Læresteder og studier i Samordna opptak 2015

Studier, tekstsøk: info [Åpnes i nytt popup-vindu] Se studier ved høgskole / universitet: Se studier i utdanningsområde: Fagområde: info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 160
Ledige studieplasser-listen: 0
Søkeord: økonomi

Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode

(klikk til søknad)
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2014 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag:
HiHm Agronomi, Blæstad 209 320 GENS Bachelor 10 åpent åpent Geologi, Husdyr, Jordlære , Mekanisering, Miljø og samfunn, Plantekultur, Næringsutvikl., Økonomi
UiN Havbruksdrift og ledelse 204 867 GENS Bachelor 20 alle alle Næringsrettet studium med akvakultur-, biologi-, økonomi- og ledelsesfag. Praksis inngår i studiet.
HiHm Landbruksteknikk, Blæstad 209 311 GENS Bachelor 10 åpent åpent Bygningstekn., DAK, Husdyrmiljø, Hydraulikk, Jordlære, Mekanisering, Traktorlære, Verksted, Økonomi
HiHm Skogbruk, Evenstad 209 322 GENS Bachelor 15 alle alle Driftsteknikk, Skogskjøtsel, Skogøkonomi, Trebaserte produkter, Utmarksfag oa.
Informasjonsteknologi og informatikk:
HiST IT-støttet bedriftsutvikling 219 422 GENS Bachelor 55 44.7 35.9
Juridiske fag, rettsvitenskap, politi:
HiSF Jus 216 246 GENS Årsstudium 25 43.2 40.1
HiSF Økonomi og jus 216 526 GENS Bachelor 25 alle alle
Matematikk og naturfag:
UiB Aktuarfag 184 540 REALFA Master 10 alle alle Integrert 5-årig studium
UiB Informatikk-matematikk-økonomi 184 306 REALFA Bachelor 15 alle alle Spesialisering: Informatikk, Matematikk, Økonomi
UiT Matematikk og finans, Tromsø 186 301 REALFA Bachelor 15 åpent åpent
UiA Matematikk og økonomi 201 301 MATRS Bachelor 20 alle alle
UiO Matematikk og økonomi 1)2) 185 862 REALFA Bachelor 50 46.5 39.7 Studieretninger: Finans, forsikring og risiko, Matematikk og optimering, Samfunnsøkonomisk analyse, Økonomi og statistikk
UiO Matematikk, informatikk og teknologi 1)2) 185 306 REALFA Bachelor 89 alle alle Studieretninger: Anvendt matematikk, Biomatematikk, Dataanalyse (bl.a. statistikk), Finans, forsikring og risiko, Matematikk, Mekanikk og teknologi
NMBU Skogfag 192 322 GENS Bachelor 25 alle alle Bioenergi, Biologi, Natur, Planlegging, Skogbruk, Skogindustri, Tre, Økonomi
Mediefag, bibliotekfag og journalistfag:
HiHm Avlyst: Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena 3) 209 514 GENS Bachelor 20 alle alle Digital kommunikasjon, Økonomi og ledelse
HiG Medieledelse 207 838 GENS Bachelor 25 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot utvikling og drift av mediebedrifter. Markedsføring, merkevarebygging, prosjektledelse, innovasjon og bedrifts- og forretningssystemer.
HiG Medieledelse, årsstudium 207 136 GENS Årsstudium 20 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot utvikling og drift av mediebedrifter. Markedsføring, merkevarebygging og bedrifts- og forretningssystemer.
Reiselivsfag, hotellfag:
UiS Hotelledelse 4) 217 255 HOTA Bachelor 40 alle alle
UiA Opplevelsesbasert reiseliv 201 317 GENS Bachelor 30 39.7 37.5
HiSF Reiseliv 216 754 GENS Årsstudium 10 alle alle
HiSF Reiselivsledelse 216 330 GENS Bachelor 25 alle alle
HBV Reiselivsledelse, Ringerike 222 317 GENS Bachelor 25 alle alle
HiL Reiselivsutvikling 210 317 GENS Bachelor 50 alle alle Ledelse av destinasjoner
Samfunnsfag, psykologi:
NMBU Eiendom 5) 192 230 GENS Master 35 48.0 41.6
HiSF Fornybar energi 216 835 GENS Bachelor 25 40.3 35.9 Bioenergi, vindenergi, vasskraft, solenergi m.m. Biologi, miljø- og naturforvaltning, økonomi og arealplanlegging.
NMBU Fornybar energi 192 835 GENS Bachelor 35 50.6 47.0 Bioenergi, Biologi, E85, Kraft, Klima, Miljø, Natur, Planlegging, Teknikk, Økonomi
NMBU Internasjonale miljø- og utviklingsstudier 192 484 GENS Bachelor 20 44.6 43.5 Agroøkol., Institusjoner/samf.teori, Jord/vann, Utv.økon., Trop. Ecology
UiO Internasjonale studier 185 872 GENS Bachelor 80 56.9 52.4 Fordypningsområder: Historie, Samfunnsøkonomi, Statsvitenskap
UiN Lederskap 204 276 GENS Bachelor 20 åpent åpent
UiB Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig 184 502 GENS Bachelor 9 48.7 44.6 Se også naturvitenskapelig retning under "Matematikk og naturfag"
UiT Politikk, økonomi og filosofi, Tromsø 186 878 GENS Bachelor 17 åpent åpent
NTNU Politisk økonomi 194 875 GENS Bachelor 25 46.1 39.2 Tverrfaglig bachelorprogram som inneholder samfunnsøkonomi og statsvitenskap.
UiA Sosiologi 6) 201 900 GENS Bachelor 30 40.3 37.7 Breddevalg: Organisasjon og juss, økonomi og juss, planlegging og kommunikasjon eller politikk, organisasjon og administrasjon.
HiM Sport Management 211 488 GENS Bachelor 30 37.8 33.5
UiA Statsvitenskap 6) 201 881 GENS Bachelor 40 39.8 38.1 Breddevalg: Offentlig styring, utviklingsstudiet, historie, kommunikasjon, nordisk eller religion.
UiA Utviklingsstudier 6) 201 484 GENS Bachelor 30 38.0 38.3 Breddevalg: Samfunnsendring- og kommunikasjon, statsvitenskap, økonomi, medieproduksjon, spansk, religionsstudier i Asia eller religion og livssyn.
UiO Utviklingsstudier 185 883 GENS Bachelor 60 48.6 44.6 Fordypningsområder: Samfunnsgeografi, Samfunnsøkonomi, Sosialantropologi, Statsvitenskap
Språk, litteratur:
UiT Språk og økonomi, Tromsø 186 892 GENS Bachelor 30 åpent åpent Studieretninger: Bedriftsledelse, Engelsk, Fransk, Russisk, Samfunnsøkonomi, Spansk, Tysk.
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur:
NMBU Industriell økonomi 7) 192 767 SIVING Master 25 55.4 52.2 Administrasjon & ledelse, Energiteknologi, Produktutv & maskindesign, Økonomi
UiA Industriell økonomi og tekn.ledelse, Grimstad 8) 201 767 SIVING Master 10 51.8 50.8 I de tre første årene tas et av bachelorstudiene Byggdesign, Data, Elektronikk, Fornybar energi eller Mekatronikk.
NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 9) 194 767 ING4R2 Master 145 63.5 60.2
UiS Industriell økonomi, andre linjer 10) 217 813 SIVING Master 21 52.7 49.4 5-årig master. Linjevalg på bachelor: kjemi og miljø, elektro, data, bygg el. maskin.
UiS Industriell økonomi, petroleumsteknologi 10) 217 800 SIVING Master 15 54.5 51.5 5-årig master. Linje på bachelor: petroleumsteknologi.
HiB Ingeniør, elkraftteknikk 11) 203 006 HING Bachelor 38 48.8 alle Fordypningsområder Modellering og simuleringsteknikk, Planlegging og prosjektering, Energiøkonomisering, Fornybare energikilder, Elektroteknisk utstyr og systemer
HiØ Innovasjon og prosjektledelse, Fredrikstad 224 895 GENS Bachelor 30 39.2 32.5 Kreative prosesser, innovasjon, prosjektledelse.
NMBU Maskin-, prosess- og produktutvikling 7) 192 766 SIVING Master 20 51.8 48.5 Akvakulturtek., Maskindesign & prosesstek., Teknisk innovasjon
Økonomi og administrasjon:
HiOA Administrasjon og ledelse 12) 215 138 GENS Bachelor 141 49.4 41.7
HiM Bedriftsøkonomi 211 164 GENS Årsstudium 30 alle alle
HiSF Bedriftsøkonomi 216 164 GENS Årsstudium 10 42.8 31.0
HiT Bedriftsøkonomi, Bø 220 164 GENS Årsstudium 25 alle alle
HiØ Bedriftsøkonomi, Halden 224 398 GENS Årsstudium 25 38.0 alle
HiT Bedriftsøkonomi, Porsgrunn 220 167 GENS Årsstudium 50 30.0 alle
HiHm Bedriftsøkonomi, Rena 209 164 GENS Årsstudium 10 åpent åpent Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
HiNT Bedriftsøkonomi, Steinkjer 214 164 GENS Årsstudium 20 alle alle
HiHm Bedriftsøkonomi, deltid, Hamar 13) 209 398 GENS Årsstudium 40 åpent åpent Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
HiHm Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena 14) 209 167 GENS Årsstudium 40 alle alle Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
UiT Bedriftsøkonomi, nettbasert 186 164 GENS Årsstudium 70 alle alle
HiÅ Biomarin innovasjon 15) 225 298 GENS Bachelor 15 alle alle
HiSF Eiendomsmegling 216 368 GENS Bachelor 35 35.9 33.1
UiN Eiendomsmegling 204 368 GENS Bachelor 25 37.9 37.2 Gir grunnlag for autorisasjon som eiendomsmegler.
HiT Eiendomsmegling, Bø 220 368 GENS Bachelor 40 42.3 38.2
HiHm Eiendomsmegling, Rena 209 368 GENS Bachelor 30 37.2 32.5 Jus, Markedsføring, Praktisk eiendomsmegling, Økonomi. Dekker utd.kravet for "eiendomsmegler".
UiO Helseledelse og helseøkonomi 185 465 GENS Bachelor 40 52.5 37.8
HiT Innovasjon og entreprenørskap, Bø 220 895 GENS Bachelor 20 alle alle
NLA Innovasjon og ledelse, Oslo 16) 254 895 GENS Bachelor 25 nytt nytt Profilering i etikk og entreprenørskap. Mentoring, praksis i bedrifter og mulighet for utvekslingsopphold i utlandet.
UiN Internasjonal markedsføring 204 473 GENS Bachelor 33 åpent åpent Markedsføring, salg, språk, økonomi og logistikk. Mulighet for praksis i utlandet/Norge i 3. studieår.
HiT Internasjonal markedsføring, Bø 220 359 GENS Bachelor 25 32.1 33.7
HiNT Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer 214 419 GENS Årsstudium 30 alle alle
HiHm Ledelse og organisasjonsutvikling, Rena 209 867 GENS Bachelor 20 åpent åpent Endringsledelse, Jus, Organisasjonsutvikling, Personalledelse, Teamutvikling, Økonomi
UiT Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø 186 867 GENS Bachelor 50 43.0 39.3
UiT Ledelse, nettbasert 186 664 GENS Årsstudium 150 alle alle
HiG Logistikk 207 432 GENS Bachelor 20 nytt nytt Fokus: Prosessutforming, logistikk og transport
HiM Logistikk og Supply Chain Management 211 292 GENS Bachelor 30 41.3 33.4
HiÅ Markedsføring og ledelse 225 359 GENS Bachelor 50 39.6 38.2 Spesialisering i innovasjon og entreprenørskap, handel og salg, eksportmarkedsføring.
UiA Markedsføring og ledelse 201 359 GENS Bachelor 55 45.6 43.8
HBV Markesdføring, Ringerike 222 359 GENS Bachelor 25 37.8 36.0 Bachelorutdanning i markedsføring + master i økonomi og ledelse gir siviløkonomtittel
HiHm Music Management, Rena 209 476 GENS Bachelor 20 åpent åpent Ledelsesfag for musikkbransjen. Spesialisering gj. utenlandsopph.,el. prosjekt og valgfag
HiHm Musikkproduksjon, Rena 3)17) 209 714 GENS Bachelor 20 alle alle Utvikling av musikk/lydproduksjon i kommersiell sammenheng
HiHm Off. styring, ledelse og økonomi, deltid, Rena 18) 209 215 GENS Årsstudium 30 åpent åpent Stats- og kommunalkunnskap, Forvaltningsøkonomi, Organisasjonsforståelse, Personalledelse.
UiO Offentlig administrasjon og ledelse 185 452 GENS Bachelor 55 53.7 44.8 Fordypningsområder: Samfunnsøkonomi, Sosiologi, Statsvitenskap, Forvaltningsinformatikk
HiL Organisasjon og ledelse 210 867 GENS Bachelor 75 36.6 30.8 Profilering: Personalfag.
HiHm Organisasjon og ledelse, Rena 209 162 GENS Årsstudium 10 åpent åpent Bred inf. i org- og ledelsesteori. Tilsvarer 1. år i Bachelor i ledelse og org.utvikling.
HiHm Organisasjon og ledelse, deltid, saml. 18) 209 664 GENS Årsstudium 70 42.8 alle Bred innføring i org- og ledelsesteori. Tilsvarer 1.år i Bachelor i ledelse og org.utvikling.
HiM Petroleumslogistikk, Kristiansund 19) 211 866 GENS Bachelor 30 42.9 38.0
HVO Planlegging og administrasjon 223 452 GENS Bachelor 15 alle alle
HiH Praktisk prosjektledelse, deltid 208 162 GENS Årsstudium 30 alle alle
HiH Regnskap og revisjon 20) 208 318 GENS Bachelor 15 åpent åpent
HiM Regnskap og revisjon 211 318 GENS Bachelor 30 alle alle
HiST Regnskap og revisjon 219 318 GENS Bachelor 20 51.2 45.2
UiN Regnskap og revisjon 204 318 GENS Bachelor 20 47.0 alle Gir grunnlag for autorisasjon som revisor og regnskapsfører.
UiS Regnskap og revisjon 217 318 GENS Bachelor 50 46.1 39.7 Kvalifiserer for opptak til toårig master i økonomi og administrasjon. Gir grunnlag for autorisasjon som revisor og regnskapsfører
HiØ Regnskap og revisjon, Halden 224 318 GENS Bachelor 40 37.8 alle
HiHm Regnskap og revisjon, Rena 209 318 GENS Bachelor 20 åpent åpent Bed.øk, Revisjon, Regnskap, Jus, mm. Studiet gir teorigr.laget for å bli reg. revisor.
HBV Regnskap og revisjon, Vestfold 222 318 GENS Bachelor 45 45.2 32.5 Studiet i regnskap og revisjon er et profesjonsstudium, som sammen med 3 års praksis gir grunnlag for å søke Finanstilsynet om tittelen registrert revisor. Se nærmere informasjon på www.finanstilsynet.no
HiNT Regnskap, Steinkjer 214 516 GENS Bachelor 20 alle alle
HiH Retail Management 20) 208 350 GENS Bachelor 25 åpent åpent
HiT Revisjon og regnskap, Bø 220 318 GENS Bachelor 39 alle alle
HiNT Revisjon, Steinkjer 214 318 GENS Bachelor 10 alle alle
NMBU Samfunnsøkonomi 192 468 GENS Bachelor 25 47.0 41.5 Energi, Miljø, Utvikling, Ressursøkonomi, Internasjonal økonomi, Finans, Bedriftsøkonomi, Landbruksøkonomi
NTNU Samfunnsøkonomi 194 898 GENS Bachelor 90 48.1 42.5
UiO Samfunnsøkonomi 185 898 GENS Bachelor 95 57.0 46.0
UiT Samfunnsøkonomi, Tromsø 186 898 GENS Bachelor 30 alle alle
UiB Samfunnsøkonomi, bachelor 184 369 GENS Bachelor 96 44.1 41.4
NTNU Samfunnsøkonomi, master 194 818 MATRS Master 25 47.8 46.0 Integrert 5-årig masterstudium
UiB Samfunnsøkonomi, master 184 698 MATRS Master 22 46.6 44.8 Integrert 5-årig studium
NTNU Samfunnsøkonomi, årsstudium 194 239 GENS Årsstudium 45 48.9 40.9
UiB Samfunnsøkonomi, årsstudium 184 239 GENS Årsstudium 22 52.7 42.5
UiO Samfunnsøkonomisk analyse 185 698 MATRS Master 50 52.9 44.0 Integrert 5-årig studium. Studieretninger: Generell økonomi og Avansert metode
HiHm Serviceledelse og markedsføring, Rena 21) 209 470 GENS Bachelor 20 åpent åpent Kommunikasjon, Kundebehandl., Ledelse, Markedsføring, Service, Tjenesteutvikl., Økonomi
HiÅ Shipping management 225 432 GENS Bachelor 45 43.9 37.2
HiÅ Shippingledelse 225 160 GENS Årsstudium 12 51.0 37.6
HBV Siviløkonom - 5-årig integrert master, Kongsberg 22)23) 222 291 MATRS Master 20 38.6 39.3 Bedriftsøkonomisk analyse, Industrielløkonomi, Informasjonssystemer, Markedsføring, Strategi- og kompetanseledelse. Emner i 4. og 5. studieår har samlingsbasert undervisning på Ringerike.
HBV Siviløkonom, - 5-årig integrert master, Ringerike 22)23) 222 345 MATRS Master 20 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, Informasjonssystemer, Markedsføring, Industriell økonomi, Strategi- og kompetanseledelse
NHH Siviløkonomutdanningen 191 345 MATRS Master 440 56.2 53.0 5-årig master i økonomi og administrasjon (siviløkonom). Man kan avslutte utdanningen med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon etter tre år.
UiN Siviløkonomutdanningen 24) 204 345 MATRS Master 35 39.5 40.6 Femårig Master i økonomi og ledelse/Siviløkonom. Tilbyr flere profileringer (3.år) og spesialiseringer (5.år).
HiL Sport Management 210 485 GENS Bachelor 20 44.9 41.0
HiOA Økonomi og adm. / revisjon / Facility Management 12) 215 369 GENS Bachelor 245 52.0 44.3
HiB Økonomi og administrasjon 25) 203 369 GENS Bachelor 90 49.1 46.2 Adm/ledelse, Logistikk, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Markedsføring
HiL Økonomi og administrasjon 210 035 GENS Bachelor 70 40.8 40.0
HiM Økonomi og administrasjon 211 369 GENS Bachelor 60 alle alle I tillegg til de obligatoriske kjernefagene kan man ta valgbare støtte- og utdypningsemner. Valgemnene er innen sentrale fagområder som: Logistikk, Organisasjon og ledelse, Regnskap(regnskapsførerautorisasjon), Revisjon(registrert revisor), Juss, Informasjonsbehandling.
HiN Økonomi og administrasjon 212 410 GENS Bachelor 25 åpent åpent Profiler: Logistikk, Informasjonsteknologi
HiSF Økonomi og administrasjon 216 369 GENS Bachelor 45 alle alle
HiST Økonomi og administrasjon 26) 219 035 GENS Bachelor 290 50.2 46.3 Markedsføring, finans, revisjon, regnskap, organisasjon og ledelse, økonomisk styring, samf.øk.
HiÅ Økonomi og administrasjon 225 369 GENS Bachelor 50 41.9 39.3 Du kan velge mellom spesialiseringer: Økonomisk styring, Logistikk eller Internasjonalisering.
NMBU Økonomi og administrasjon 192 369 GENS Bachelor 100 47.0 43.7 1.del av Siviløkonomstudiet. Bedriftsøkonomi, Finans, Ledelse, Regnskap, Miljø, Samfunnsøkonomi
UiS Økonomi og administrasjon 217 369 GENS Bachelor 125 49.1 43.6 Kvalifiserer for opptak til toårig master i økonomi og administrasjon
UiA Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master 27) 201 345 MATRS Master 100 47.3 45.8 Spesialiseringer i 4.og 5.år: Finansiell økonomi, økonomisk styring eller International Management and Strategy.
UiS Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master 28) 217 345 MATRS Master 30 50.5 48.9 5-årig master. Bachelor i økonomi og administrasjon. Spesialisering på master: Anvendt finans, økonomisk analyse, strategi og ledelse.
UiT Økonomi og administrasjon, Alta 186 468 GENS Bachelor 50 alle alle
HiT Økonomi og administrasjon, Bø 220 369 GENS Bachelor 40 alle alle
UiA Økonomi og administrasjon, Grimstad 201 404 GENS Bachelor 40 44.2 41.2
HiØ Økonomi og administrasjon, Halden 224 035 GENS Bachelor 80 38.3 33.3 Profileringer: Økonomisk analyse, Bedriftsrådgivning og prosjektledelse og Internasjonal økonomi.
HSH Økonomi og administrasjon, Haugesund 218 369 GENS Bachelor 90 41.9 34.5 Profilering: Finans og økonomistyring, Ledelse, organisasjon og strategi, Regnskap.
UiA Økonomi og administrasjon, Kr.sand 201 369 GENS Bachelor 80 45.3 42.9
NLA Økonomi og administrasjon, Oslo 16) 254 470 GENS Bachelor 25 alle alle Profilering i etikk og entreprenørskap. Mentoring, praksis i bedrifter og mulighet for utvekslingsopphold i utlandet.
HiHm Økonomi og administrasjon, Rena 209 369 GENS Bachelor 20 åpent åpent Innovasjon, Ledelse, Markedsføring, Organisasjon, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Økonomistyring
HiNT Økonomi og administrasjon, Steinkjer 214 369 GENS Bachelor 40 alle alle Økonomistyring eller Bedriftsetablering og bedriftsutvikling
UiT Økonomi og administrasjon, Tromsø 186 369 GENS Bachelor 120 43.7 40.0
HBV Økonomi og administrasjon, Vestfold 222 369 GENS Bachelor 100 46.0 35.9 Bedriftsøkonomisk analyse, Regnskap, Innovasjon og entreprenørskap.
HSH Økonomi og administrasjon, deltid, Haugesund 218 414 GENS Bachelor 10 nytt nytt Profilering: Finans og økonomistyring, Ledelse, organisasjon og strategi, Regnskap.
HiL Økonomi og administrasjon, årsstudium 210 164 GENS Årsstudium 20 46.2 42.0
HiG Økonomi og ledelse 207 369 GENS Bachelor 47 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot privat næringsliv. Spesialisering innen strategigjennomføring eller handel.
HiH Økonomi og ledelse 20) 208 035 GENS Bachelor 60 åpent åpent Fordypningsmuligheter: Økonomistyring, Travel & Tourism, Advanced Marketing
HiÅ Økonomi og ledelse 225 162 GENS Årsstudium 30 48.6 37.3
UiN Økonomi og ledelse 204 342 GENS Bachelor 60 38.6 36.2
HBV Økonomi og ledelse, Drammen 222 330 GENS Bachelor 50 47.3 41.0 Varehandelsledelse
HBV Økonomi og ledelse, Kongsberg 222 404 GENS Bachelor 80 38.9 30.4 Bedriftsøkonomisk analyse, International management, Prosjektledelse.
UiN Økonomi og ledelse, Mo i Rana 204 470 GENS Bachelor 20 alle alle
HBV Økonomi og ledelse, Ringerike 222 414 GENS Bachelor 80 37.1 alle Bedriftsøkonomi, Markedsføring, Strategi og kompetanseledelse, Regnskap
HiG Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert 29) 207 404 GENS Bachelor 32 47.0 alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot privat næringsliv. Spesialisering innen strategigjennomføring eller handel.
HiH Økonomi og ledelse, profilering regnskapsfører 208 516 GENS Bachelor 20 nytt nytt Treårig bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i regnskap kvalifiserer ikke for videre studier på masternivå i regnskap og revisjon, men vil, dersom studenten velger å skrive en fordypningsoppgave/bacheloroppgave, kvalifisere til opptak på masterstudiet i økonomi og administrasjon som gir rett til sidetittelen siviløkonom.
HiG Økonomi og ledelse, årsstudium 207 160 GENS Årsstudium 30 alle alle Fokus: Privat næringsliv.
HiH Økonomi og ledelse, årsstudium 30) 208 164 GENS Årsstudium 30 åpent åpent Studiet kan gjennomføres som heltids- eller deltidsstudium. Deltidsstudiet følger ordinær undervisning, og er ikke samlingsbasert.
UiN Økonomi og ledelse, årsstudium, Mo i Rana 204 398 GENS Årsstudium 10 alle alle Fullført studium kvalifiserer for opptak til 2.år på våre bachelorstudier i økonomi.
HiOA Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid 12) 215 253 GENS Årsstudium 20 60.8 38.1
HiOA Økonomi og ledelse, årsstudium, heltid 12) 215 162 GENS Årsstudium 20 59.7 47.9
UiN Økonomi og ledelse, årstudium 204 164 GENS Årsstudium 40 alle alle Fullført studium kvalifiserer for opptak til 2.år på våre bachelorstudier i økonomi.
UiN Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Bodø 204 218 GENS Årsstudium 60 alle alle Samlingsbasert med nettstøtte over to år.
UiN Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Helgeland 204 167 GENS Årsstudium 30 alle alle Samlingsbasert med nettstøtte over to år.
UiN Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Vesterålen 204 097 GENS Årsstudium 30 alle alle Samlingsbasert med nettstøtte over to år.

Fotnoter:
1)Matematisk institutt vil trolig arrangere et forkurs/oppfriskingskurs i matematikk i juli/august for de som skal studere ved et realfaglig/informatikkfaglig studieprogram. Institutt for informatikk vil arrangere et forkurs i begynnelsen av august. Alle forkursene er frivillige, og fritar ikke for eventuelle opptakskrav. For utfyllende informasjon og påmelding sommeren 2015, se peker fra www.mn.uio.no/studier/forkurs
2)Anbefalte forkunnskaper utover spesielle opptakskrav fremgår av programpresentasjonen på www.mn.uio.no/studier/programmer/
3)Studiet forutsetter kraftig datamaskin og spesiell programvare.
4)Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak på Y-veien. Ta kontakt med Universitetet i Stavanger.
5)Integrert 5-årig studium
6)Les mer om breddevalg på studiebeskrivelsen på uia.no
7)5-årig Master i teknologi/sivilingeniør.
8)Kan avsluttes etter 3 år og gi graden bachelor i ingeniørfag.
9)5-årig Master i teknologi/sivilingeniør. Karakterkrav 4 i matematikk R2.
10)Det stilles krav om karakteren C eller bedre for overgang til masterspesialiseringen. Kan avsluttes etter 3 år og gi graden bachelor i ingeniørfag
11)Søkere uten realfaglig fordypning: se http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/realfag/
12)Studiested Pilestredet (Oslo kommune)
13)Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Hamar.
14)Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Helgesamlinger på Rena (2 - 3 pr semester).
15)Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til høgskolen.
16)Studieavgift pr semester: 13 000 kr + avgift til studentsamskipnaden.
17)Det er en fordel med forkunnskaper innen musikk i form av å kunne spille et instrument. Studiet inkluderer et obligatorisk semester i utlandet.
18)Samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Rena.
19)Desentralisert studium med undervisning lagt til høgskolens lokaler i Kristiansund.
20)Studiet kan avsluttes etter 2 år med tittelen høgskolekandidat.
21)Søkere med fagbrev innen service og samferdsel kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til høgskolen
22)Studiet kan avsluttes etter 3 år med bachelorgrad
23)Søkere med relevant bachelor må søke opptak direkte til 2-årig Master i økonomi og ledelse. Se utfyllende informasjon på www.hbv.no
24)Det er anledning til å avslutte utdanningen med en bachelorgrad i økonomi og ledelse etter tre år.
25)Studiet kan avsluttes etter 2 år med vitnemål for kandidatstudium. (Høgskolekandidat).
26)Alle retningene kvalifiserer til opptak på master/siviløkonomutdanningen på TØH, retningen økonomisk styring gir også teorigrunnlag for å bli autorisert regnskapsfører.
27)Kan avsluttes etter 3 år og gi graden bachelor i økonomi og administrasjon
28)Det stilles krav om karakteren C eller bedre for overgang til masterspesialiseringen. Kan avsluttes etter 3 år og gi graden bachelor i økonomi og administrasjon
29)4 år deltid, nettbasert og samlinger.
30)Studiet kan bygges på til bachelorgrad i Økonomi og ledelse.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
HING Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk1.
HOTA Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst ett års relevant praksis.
ING4R2 Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2. Har du bestått 1-årig forkurs for ingeniør (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) er du kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.
MATRS Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2)
REALFA Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).
SIVING Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Søkere med godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må dokumentere kunnskaper tilsvarende (R1+R2) og FYS1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2014:
Viser poenggrensene i ordinær kvote og kvote for førstegangs­vitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2014. Poeng­grensen er den laveste poengsummen noen kom inn med i suppleringsopptaket. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette i senere etterfyllingsopptak. Poenggrensene varierer fra år til år, og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig det er å komme inn på studiet. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2014.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2014 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2015, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2014 (men kan ha vært med før det), eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2014.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2015.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tlf: 31008000, hverdager kl. 10.00 - 14.00
Fax: 
Campus Vestfold, seksjon for opptak
Postboks 4
3199 Borre
www.hbv.no
opptak@hbv.no
Ja Ja
HBV: For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se www.hbv.no
HiB Høgskolen i Bergen Tlf: 55587504
Fax: 
Opptakskontoret
Postboks 7030
5020 Bergen
www.hib.no
opptak@hib.no
7000 4373 400 Ja Ja
HiG Høgskolen i Gjøvik Tlf: 61135400
Fax: 61135405
Postboks 191
Teknologiveien 22
2802 Gjøvik
www.hig.no
studenttorget
  @hig.no
3400 514 - inkl. leil. 100 36 Ja Ja
HiH Høgskolen i Harstad Tlf: 77058100
Fax: 77058101
Opptak
Postboks 1063
9480 Harstad
www.hih.no
opptak@hih.no
1400 132 (inkl. leil.) Ja Ja
HiH: Om muligheter for påbygging til mastergrad og annen videreutdanning, se www.hih.no.
HiHm Høgskolen i Hedmark Tlf: 62430000
Fax: 62430001
Opptakskontoret
Postboks 400
2418 Elverum
www.hihm.no
opptak@hihm.no
5750 ca 820 400 Se www.sih.no Ja Delvis
HiHm: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hihm.no
HiL Høgskolen i Lillehammer Tlf: 61288000
Fax: 61288105
Postboks 952
2604 Lillehammer
www.hil.no
opptak@hil.no
4000 755 260 34 Ja Ja
HiM Høgskolen i Molde
Vitenskapelig høgskole i logistikk
Tlf: 71214000
Fax: 
Postboks 2110
6402 Molde
www.himolde.no
opptak@himolde.no
2700 300 320 45 Ja Ja
HiM: Om muligheter for opptak til videreutdanninger og mastergrad, se www.himolde.no
HiN Høgskolen i Narvik Tlf: 76966000
Fax: 76966810
Postboks 385
Lodve Langes gt. 2
8505 Narvik
www.hin.no
opptak@hin.no
1800 350 450 90 Ja Ja
HiN: Om muligheter for påbygging mastergrad, se www.hin.no.
HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Tlf: 74112030
Fax: 74022501
HiNT opptak
postboks 93
7601 Levanger
www.hint.no
opptak@hint.no
4000 521 575 86 Ja Delvis
HiNT: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se hint.no/studier
HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf: 67235050 (betjent kl. 10.00 - 14.00), 67235000
Fax: 22452010
Opptakskontoret NOM
Postboks 4 St. Olavs Plass
0130 Oslo
www.hioa.no
opptak@hioa.no
16 500 1300 530 109 Delvis Delvis
HiSF Høgskulen i Sogn og Fjordane Tlf: 57676000
Fax: 57676100
Postboks 133
6851 Sogndal
https://www.hisf.no/
opptak@hisf.no
3900 435 400 52 Ja Delvis
HiSF: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, se www.hisf.no
HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Tlf: 73559100
Fax: 73559451
Opptakstjenesten
Postboks 2320
7004 Trondheim
www.hist.no
opptak@hist.no
7500 3300 500 272 Ja Ja
HiT Høgskolen i Telemark Tlf: 35575300 Åpningstider: 9 - 11 og 12 - 15
Fax: 35575002
Opptakskontoret
Pb. 203
3901 Porsgrunn
www.hit.no
opptak@hit.no
6500 852 600 75 Ja Ja
HiT: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.hit.no
HiÅ Høgskolen i Ålesund Tlf: 70161200
Fax: 70161300
Opptakskontoret
Postboks 1517
6025 Ålesund
www.hials.no/studier
studentservice
  @hials.no
2200 306 150 18 Ja Ja
HiØ Høgskolen i Østfold Tlf: 69215000 (sentr.bord) 69215032 (opptakskontoret). Kl. 10.00-14.00.
Fax: 69215002
Opptakskontoret, Høgskolen i Østfold
Postboks 700
1757 Halden
www.hiof.no
opptak@hiof.no
5000 240+privat utleie 800 14 (Fr.stad) Ja Ja
HiØ: For søknad til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold, se www.hiof.no/studier. Søknadsfrist i lokale opptak, er 1. mars.
HSH Høgskolen Stord / Haugesund Tlf: 52702800
Fax: 52702601
Opptakskontoret
Bjørnsonsgate 45
5528 Haugesund
www.hsh.no
opptak@hsh.no
3200 313 320 60 Ja Ja
HSH: Master og videreutdanninger se: www.hsh.no
HVO Høgskulen i Volda Tlf: 70075000
Fax: 70075051
Opptak
Postboks 114 Opptak
6101 Volda
www.hivolda.no
sok@hivolda.no
3900 400 112 stille/276 opne 45 Ja Delvis
HVO: Om påbyggjing til bachelor- og mastergrad, sjå www.hivolda.no
NHH Norges Handelshøyskole Tlf: 55959595
Fax: 55959565
Opptaksseksjonen
Helleveien 30
5045 Bergen
www.nhh.no
opptak@nhh.no
3200 www.sib.no 1300 www.sib.no Ja Ja
NLA NLA Høgskolen Tlf: 55540700
Fax: 55540701
Postboks 74
Amalie Skramsvei 3
5812 Bergen
www.nla.no
opptak@nla.no
2000 0 160 0 Ja Ja
NLA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, se www.nla.no
NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Tlf: 64966100
Fax: 64966021
Opptakskontoret
Postboks 5003
1432 Ås
www.nmbu.no
opptak@nmbu.no
4800 778 800 0 Ja Delvis
NMBU: Alle bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad, se www.nmbu.no. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ble etablert 1.1.2014 etter en fusjon mellom Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tlf: 73597700
Fax: 73550466
Studieavdelingen
Opptakskontoret Gløshaugen
7491 Trondheim
www.ntnu.no
opptak@adm.ntnu.no
22000 3200 ca.7000 270 Delvis Delvis
NTNU: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og videreutdanning, se www.ntnu.no
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier
UiB Universitetet i Bergen Tlf: 55584300
Fax: 55588821
Opptak
Postboks 7850 - Opptak NOM
5020 Bergen
www.uib.no/utdanning
opptak@uib.no
14290 4290 5000 465 Ja Ja
UiB: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiN Universitetet i Nordland Tlf: 75517200 / 75517699
Fax: 75517845
Postboks 1490
8049 Bodø
www.uin.no
service@uin.no
6000 530 500 80 Ja Ja
UiN: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uin.no
UiO Universitetet i Oslo Tlf: Knutepunktet 22858200
Fax: 22857574
Seksjon for opptak og tilrettelegging
Postboks 1148 Blindern
0318 Oslo
www.uio.no
studentinfo@admin.uio.no
27400 6000, også priv.tilb 8000 600 Ja Ja
UiO: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiS Universitetet i Stavanger Tlf: 51831052
Fax: 
Opptakskontoret
4036 Stavanger
www.uis.no
opptak@uis.no
10000 ca.1394 + privatleie 850 + 486 PC-plasser 89 Ja Ja
UiS: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.uis.no/studietilbud
UiT UiT Norges arktiske universitet Tlf: 77645590
Fax: 77623210
Avdeling for utdanning v/opptakskontoret
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
www.uit.no
opptak@uit.no
12500 ca. 1600 ca. 355 Ja Delvis
UiT: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad. For mer informasjon, se www.uit.no UiT Norges arktiske universitet ble etablert 1.8.2013 etter en fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer informasjon om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Ledige studieplasser
Fra 19. juli åpner Ledige studieplasser, dvs listen over studier som fortsatt har ledige plasser og som kan søkes til etter hovedopptaket. Se Ledige studieplasser for å se hvilke studier du kan søke på akkurat nå.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, for eksempel siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten. Vi gjør også oppmerksom på at studier kan bli avlyst.

Tilleggskrav
Noen studier kan ha tilleggskrav som ikke går frem av kravkoden. Dette gjelder for eksempel krav om å legge frem politiattest ved studiestart.