20 alle alle Spesialisering: Informatikk, Matematikk, Økonomi
UiT Matematikk og finans, Tromsø 186 301 REALFA Bachelor 15 åpent åpent
UiA Matematikk og økonomi 201 301 MATRS Bachelor 20 alle alle
UiO Matematikk og økonomi 1)2) 185 862 REALFA Bachelor 50 46.3 41.1 Studieretninger: Finans, Forsikring og risiko, Matematikk og optimering, Samfunnsøkonomisk analyse, Økonomi og statistikk
UiO Matematikk, informatikk og teknologi 1)2) 185 306 REALFA Bachelor 89 alle alle Studieretninger: Computational science, Dataanalyse (bl.a. statistikk), Finans/forsikring og risiko, Informatikk med matematikk, Matematikk, Mekanikk og teknologi
NMBU Skogfag 192 322 REALFA Bachelor 15 alle alle Bioenergi, Biologi, Natur, Planlegging, Skogbruk, Skogindustri, Tre, Økonomi
Mediefag, bibliotekfag og journalistfag:
HiG Medieledelse 207 838 GENS Bachelor 25 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot utvikling og drift av mediebedrifter. Markedsføring, merkevarebygging, prosjektledelse, innovasjon og bedrifts- og forretningssystemer.
HiG Medieledelse, årsstudium 207 136 GENS Årsstudium 20 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot utvikling og drift av mediebedrifter. Markedsføring, merkevarebygging og bedrifts- og forretningssystemer.
Reiselivsfag, hotellfag:
UiA Opplevelsesbasert reiseliv 201 317 GENS Bachelor 30 39.2 35.7
HiSF Reiseliv 216 754 GENS Årsstudium 10 alle alle
HiL Reiselivsledelse 210 317 GENS Bachelor 50 alle alle
HiSF Reiselivsledelse 216 330 GENS Bachelor 25 alle alle
HBV Reiselivsledelse, Ringerike 222 317 GENS Bachelor 20 alle alle
Samfunnsfag, psykologi:
NMBU Eiendom 3) 192 230 GENS Master 35 47.6 42.7
UiO Europastudier (EU) 185 870 GENS Bachelor 55 49.1 42.4 Fordypningsområder: Historie, Språk, Statsvitenskap
HiSF Fornybar energi 216 835 GENS Bachelor 25 36.2 34.4 Bioenergi, vindenergi, vasskraft, solenergi m.m. Biologi, miljø- og naturforvaltning, økonomi og arealplanlegging.
NMBU Fornybar energi 192 835 GENS Bachelor 35 51.1 45.6 Bioenergi, Biologi, E85, Kraft, Klima, Miljø, Natur, Planlegging, Teknikk, Økonomi
NMBU Internasjonale miljø- og utviklingsstudier 192 484 GENS Bachelor 20 46.0 40.5 Agroøkol., Institusjoner/samf.teori, Jord/vann, Utv.økon., Trop. Ecology
UiO Internasjonale studier 185 872 GENS Bachelor 60 56.4 52.1 Fordypningsområder: Historie, Samfunnsøkonomi, Statsvitenskap
UiB Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig 184 502 GENS Bachelor 9 45.8 43.6 Se også naturvitenskapelig retning under "Matematikk og naturfag"
UiN Organisasjon og ledelse 204 276 GENS Bachelor 20 åpent åpent
UiT Politikk, økonomi og filosofi, Tromsø 186 878 GENS Bachelor 24 åpent åpent
NTNU Politisk økonomi 194 875 GENS Bachelor 20 44.6 43.6 Tverrfaglig bachelorprogram som inneholder samfunnsøkonomi og statsvitenskap.
UiB Politisk økonomi 184 875 GENS Bachelor 20 48.7 44.0 Spesialiseringer: Samfunnsøkonomi, Sammenliknende politikk
UiA Sosiologi 201 900 GENS Bachelor 30 39.3 alle Valg (bredde): Organisasjon og juss, økonomi og juss, planlegging og kommunikasjon eller politikk, organisasjon og administrasjon.
HiM Sport Management 211 488 GENS Bachelor 30 38.8 34.4
UiA Statsvitenskap 201 881 GENS Bachelor 40 40.4 37.0 Spesialisering (bredde): Offentlig styring, utviklingsstudiet, historie, kommunikasjon, nordisk eller religion.
UiA Utviklingsstudier 201 484 GENS Bachelor 30 38.3 36.8 Spesialisering (bredde): Samfunnsendring- og kommunikasjon, statsvitenskap, økonomi, medieproduksjon, spansk, religionsstudier i Asia eller religion og livssyn.
UiB Utviklingsstudier 184 883 GENS Bachelor 60 39.4 38.1 Spesialiseringer: Administrasjon og organisasjonsvitenskap, Geografi, Samfunnsøkonomi, Sosialantropologi
UiO Utviklingsstudier 185 883 GENS Bachelor 60 49.0 44.8 Fordypningsområder: Samfunnsgeografi, Samfunnsøkonomi, Sosialantropologi, Statsvitenskap
UiB Utviklingsstudier, årsstudium 184 208 GENS Årsstudium 20 51.5 46.8
Språk, litteratur:
UiT Språk og økonomi, Tromsø 186 892 GENS Bachelor 30 åpent åpent Studieretninger: Bedriftsledelse, Engelsk, Fransk, Russisk, Samfunnsøkonomi, Spansk, Tysk.
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur:
NMBU Industriell økonomi 4) 192 767 SIVING Master 20 55.3 50.9 Administrasjon & ledelse, Energiteknologi, Produktutv & maskindesign, Økonomi
UiA Industriell økonomi og tekn.ledelse, Grimstad 5) 201 767 SIVING Master 10 52.6 51.8 Studieretninger: Byggdesign, Data, Elektronikk, Mekatronikk, Fornybar energi.
NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 6) 194 767 ING4R2 Master 140 62.7 59.8
UiS Industriell økonomi, andre linjer 7) 217 813 SIVING Master 10 Spesialisering første tre år: kjemi og miljø, elektro, data, bygg el. maskin. Spesialisering på master: Kontraktsadministrasjon el. Prosjektledelse.
UiS Industriell økonomi, petroleumsteknologi 7) 217 800 SIVING Master 13 53.8 51.1 Spesialisering første tre år: petroleumsteknologi. Spesialisering på master: Kontraktsadministrasjon el. Prosjektledelse.
HiØ Innovasjon og prosjektledelse, Fredrikstad 224 895 GENS Bachelor 30 38.7 34.2 Kreative prosesser, innovasjon, prosjektledelse.
NMBU Maskin-, prosess- og produktutvikling 4) 192 766 SIVING Master 20 51.2 48.2 Akvakulturtek., Maskindesign & prosesstek., Teknisk innovasjon
UiN Nautikk, maritim økonomi og ledelse 204 353 GENS Bachelor 15 45.0 38.4
Økonomi og administrasjon:
HiOA Administrasjon og ledelse 8) 215 138 GENS Bachelor 129 49.7 42.1
HiM Bedriftsøkonomi 211 164 GENS Årsstudium 30 alle alle
HiSF Bedriftsøkonomi 216 164 GENS Årsstudium 10 40.1 38.0
HiT Bedriftsøkonomi, Bø 220 164 GENS Årsstudium 35 alle alle
HiØ Bedriftsøkonomi, Halden 224 398 GENS Årsstudium 25 40.1 alle
HiT Bedriftsøkonomi, Porsgrunn 220 167 GENS Årsstudium 70 38.0 alle
HiHm Bedriftsøkonomi, Rena 209 164 GENS Årsstudium 10 åpent åpent Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
HiNT Bedriftsøkonomi, Steinkjer 214 164 GENS Årsstudium 10 alle alle
HBV Bedriftsøkonomi, Vestfold 222 164 GENS Årsstudium 20 46.5 32.8
HiHm Bedriftsøkonomi, deltid, Hamar 9) 209 398 GENS Årsstudium 40 alle alle Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
HiHm Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena 10) 209 167 GENS Årsstudium 40 alle alle Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
UiT Bedriftsøkonomi, nettbasert 186 164 GENS Årsstudium 70 47.6 40.6
HiÅ Biomarin innovasjon 11) 225 298 GENS Bachelor 15 alle alle
HiSF Eiendomsmegling 216 368 GENS Bachelor 35 40.1 38.2
UiN Eiendomsmegling 204 368 GENS Bachelor 25 39.0 36.4 Gir grunnlag for autorisasjon som eiendomsmegler.
HiT Eiendomsmegling, Bø 220 368 GENS Bachelor 50 45.0 40.0
HiHm Eiendomsmegling, Rena 209 368 GENS Bachelor 25 alle alle Jus, Markedsføring, Praktisk eiendomsmegling, Økonomi. Dekker utd.kravet for "eiendomsmegler".
UiN Eksportmarkedsføring 204 473 GENS Bachelor 30 åpent åpent Markedsføring, salg, språk, økonomi og logistikk. Mulighet for praksis i utlandet/Norge i 3. studieår.
HiOA Facility Management 12) 215 896 GENS Bachelor 60 43.1 32.8
UiO Helseledelse og helseøkonomi 185 465 GENS Bachelor 40 51.8 38.8
HiHm Innovasjon og entreprenørskap, Rena 209 393 GENS Årsstudium 10 åpent åpent Bedriftsetablering, Forretningsplan, Nyskaping, Utviklingsprosesser
HiT Innovasjon og entreprenørskap, Bø 220 895 GENS Bachelor 20 alle alle
HiT Internasjonal markedsføring, Bø 220 359 GENS Bachelor 35 36.8 32.8
HiNT Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer 214 419 GENS Årsstudium 25 alle alle
HiHm Ledelse og organisasjonsutvikling, Rena 209 867 GENS Bachelor 15 åpent åpent Endringsledelse, Jus, Organisasjonsutvikling, Personalledelse, Teamutvikling, Økonomi
UiT Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø 186 867 GENS Bachelor 50 43.5 39.7
HiM Logistikk og Supply Chain Management 211 292 GENS Bachelor 30 40.2 28.9
HiÅ Markedsføring og ledelse 225 359 GENS Bachelor 50 nytt nytt Spesialisering i innovasjon og entreprenørskap, handel og salg, eksportmarkedsføring.
UiA Markedsføring og ledelse 201 359 GENS Bachelor 55 nytt nytt
HBV Markedsføring, Ringerike 222 359 GENS Bachelor 15 37.5 34.8 Bachelorutdanning i markedsføring + master i økonomi og ledelse gir siviløkonomtittel
HiHm Music Management, Rena 209 476 GENS Bachelor 15 alle alle Ledelsesfag for musikkbransjen. Spesialisering gj. utenlandsopph.,el. prosjekt og valgfag
HiHm Musikkproduksjon, Rena 13)14) 209 714 GENS Bachelor 20 36.9 35.6 Utvikling av musikk/lydproduksjon i kommersiell sammenheng
HiHm Off. styring, ledelse og økonomi, deltid, Rena 15) 209 215 GENS Årsstudium 20 nytt nytt Stats- og kommunalkunnskap, Forvaltningsøkonomi, Organisasjonsforståelse, Personalledelse.
UiO Offentlig administrasjon og ledelse 185 452 GENS Bachelor 55 54.3 44.5 Fordypningsområder: Samfunnsøkonomi, Sosiologi, Statsvitenskap
HiL Organisasjon og ledelse 210 867 GENS Bachelor 75 38.5 33.1 Profilering: Personalfag.
HiHm Organisasjon og ledelse, Rena 209 162 GENS Årsstudium 10 åpent åpent Bred inf. i org- og ledelsesteori. Tilsvarer 1. år i Bachelor i ledelse og org.utvikling.
HiHm Organisasjon og ledelse, deltid, saml. 16) 209 664 GENS Årsstudium 50 alle alle Bred innføring i org- og ledelsesteori. Tilsvarer 1.år i Bachelor i ledelse og org.utvikling.
HiM Petroleumslogistikk, Kristiansund 17) 211 866 GENS Bachelor 30 44.5 38.6
HVO Planlegging og administrasjon 223 452 GENS Bachelor 15 alle alle
HiH Praktisk prosjektledelse 208 215 GENS Årsstudium 10 nytt nytt
HiH Praktisk prosjektledelse - deltid 208 162 GENS Årsstudium 20 alle alle
HiH Regnskap og revisjon 18) 208 318 GENS Bachelor 15 åpent åpent
HiM Regnskap og revisjon 211 318 GENS Bachelor 30 30.2 alle
HiST Regnskap og revisjon 219 318 GENS Bachelor 20 51.5 44.1
UiA Avlyst: Regnskap og revisjon 201 318 GENS Bachelor 20 46.1 40.0
UiN Regnskap og revisjon 204 318 GENS Bachelor 20 alle alle Gir grunnlag for autorisasjon som revisor og regnskapsfører.
UiS Regnskap og revisjon 217 318 GENS Bachelor 50 47.4 41.0
HiT Regnskap og revisjon, Bø 220 318 GENS Bachelor 30 alle alle
HiØ Regnskap og revisjon, Halden 224 318 GENS Bachelor 40 40.6 32.1
HiHm Regnskap og revisjon, Rena 209 318 GENS Bachelor 20 åpent åpent Bed.øk, Revisjon, Regnskap, Jus, mm. Studiet gir teorigr.laget for å bli reg. revisor.
HBV Regnskap og revisjon, Vestfold 222 318 GENS Bachelor 40 40.6 alle
HiNT Regnskap, Steinkjer 214 516 GENS Bachelor 20 alle alle
HiH Retail Management 18) 208 350 GENS Bachelor 25 åpent åpent
HiNT Revisjon, Steinkjer 214 318 GENS Bachelor 10 alle alle
NMBU Samfunnsøkonomi 192 468 GENS Bachelor 25 46.5 40.0 Energi, Miljø, Utvikling, Ressursøkonomi, Internasjonal økonomi, Finans, Bedriftsøkonomi, Landbruksøkonomi
NTNU Samfunnsøkonomi 194 898 GENS Bachelor 80 46.9 43.7
UiO Samfunnsøkonomi 185 898 GENS Bachelor 95 57.0 47.1
UiT Samfunnsøkonomi, Tromsø 186 898 GENS Bachelor 30 alle alle
UiB Samfunnsøkonomi, bachelor 184 369 GENS Bachelor 70 50.8 45.8
NTNU Samfunnsøkonomi, master 194 818 MATRS Master 25 48.6 47.5 Integrert 5-årig masterstudium
UiB Samfunnsøkonomi, master 184 698 MATRS Master 22 49.8 47.2 Integrert 5-årig studium
NTNU Samfunnsøkonomi, årsstudium 194 239 GENS Årsstudium 40 49.6 43.1
UiB Samfunnsøkonomi, årsstudium 184 239 GENS Årsstudium 20 57.4 48.9
UiO Samfunnsøkonomisk analyse 185 698 MATRS Master 50 54.1 44.3 Integrert 5-årig studium.
HiHm Serviceledelse og markedsføring, Rena 19) 209 470 GENS Bachelor 15 åpent åpent Kommunikasjon, Kundebehandl., Ledelse, Markedsføring, Service, Tjenesteutvikl., Økonomi
HiÅ Shipping management 225 432 GENS Bachelor 45 42.4 27.9
HiÅ Shippingledelse 225 160 GENS Årsstudium 12 42.0 38.1
NHH Siviløkonomutdanningen 191 345 MATRS Master 440 56.5 52.6 5-årig master i økonomi og administrasjon (siviløkonom). Man kan avslutte utdanningen med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon etter tre år.
UiN Siviløkonomutdanningen 20) 204 345 MATRS Master 35 39.1 41.6 Femårig Master i økonomi og ledelse/Siviløkonom. Tilbyr flere profileringer (3.år) og spesialiseringer (5.år).
HiL Sport Management 210 485 GENS Bachelor 20 nytt nytt
HiB Økonomi og administrasjon 21) 203 369 GENS Bachelor 90 51.0 46.6 Adm/ledelse, Logistikk, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Markedsføring
HiL Økonomi og administrasjon 210 035 GENS Bachelor 70 43.7 40.8
HiM Økonomi og administrasjon 211 369 GENS Bachelor 60 32.0 alle Spesialiseringer: Organisasjon og ledelse, Økonomisk styring, Regnskap, Revisjon, Logistikk, Informasjonsbehandling, Jus, Innovasjon og entreprenørskap
HiN Økonomi og administrasjon 212 410 GENS Bachelor 25 åpent åpent Profiler: Logistikk, Informasjonsteknologi
HiSF Økonomi og administrasjon 216 369 GENS Bachelor 45 40.6 39.3
HiST Økonomi og administrasjon 22) 219 035 GENS Bachelor 290 50.2 46.5 Markedsføring, finans, revisjon, regnskap, organisasjon og ledelse, økonomisk styring, samf.øk.
HiÅ Økonomi og administrasjon 225 369 GENS Bachelor 50 41.4 39.8 Du kan velge mellom spesialiseringer: Økonomisk styring, Logistikk eller Internasjonalisering.
NMBU Økonomi og administrasjon 192 369 GENS Bachelor 100 46.8 42.9 1.del av Siviløkonomstudiet. Bedriftsøkonomi, Finans, Ledelse, Regnskap, Miljø, Samfunnsøkonomi
UiS Økonomi og administrasjon 217 369 GENS Bachelor 120 49.6 44.6
UiA Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master 23) 201 345 MATRS Master 100 48.5 46.0 Spesialiseringer:4.og 5.år:Finansiell økonomi,økonomisk styring eller International Management and Strategy.
UiS Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master 7) 217 345 MATRS Master 30 51.0 48.7
HiT Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø 220 035 GENS Kandidat 10 alle alle
UiT Økonomi og administrasjon, Alta 186 468 GENS Bachelor 50 alle alle
HiT Økonomi og administrasjon, Bø 220 369 GENS Bachelor 65 34.9 29.2
UiA Økonomi og administrasjon, Grimstad 201 404 GENS Bachelor 40 44.4 41.7
HiØ Økonomi og administrasjon, Halden 224 035 GENS Bachelor 80 38.6 32.9 Profileringer: Økonomisk analyse, Bedriftsøkonomiske emner, Internasjonal økonomi.
HSH Økonomi og administrasjon, Haugesund 218 369 GENS Bachelor 100 38.4 32.0 Profilering: Finans og økonomistyring, Ledelse, organisasjon og strategi, Regnskap.
UiA Økonomi og administrasjon, Kr.sand 201 369 GENS Bachelor 80 46.3 43.4
NLA Økonomi og administrasjon, Oslo 254 470 GENS Bachelor 50 alle alle Profilering i etikk og entrepenørskap. Praksis i bedrifter og mulighet for utvekslingsopphold i utlandet. Studieavgift per semester: 13 000 kr + avgift til studentsamskipnaden.
HiHm Økonomi og administrasjon, Rena 209 369 GENS Bachelor 25 åpent åpent Innovasjon, Ledelse, Markedsføring, Organisasjon, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Økonomistyring
HiNT Økonomi og administrasjon, Steinkjer 214 369 GENS Bachelor 40 alle alle Økonomistyring eller Bedriftsetablering og bedriftsutvikling
UiT Økonomi og administrasjon, Tromsø 186 369 GENS Bachelor 120 41.7 38.9
HBV Økonomi og administrasjon, Vestfold 222 369 GENS Bachelor 85 45.8 37.8
HiL Økonomi og administrasjon, årsstudium 210 164 GENS Årsstudium 20 47.8 45.1
HiOA Økonomi og administrasjon/revisjon 8) 215 369 GENS Bachelor 200 52.4 44.6
HiG Økonomi og ledelse 207 369 GENS Bachelor 47 39.1 32.0 Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot privat næringsliv. Spesialisering innen strategigjennomføring eller handel.
HiH Økonomi og ledelse 18) 208 035 GENS Bachelor 70 åpent åpent Fordypningsmuligheter: Økonomistyring, Travel & Tourism, Advanced Marketing
HiÅ Økonomi og ledelse 225 162 GENS Årsstudium 30 alle alle
UiN Økonomi og ledelse 204 342 GENS Bachelor 50 38.6 36.5
HBV Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg 24) 222 291 MATRS Master 10 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, Industrielløkonomi, Informasjonssystemer, Markedsføring, Strategi- og kompetanseledelse. Emner i 4. og 5. studieår har samlingsbasert undervisning på Hønefoss.
HBV Økonomi og ledelse - siviløkonom, Ringerike 24) 222 345 MATRS Master 10 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, Informasjonssystemer, Markedsføring, Strategi- og kompetanseledelse
HBV Økonomi og ledelse, Drammen 222 330 GENS Bachelor 50 49.2 43.1 Studiet er under etablering, se nærmere informasjon på høyskolens nettsider.
HBV Økonomi og ledelse, Kongsberg 222 404 GENS Bachelor 60 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, International management, Prosjektledelse.
UiN Økonomi og ledelse, Mo i Rana 204 470 GENS Bachelor 20 alle alle
HBV Økonomi og ledelse, Ringerike 222 414 GENS Bachelor 60 alle alle Bedriftsøkonomi, Markedsføring, Strategi og kompetanseledelse, Regnskap
HiG Økonomi og ledelse, fleksibel, deltid 25) 207 404 GENS Bachelor 32 51.6 alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot privat næringsliv. Spesialisering innen strategigjennomføring eller handel.
HiG Økonomi og ledelse, årsstudium 207 160 GENS Årsstudium 30 alle alle Fokus: Privat næringsliv.
HiH Økonomi og ledelse, årsstudium 208 164 GENS Årsstudium 20 åpent åpent Studiet kan gjennomføres som heltids- eller deltidsstudium. Dette avklares med studenten ved studiestart.
UiN Økonomi og ledelse, årsstudium, Mo i Rana 204 398 GENS Årsstudium 10 alle alle Fullført studium kvalifiserer for opptak til 2.år på våre bachelorstudier i økonomi.
HiOA Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid 8) 215 253 GENS Årsstudium 20 60.5 38.7
HiOA Økonomi og ledelse, årsstudium, heltid 8) 215 162 GENS Årsstudium 20 60.3 47.5
UiN Økonomi og ledelse, årstudium 204 164 GENS Årsstudium 40 alle alle Fullført studium kvalifiserer for opptak til 2.år på våre bachelorstudier i økonomi.
UiN Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Bodø 204 218 GENS Årsstudium 40 alle alle Samlingsbasert med nettstøtte over to år.
UiN Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Helgeland 204 167 GENS Årsstudium 30 alle alle Samlingsbasert med nettstøtte over to år.
UiN Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Vesterålen 204 097 GENS Årsstudium 30 alle alle Samlingsbasert med nettstøtte over to år.

Fotnoter:
1)Matematisk institutt vil trolig arrangere et forkurs/oppfriskingskurs i matematikk i juli/august for de som skal studere ved et realfaglig/informatikkfaglig studieprogram. Institutt for informatikk vil arrangere et forkurs i begynnelsen av august. Alle forkursene er frivillige, og fritar ikke for eventuelle opptakskrav. For utfyllende informasjon og påmelding sommeren 2014, se peker fra www.mn.uio.no/studier/forkurs
2)Anbefalte forkunnskaper utover spesielle opptakskrav fremgår av programpresentasjonen på www.mn.uio.no/studier/programmer/
3)Integrert 5-årig studium
4)5-årig Master i teknologi/sivilingeniør. Studieprogrammet er en del av tilbudet i Oslofjordalliansen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Østfold og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
5)Kan avsluttes etter 3 år og gi graden bachelor i ingeniørfag.
6)5-årig Master i teknologi/sivilingeniør. Karakterkrav 4 i matematikk R2.
7)Det stilles krav om karakteren C eller bedre for overgang til masterspesialiseringen.
8)Studiested Pilestredet (Oslo kommune)
9)Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Hamar.
10)Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Helgesamlinger på Rena (2 - 3 pr semester).
11)Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til høgskolen.
12)Studiested Kjeller (Skedsmo kommune)
13)Studiet forutsetter kraftig datamaskin og spesiell programvare.
14)Det er en fordel med forkunnskaper innen musikk i form av å kunne spille et instrument.Studiet inkluderer et obligatorisk semester i utlandet.
15)Samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Rena.
16)Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Rena.
17)Desentralisert studium med undervisning lagt til høgskolens lokaler i Kristiansund.
18)Studiet kan avsluttes etter 2 år med tittelen høgskolekandidat.
19)Søkere med fagbrev innen service og samferdsel kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til høgskolen
20)Det er anledning til å avslutte utdanningen med en bachelorgrad i økonomi og ledelse etter tre år.
21)Studiet kan avsluttes etter 2 år med vitnemål for kandidatstudium. (Høgskolekandidat).
22)Alle retningene kvalifiserer til opptak på master/siviløkonomutdanningen på TØH, retningen økonomisk styring gir også teorigrunnlag for å bli autorisert regnskapsfører.
23)Kan avsluttes etter 3 år og gi graden bachelor i økonomi og administrasjon
24)Studiet kan avsluttes etter 3 år med bachelorgrad
25)4 år deltid, nettbasert og samlinger.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
ING4R2 Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2. Har du bestått 1-årig forkurs for ingeniør (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) er du kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.
MATRS Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2)
REALFA Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).
SIVING Generell studiekompetanse (GENS) og: (R1+R2) og FYS1 Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Søkere med godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må dokumentere kunnskaper tilsvarende (R1+R2) og FYS1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2013:
viser poenggrensene i henholdsvis ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2013. Poengrensene er ikke forhåndsbestemt, men avgjøres av den siste ordinære søkeren som fikk og tok i mot plass på studiet. Poenggrensene varierer fra år til år og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig der er å komme inn på studiet. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2013.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2013 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2014, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2013, eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2013.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2014.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tlf: 31008000, hverdager 10:00 - 14:00
Fax: 
Opptakskontoret
Postboks 235
3603 Kongsberg
www.hbv.no
opptak@hbv.no
Ja Ja
HBV: For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se www.hbv.no Høgskolen i Buskerud og Vestfold ble etablert 1.1.2014 etter en fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.
HiB Høgskolen i Bergen Tlf: 55587504
Fax: 55587789
Opptakskontoret
Postboks 7030
5020 Bergen
www.hib.no
opptak@hib.no
7000 4373 400 Ja Delvis
HiG Høgskolen i Gjøvik Tlf: 61135400 / 61135401
Fax: 61135405
Postboks 191
Teknologiveien 22
2802 Gjøvik
www.hig.no
studenttorget
  @hig.no
3100 514 - inkl. leil. 100 36 Ja Ja
HiH Høgskolen i Harstad Tlf: 77058100
Fax: 77058101
Havnegata 5
9480 Harstad
www.hih.no
opptak@hih.no
1400 196 Ja Ja
HiH: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hih.no.
HiHm Høgskolen i Hedmark Tlf: 62430000
Fax: 62430001
Opptakskontoret
Postboks 400
2418 Elverum
www.hihm.no
opptak@hihm.no
5750 475 400 40 Ja Delvis
HiHm: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hihm.no
HiL Høgskolen i Lillehammer Tlf: 61288102 (studenttorget)
Fax: 61288105
Postboks 952
2604 Lillehammer
www.hil.no
opptak@hil.no
4000 755 260 34 Ja Ja
HiM Høgskolen i Molde
Vitenskapelig høgskole i logistikk
Tlf: 71214000
Fax: 
Postboks 2110
6402 Molde
www.himolde.no
opptak@himolde.no
2400 300 320 45 Ja Ja
HiM: Om muligheter for opptak til videreutdanninger og mastergrad, se www.himolde.no
HiN Høgskolen i Narvik Tlf: 76966000
Fax: 76966810
Postboks 385
Lodve Langes gt. 2
8505 Narvik
www.hin.no
opptak@hin.no
1800 350 450 90 Ja Ja
HiN: Om muligheter for påbygging mastergrad, se www.hin.no.
HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Tlf: 74112030
Fax: 74022501
HiNT opptak
postboks 93
7601 Levanger
www.hint.no
opptak@hint.no
4000 521 575 86 Ja Delvis
HiNT: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se hint.no/studier
HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf: 67235050 (betjent kl. 10.00 - 14.00), 67235000
Fax: 22452010
Opptakskontoret NOM
Postboks 4 St. Olavs Plass
0130 Oslo
www.hioa.no
opptak@hioa.no
16 000 1300 530 109 Delvis Delvis
HiSF Høgskulen i Sogn og Fjordane Tlf: 57676000
Fax: 57676100
Postboks 133
6851 Sogndal
www.hisf.no
opptak@hisf.no
3800 435 400 52 Ja Delvis
HiSF: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, se www.hisf.no
HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Tlf: 73559100
Fax: 73559451
Opptakstjenesten
Postboks 2320
7004 Trondheim
www.hist.no
Opptakstjenesten
  @hist.no
7500 3300 500 272 Ja Ja
HiT Høgskolen i Telemark Tlf: 35575300 Åpningstider: 9 - 11 og 12 - 15
Fax: 35575002
Opptakskontoret
Pb. 203
3901 Porsgrunn
www.hit.no
opptak@hit.no
6500 852 600 75 Ja Ja
HiT: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.hit.no
HiÅ Høgskolen i Ålesund Tlf: 70161200
Fax: 70161300
Opptakskontoret
Postboks 1517
6025 Ålesund
www.hials.no/studier
studentservice
  @hials.no
2200 255 150 18 Ja Ja
HiØ Høgskolen i Østfold Tlf: 69215000 (sentr.bord) 69215032 (opptakskontoret). Kl. 10.00-14.00.
Fax: 69215002
Opptakskontoret
Postboks 700
1757 Halden
www.hiof.no
opptak@hiof.no
5000 240+privat utleie 800 14 (Fr.stad) Ja Ja
HiØ: For søknad til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold, se www.hiof.no/studier. Søknadsfrist i lokale opptak, er 1. mars.
HSH Høgskolen Stord / Haugesund Tlf: 52702800
Fax: 52702601
Opptakskontoret
Bjørnsonsgate 45
5528 Haugesund
www.hsh.no
opptak@hsh.no
3200 313 320 60 Ja Ja
HSH: Master og videreutdanninger se: www.hsh.no
HVO Høgskulen i Volda Tlf: 70075000
Fax: 70075051
Opptak
Postboks 114 Opptak
6101 Volda
www.hivolda.no
sok@hivolda.no
3900 400 112 stille/276 opne 45 Ja Delvis
HVO: Om påbyggjing til bachelor- og mastergrad, sjå www.hivolda.no
NHH Norges Handelshøyskole Tlf: 55959595
Fax: 55959565
Opptaksseksjonen
Helleveien 30
5045 Bergen
www.nhh.no
opptak@nhh.no
3200 www.sib.no 1300 www.sib.no Ja Ja
NLA NLA Høgskolen Tlf: 55540700
Fax: 55540701
Postboks 74
Amalie Skramsvei 3
5812 Bergen
www.nla.no
opptak@nla.no
2000 0 160 0 Ja Ja
NLA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, se www.nla.no
NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Tlf: 64966100
Fax: 64966021
Opptakskontoret
Postboks 5003
1432 Ås
www.nmbu.no
opptak@nmbu.no
4800 778 800 0 Ja Delvis
NMBU: Alle bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad, se www.nmbu.no. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ble etablert 1.1.2014 etter en fusjon mellom Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tlf: 73597700
Fax: 73550466
Studieavdelingen
Opptakskontoret Gløshaugen
7491 Trondheim
www.ntnu.no
opptak@adm.ntnu.no
22000 3200 ca.7000 270 Delvis Delvis
NTNU: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og videreutdanning, se www.ntnu.no
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier
UiB Universitetet i Bergen Tlf: 55584300
Fax: 55588821
Opptak
Postboks 7850 - Opptak NOM
5020 Bergen
www.uib.no/utdanning
opptak@uib.no
14290 4290 5000 465 Ja Ja
UiB: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiN Universitetet i Nordland Tlf: 75517200 / 75517699
Fax: 75517845
Postboks 1490
8049 Bodø
www.uin.no
service@uin.no
6000 530 500 80 Ja Ja
UiN: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uin.no
UiO Universitetet i Oslo Tlf: Knutepunktet 22858200
Fax: 22841125
Seksjon for opptak og tilrettelegging
Postboks 1148 Blindern
0318 Oslo
www.uio.no
studentinfo@admin.uio.no
27400 6000, også priv.tilb 8000 600 Ja Ja
UiO: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiS Universitetet i Stavanger Tlf: 51831052
Fax: 51831042
Opptakskontoret
4036 Stavanger
www.uis.no
opptak@uis.no
9000 ca.1164 + privatleie 850 + 465 PC-plasser 89 Ja Ja
UiS: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.uis.no/studietilbud
UiT UiT Norges arktiske universitet Tlf: 77645590
Fax: 77623210
Avdeling for utdanning v/opptakskontoret
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
www.uit.no
opptak@uit.no
12500 ca. 1600 ca. 355 Ja Delvis
UiT: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad. For mer informasjon, se www.uit.no UiT Norges arktiske universitet ble etablert 1.8.2013 etter en fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer info om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, f.eks. siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten.