<<< Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer >>>

Læresteder og studier i Samordna opptak 2015

Studier, tekstsøk: info [Åpnes i nytt popup-vindu] Se studier ved høgskole / universitet: Se studier i utdanningsområde: Fagområde: info [Åpnes i nytt popup-vindu]Høgskolen i Hedmark (HiHm), 49 studier, 0 på Ledige studieplasser

Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode

(klikk til søknad)
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2014 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Estetiske fag, kunst- og musikkfag:
Animasjon og digital kunst, Hamar 1) 209 183 GENS Bachelor 50 nytt nytt 3D-animasjon, Tegning, 3D-modellering, Konseptkunst, Motion Graphics
Musikk, Hamar 2) 209 667 GENS Årsstudium 10 alle alle Studiet kan inngå som 1.studieår i Faglærerutdanningen i musikk
Spillteknologi og simulering, Hamar 1) 209 839 GENS Bachelor 20 38.5 32.4 Spill programmering, Simulering, App-utvikling, 3D-visualisering, Spilldesign
Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag:
Agronomi, Blæstad 209 320 GENS Bachelor 10 åpent åpent Geologi, Husdyr, Jordlære , Mekanisering, Miljø og samfunn, Plantekultur, Næringsutvikl., Økonomi
Agronomi, årsstudium, Blæstad 209 362 GENS Årsstudium 10 åpent åpent Studiet tilsvarer 1. studieår i Bachelor i agronomi
Jakt, fiske og naturveiledning, Evenstad 209 172 GENS Årsstudium 15 alle alle Små- og storviltjakt, fluefiske, næringsutv, natuveiledn. Kan inngå i Bachelor i utmarksforvaltning.
Landbruksteknikk, Blæstad 209 311 GENS Bachelor 10 åpent åpent Bygningstekn., DAK, Husdyrmiljø, Hydraulikk, Jordlære, Mekanisering, Traktorlære, Verksted, Økonomi
Landbruksteknikk, årsstudium, Blæstad 209 668 GENS Årsstudium 10 åpent åpent Studiet tilsvarer 1. studieår i Bachelor i landbruksteknikk
Skogbruk, Evenstad 209 322 GENS Bachelor 15 alle alle Driftsteknikk, Skogskjøtsel, Skogøkonomi, Trebaserte produkter, Utmarksfag oa.
Skogbruk, årsstudium, Evenstad 209 250 GENS Årsstudium 10 alle alle Studiet kan inngå i Bachelor i skogbruk
Utmarksforvaltning, Evenstad 209 323 GENS Bachelor 20 alle alle Økologi, Arter og mangfold, Fiskeforvaltning, Viltforvaltning, Naturoppsyn oa.
Økologisk landbruk, deltid, nett & saml 3) 209 409 GENS Årsstudium 20 åpent åpent Husdyr, Jordlære, Planter, Økologisk landbruk. Studiet kan inngå i Bachelor i agronomi.
Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv:
Folkehelsearbeid, Elverum 209 486 GENS Bachelor 25 alle alle Folkehelserelaterte fag, Fysiske aktiviteter, Psykologi og kommunikasjon, Praksis, Innovasjon
Friluftsliv, Elverum 209 605 GENS Årsstudium 20 åpent åpent Friluftsliv, Uteaktiviteter, Ledelse av friluftslivsaktiviteter
Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum 209 440 GENS Bachelor 25 alle alle Idrettsped. m/trenerpraksis, Psykologi, Spesialisering i ulike idrettsgrener
Idrett, Elverum 209 185 GENS Årsstudium 60 åpent åpent
Lærer- og lektorutdanning:
Barnehagelærerutdanning, Hamar 209 130 GENS Bachelor 100 åpent åpent
Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert 4) 209 132 GENS Bachelor 75 alle alle
Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum 209 140 LÆRER Bachelor 25 alle alle
Faglærerutdanning i musikk, Hamar 5) 209 157 LÆRMUH Bachelor 20 åpent åpent
Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Hamar 6) 209 651 LÆRER Yrkesutdanning 60 åpent åpent 1.år: Pedagogikk & elevkunnsk. og enten engelsk, matte el. norsk. Fagvalg i 2.- 4.år, se fotnote
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Hamar 7) 209 547 LÆRER Yrkesutdanning 60 åpent åpent 1. år: Matematikk, Norsk og Pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i 2.- 4.år, se fotnote
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert 4)7)8) 209 548 LÆRER Yrkesutdanning 40 åpent åpent 1.år: Matematikk, Norsk og Pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i 2.- 4.år, se fotnote
Lektorutdanning i språkfag, Hamar 209 935 LÆRER Master 30 nytt nytt Spesialisering i engelsk eller norsk, og med samfunnsfag som støttefag
Mediefag, bibliotekfag og journalistfag:
Avlyst: Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena 9) 209 514 GENS Bachelor 20 alle alle Digital kommunikasjon, Økonomi og ledelse
Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:
Mat, ernæring og helse, Elverum 209 446 GENS Årsstudium 20 åpent åpent Ernæring, Folkehelse, Matvarekunnskap, Matteknologi, Matkultur, Matped., Samfunnsernæring
Sykepleierutdanning, Elverum 209 050 GENS Bachelor 165 38.6 31.2
Sykepleierutdanning, Kongsvinger 209 053 GENS Bachelor 40 40.0 alle
Sykepleierutdanning, deltid, samlingsbasert 10) 209 052 GENS Bachelor 27 41.9 alle
Tannpleie, Elverum 209 743 GENS Bachelor 25 35.5 alle
Pedagogiske fag:
Sosialpedagogikk, Elverum 209 676 GENS Årsstudium 40 åpent åpent
Samfunnsfag, psykologi:
Beredskap og krisehåndtering, Rena 209 530 GENS Bachelor 20 nytt nytt Beredskap, informasjonssikkerhet, risikoanalyser, krisehåndtering, kommunikasjon, etikk, ledelse.
Krisehåndtering, år, deltid, samlingsbasert 11) 209 239 GENS Årsstudium 50 47.8 alle Krisehåndtering-/ledelse, kommunikasjon og beredskap. Kan inngå i bachelor i beredskap og krisehåndtering.
Samfunnsfag, Hamar 209 242 GENS Årsstudium 25 åpent åpent
Språk, litteratur:
Engelsk, Hamar 209 623 GENS Årsstudium 25 åpent åpent
Norsk, Hamar 209 672 GENS Årsstudium 20 åpent åpent
Økonomi og administrasjon:
Bedriftsøkonomi, Rena 209 164 GENS Årsstudium 10 åpent åpent Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
Bedriftsøkonomi, deltid, Hamar 12) 209 398 GENS Årsstudium 40 åpent åpent Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena 13) 209 167 GENS Årsstudium 40 alle alle Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
Eiendomsmegling, Rena 209 368 GENS Bachelor 30 37.2 32.5 Jus, Markedsføring, Praktisk eiendomsmegling, Økonomi. Dekker utd.kravet for "eiendomsmegler".
Ledelse og organisasjonsutvikling, Rena 209 867 GENS Bachelor 20 åpent åpent Endringsledelse, Jus, Organisasjonsutvikling, Personalledelse, Teamutvikling, Økonomi
Music Management, Rena 209 476 GENS Bachelor 20 åpent åpent Ledelsesfag for musikkbransjen. Spesialisering gj. utenlandsopph.,el. prosjekt og valgfag
Musikkproduksjon, Rena 9)14) 209 714 GENS Bachelor 20 alle alle Utvikling av musikk/lydproduksjon i kommersiell sammenheng
Off. styring, ledelse og økonomi, deltid, Rena 11) 209 215 GENS Årsstudium 30 åpent åpent Stats- og kommunalkunnskap, Forvaltningsøkonomi, Organisasjonsforståelse, Personalledelse.
Organisasjon og ledelse, Rena 209 162 GENS Årsstudium 10 åpent åpent Bred inf. i org- og ledelsesteori. Tilsvarer 1. år i Bachelor i ledelse og org.utvikling.
Organisasjon og ledelse, deltid, saml. 11) 209 664 GENS Årsstudium 70 42.8 alle Bred innføring i org- og ledelsesteori. Tilsvarer 1.år i Bachelor i ledelse og org.utvikling.
Regnskap og revisjon, Rena 209 318 GENS Bachelor 20 åpent åpent Bed.øk, Revisjon, Regnskap, Jus, mm. Studiet gir teorigr.laget for å bli reg. revisor.
Serviceledelse og markedsføring, Rena 15) 209 470 GENS Bachelor 20 åpent åpent Kommunikasjon, Kundebehandl., Ledelse, Markedsføring, Service, Tjenesteutvikl., Økonomi
Økonomi og administrasjon, Rena 209 369 GENS Bachelor 20 åpent åpent Innovasjon, Ledelse, Markedsføring, Organisasjon, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Økonomistyring

Fotnoter:
1)Studenter må selv skaffe nødvendig PC med programvare.
2)Det er en fordel med grunnleggende forkunnskaper i musikk, for eksempel musikklinje i videregående skole eller annen bred erfaring med musikk.
3)Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. 4 obl. samlingsdager pr. semester på Blæstad (utenfor Hamar).
4)Nett- og samlingsbasert heltidsutdanning. Obligatoriske samlinger på Hamar, kombinert med obligatorisk praksis. Praksis tilrettelegges bare i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo.
5)De kreves dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk. For nærmere informasjon, se www.hihm.no eller kontakt høgskolen.
6)Mulige fagvalg: Kr.øv, Musikk, Naturfag, RLE, Samf.fag og eventuelle skolerelevante fag
7)Mulige fagvalg: Engelsk, Naturfag, RLE, Kroppsøving, Musikk, Samf.fag og skolerelevante fag.
8)Ikke alle fagvalg i 4. studieår blir samlingsbasert.
9)Studiet forutsetter kraftig datamaskin og spesiell programvare.
10)Deltidsutdanning over 4 år.
11)Samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Rena.
12)Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Hamar.
13)Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Helgesamlinger på Rena (2 - 3 pr semester).
14)Det er en fordel med forkunnskaper innen musikk i form av å kunne spille et instrument. Studiet inkluderer et obligatorisk semester i utlandet.
15)Søkere med fagbrev innen service og samferdsel kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til høgskolen


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
LÆRER Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst gjennomsnittskarakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng. Karakterkravet i matematikk gjelder ikke om du har matematikk på høyere nivå.

Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 blir det endring i opptakskravet til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning.
LÆRMUH Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig). Minst 35 skolepoeng. Dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk etter nærmere regler.

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2014:
Viser poenggrensene i ordinær kvote og kvote for førstegangs­vitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2014. Poeng­grensen er den laveste poengsummen noen kom inn med i suppleringsopptaket. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette i senere etterfyllingsopptak. Poenggrensene varierer fra år til år, og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig det er å komme inn på studiet. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2014.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2014 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2015, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2014 (men kan ha vært med før det), eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2014.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2015.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
HiHm Høgskolen i Hedmark Tlf: 62430000
Fax: 62430001
Opptakskontoret
Postboks 400
2418 Elverum
www.hihm.no
opptak@hihm.no
5750 ca 820 400 Se www.sih.no Ja Delvis
HiHm: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hihm.no

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer informasjon om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Ledige studieplasser
Fra 19. juli åpner Ledige studieplasser, dvs listen over studier som fortsatt har ledige plasser og som kan søkes til etter hovedopptaket. Se Ledige studieplasser for å se hvilke studier du kan søke på akkurat nå.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, for eksempel siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten. Vi gjør også oppmerksom på at studier kan bli avlyst.

Tilleggskrav
Noen studier kan ha tilleggskrav som ikke går frem av kravkoden. Dette gjelder for eksempel krav om å legge frem politiattest ved studiestart.