<<< Høgskolen i Harstad Høgskolen i Lillehammer >>>

Læresteder og studier i Samordna opptak 2014

Søkeord: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu] Høgskole / universitet: Utdanningsområde: Fagområde: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Høgskolen i Hedmark (HiHm), 55 studier

Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2013 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Estetiske fag, kunst- og musikkfag:
Animasjon, Hamar 1) 209 451 GENS Bachelor 30 42.7 40.4 2D- og 3D animasjon, 3D-modellering, Lyd-, spesialeffekt- og videoproduksjon, Tegning.
Musikk, Hamar 2) 209 667 GENS Årsstudium 10 alle alle Studiet kan inngå som 1.studieår i Faglærerutdanningen i musikk
Spillteknologi og simulering, Hamar 1) 209 839 GENS Bachelor 20 42.1 39.6 Spill programmering, Simulering, App-utvikling, 3D-visualisering, Spilldesign
Virtuell kunst og design, Hamar 1) 209 472 GENS Bachelor 20 43.7 38.4 Konseptkunst, Tegning, Digital grafikk, 2D- og 3D-kunst, Design, Visuell kommunikasjon
Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag:
Agronomi, Blæstad 209 320 GENS Bachelor 10 åpent åpent Geologi, Husdyr, Jordlære , Mekanisering, Miljø og samfunn, Plantekultur, Næringsutvikl., Økonomi
Agronomi, årsstudium, Blæstad 209 362 GENS Årsstudium 10 åpent åpent Studiet tilsvarer 1. studieår i Bachelor i agronomi
Jakt, fiske og naturveiledning, Evenstad 209 172 GENS Årsstudium 10 nytt nytt Små- og storviltjakt, fluefiske, næringsutv, natuveiledn. Kan inngå i Bachelor i utmarksforvaltning.
Landbruksteknikk, Blæstad 209 311 GENS Bachelor 10 åpent åpent Bygningstekn., DAK, Husdyrmiljø, Hydraulikk, Jordlære, Mekanisering, Traktorlære, Verksted, Økonomi
Landbruksteknikk, årsstudium, Blæstad 209 668 GENS Årsstudium 10 åpent åpent Studiet tilsvarer 1. studieår i Bachelor i landbruksteknikk
Skogbruk, Evenstad 209 322 GENS Bachelor 15 alle alle Driftsteknikk, Skogskjøtsel, Skogøkonomi, Trebaserte produkter, Utmarksfag oa.
Skogbruk, årsstudium, Evenstad 209 250 GENS Årsstudium 10 alle alle Studiet kan inngå i Bachelor i skogbruk
Utmarksforvaltning, Evenstad 209 323 GENS Bachelor 20 alle alle Økologi, Arter og mangfold, Fiskeforvaltning, Viltforvaltning, Naturoppsyn oa.
Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad 209 223 GENS Årsstudium 10 alle alle Studiet kan inngå i Bachelor i utmarksforvaltning
Økologisk landbruk, deltid, nett & saml 3) 209 409 GENS Årsstudium 20 åpent åpent Husdyr, Jordlære, Planter, Økologisk landbruk. Studiet kan inngå i Bachelor i agronomi.
Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv:
Folkehelse, Elverum 209 486 GENS Bachelor 20 alle alle Folkehelserelaterte fag, Fysiske aktiviteter, Helsepedagogikk med praksis, Innovasjon
Friluftsliv, Elverum 209 605 GENS Årsstudium 20 åpent åpent Friluftsliv, Uteaktiviteter.
Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum 209 440 GENS Bachelor 20 34.4 33.0 Idrettsped. m/trenerpraksis, Psykologi, Spesialisering i ulike idrettsgrener
Idrett, Elverum 209 185 GENS Årsstudium 60 åpent åpent
Lærer- og lektorutdanning:
Barnehagelærerutdanning, Hamar 209 130 GENS Bachelor 105 åpent åpent
Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert 4) 209 132 GENS Bachelor 70 37.0 alle
Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum 209 140 GENS Bachelor 40 alle alle
Faglærerutdanning i musikk, Hamar 5) 209 157 MUHIHM Bachelor 20 åpent åpent
Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Hamar 6) 209 651 LÆRER Yrkesutd 60 åpent åpent 1.år: Pedagogikk & elevkunnsk. og enten engelsk, matte el. norsk. Fagvalg i 2.- 4.år, se fotn. 10.
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Hamar 7) 209 547 LÆRER Yrkesutd 50 åpent åpent 1. år: Matematikk, Norsk og Pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i 2.- 4.år, se fotnote 2.
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert 4)7)8) 209 548 LÆRER Yrkesutd 30 åpent åpent 1.år: Matematikk, Norsk og Pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i 2.- 4.år, se fotnote 2 & 3.
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Gran 7)8)9) 209 551 LÆRER Yrkesutd 10 nytt nytt 1.år: Matematikk, norsk, pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i 2.- 4.år, se fotnote 2 og 3
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Kongsvinger 7)8)10) 209 550 LÆRER Yrkesutd 10 nytt nytt 1.år: Matematikk, norsk, pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i 2.- 4.år, se fotnote 2 og 3
Lektorutdanning i engelsk, Hamar 209 685 LÆRER Master 15 åpent åpent Integrert 5-årig studium m/master i engelsk, samt et undervisningsfag nummer to
Lektorutdanning i norsk, Hamar 209 687 LÆRER Master 15 åpent åpent Integrert 5-årig studium m/master i norsk, samt et undervisningsfag nummer to.
Mediefag, bibliotekfag og journalistfag:
Digital medieproduksjon, Rena 11) 209 514 GENS Bachelor 15 alle alle Film, Foto, Journalistikk, Medievitenskap, Radio, Video
Mediefag, Rena 209 663 GENS Årsstudium 10 nytt nytt Studiet tilsvarer 1. studieår i Bachelor i digital medieproduksjon.
Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:
Mat, ernæring og helse, Elverum 209 446 GENS Årsstudium 20 åpent åpent Ernæring, Folkehelse, Trygg mat, Matforsyn.,-forbruk & miljø, Mattekn, Matkultur, Matped.
Sykepleierutdanning, Elverum 209 050 GENS Bachelor 165 36.0 alle
Sykepleierutdanning, Kongsvinger 12) 209 053 GENS Bachelor 40 38.0 alle
Sykepleierutdanning, deltid, samlingsbasert 13) 209 052 GENS Bachelor 27 42.0 alle
Tannpleie, Elverum 209 743 GENS Bachelor 20 42.8 alle
Pedagogiske fag:
Sosialpedagogikk, Elverum 209 676 GENS Årsstudium 40 åpent åpent
Samfunnsfag, psykologi:
Krisehåndtering, deltid, samlingsbasert 14) 209 239 GENS Årsstudium 50 47.4 alle Krisehåndtering-/ledelse, kommunikasjon og beredskap
Samfunnsfag, Hamar 209 242 GENS Årsstudium 20 nytt nytt
Språk, litteratur:
Engelsk, Hamar 209 623 GENS Årsstudium 25 åpent åpent
Norsk, Hamar 209 672 GENS Årsstudium 25 åpent åpent
Økonomi og administrasjon:
Bedriftsøkonomi, Rena 209 164 GENS Årsstudium 10 åpent åpent Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
Bedriftsøkonomi, deltid, Hamar 15) 209 398 GENS Årsstudium 40 alle alle Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena 16) 209 167 GENS Årsstudium 40 alle alle Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
Eiendomsmegling, Rena 209 368 GENS Bachelor 25 alle alle Jus, Markedsføring, Praktisk eiendomsmegling, Økonomi. Dekker utd.kravet for "eiendomsmegler".
Innovasjon og entreprenørskap, Rena 209 393 GENS Årsstudium 10 åpent åpent Bedriftsetablering, Forretningsplan, Nyskaping, Utviklingsprosesser
Ledelse og organisasjonsutvikling, Rena 209 867 GENS Bachelor 15 åpent åpent Endringsledelse, Jus, Organisasjonsutvikling, Personalledelse, Teamutvikling, Økonomi
Music Management, Rena 209 476 GENS Bachelor 15 alle alle Ledelsesfag for musikkbransjen. Spesialisering gj. utenlandsopph.,el. prosjekt og valgfag
Musikkproduksjon, Rena 11)17) 209 714 GENS Bachelor 20 36.9 35.6 Utvikling av musikk/lydproduksjon i kommersiell sammenheng
Off. styring, ledelse og økonomi, deltid, Rena 18) 209 215 GENS Årsstudium 20 nytt nytt Stats- og kommunalkunnskap, Forvaltningsøkonomi, Organisasjonsforståelse, Personalledelse.
Organisasjon og ledelse, Rena 209 162 GENS Årsstudium 10 åpent åpent Bred inf. i org- og ledelsesteori. Tilsvarer 1. år i Bachelor i ledelse og org.utvikling.
Organisasjon og ledelse, deltid, saml. 14) 209 664 GENS Årsstudium 50 alle alle Bred innføring i org- og ledelsesteori. Tilsvarer 1.år i Bachelor i ledelse og org.utvikling.
Regnskap og revisjon, Rena 209 318 GENS Bachelor 20 åpent åpent Bed.øk, Revisjon, Regnskap, Jus, mm. Studiet gir teorigr.laget for å bli reg. revisor.
Serviceledelse og markedsføring, Rena 19) 209 470 GENS Bachelor 15 åpent åpent Kommunikasjon, Kundebehandl., Ledelse, Markedsføring, Service, Tjenesteutvikl., Økonomi
Økonomi og administrasjon, Rena 209 369 GENS Bachelor 25 åpent åpent Innovasjon, Ledelse, Markedsføring, Organisasjon, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Økonomistyring

Fotnoter:
1)Høgskolen tilbyr leasing av nødvendig PC og programvare for ca kr 2 100 pr kvartal.
2)Det er en fordel med grunnleggende forkunnskaper i musikk tilsvarende musikklinje i videregående opplæring
3)Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. 4 obl. samlingsdager pr. semester på Blæstad (utenfor Hamar).
4)Nett- og samlingsbasert heltidsutdanning. Obligatoriske samlinger på Hamar, kombinert med obligatorisk praksis. Praksis tilrettelegges bare i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo.
5)De kreves dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk. For nærmere informasjon, se www.hihm.no eller kontakt høgskolen.
6)Mulige fagvalg: Kr.øv, Musikk, Naturfag, RLE, Samf.fag og eventuelle skolerelevante fag
7)Mulige fagvalg: Engelsk, Naturfag, RLE, Kroppsøving, Musikk, Samf.fag og skolerelevante fag.
8)Ikke alle fagvalg i 4. studieår blir samlingsbasert.
9)Nett- og samlingsbasert heltidsutdanning med lokal undervisning på Gran supplert med obligatoriske samlinger på campus Hamar. Praksis tilrettelegges i Oppland, Akershus og Oslo.
10)Nett- og samlingsbasert heltidsutdanning med lokal undervisning på Kongsvinger supplert med obligatoriske samlinger på campus Hamar. Praksis tilrettelegges i Hedmark, Akershus og Oslo.
11)Studiet forutsetter kraftig datamaskin og spesiell programvare.
12)De to første studieårene gjennomføres i sin helhet på Kongsvinger. 3.studieår blir det samlinger i Elverum, mens praksis og arbeid med bacheloroppgave vil foregå i Kongsvinger.
13)Deltidsutdanning over 4 år. Praksis tilbys kun i Nord-Østerdal, og samlingene foregår i Elverum.
14)Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Rena.
15)Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Hamar.
16)Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Helgesamlinger på Rena (2 - 3 pr semester).
17)Det er en fordel med forkunnskaper innen musikk i form av å kunne spille et instrument.Studiet inkluderer et obligatorisk semester i utlandet.
18)Samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Rena.
19)Søkere med fagbrev innen service og samferdsel kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til høgskolen


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
LÆRER Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng. MERK: karakterkravet gjelder ikke om du har matematikk på høyere nivå
MUHIHM Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Høgskolen i Hedmark.

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2013:
viser poenggrensene i henholdsvis ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2013. Poengrensene er ikke forhåndsbestemt, men avgjøres av den siste ordinære søkeren som fikk og tok i mot plass på studiet. Poenggrensene varierer fra år til år og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig der er å komme inn på studiet. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2013.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2013 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2014, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2013, eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2013.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2014.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
HiHm Høgskolen i Hedmark Tlf: 62430000
Fax: 62430001
Opptakskontoret
Postboks 400
2418 Elverum
www.hihm.no
opptak@hihm.no
5750 475 400 40 Ja Delvis
HiHm: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hihm.no

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer info om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, f.eks. siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten.