Læresteder og studier i Samordna opptak 2014

Søkeord: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu] Høgskole / universitet: Utdanningsområde: Fagområde: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 16
NB: Dette er et søk med flere filter. Klikk på ett av dem for å søke kun på det:
Høgskole/universitet: Universitetet i Bergen (UIB)
Utdanningsområde: Matematikk og naturfag
Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2013 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Matematikk og naturfag:
UiB Aktuarfag 184 540 REALFA Master 10 nytt nytt Integrert 5-årig studium
UiB Biologi 184 327 REALFA Bachelor 85 alle alle
UiB Bærekraftig havbruk 184 298 REALFA Bachelor 15 alle alle
UiB Fiskehelse 1) 184 827 REALFA Master 10 50.9 43.8 Integrert 5-årig studium
UiB Fysikk 184 857 REALFA Bachelor 45 alle alle
UiB Geovitenskap, retning geofysikk 184 915 REALFA Bachelor 20 50.4 46.8
UiB Geovitenskap, retning geologi 184 859 REALFA Bachelor 75 50.0 45.6
UiB Informatikk-matematikk-økonomi 184 306 REALFA Bachelor 20 alle alle Spesialisering: Informatikk, Matematikk, Økonomi
UiB Kjemi 184 860 REALFA Bachelor 40 alle alle
UiB Matematikk 184 862 REALFA Bachelor 10 nytt nytt
UiB Matematikk for industri og teknologi 184 555 REALFA Bachelor 15 nytt nytt
UiB Meteorologi og oseanografi 184 916 REALFA Bachelor 30 alle alle
UiB Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig 184 377 REALFA Bachelor 15 alle alle Se også samfunnsvitenskapelig retning under "Samfunnsfag, psykologi"
UiB Molekylærbiologi 184 865 REALFA Bachelor 40 46.0 47.5
UiB Naturvitenskapelige fag, årsstudium 184 670 REALFA Årsstudium 75 alle alle Fagområder: Biologi, Faste jords fysikk, Fysikk, Geofysikk, Geologi, Havbruksbiologi, Informatikk, Kjemi, Matematikk, Meteorologi, Molekylærbiologi, Oseanografi, Petroleumsteknologi, Prosessteknologi, Statistikk
UiB Statistikk 184 914 REALFA Bachelor 10 nytt nytt

Fotnoter:
1)Fiskehelsestudiet er et profesjonsstudium som gir ferdig utdannede fiskehelsebiologer reseptrett på fisk på lik linje med veterinærer.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

REALFA Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2013:
viser poenggrensene i henholdsvis ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2013. Poengrensene er ikke forhåndsbestemt, men avgjøres av den siste ordinære søkeren som fikk og tok i mot plass på studiet. Poenggrensene varierer fra år til år og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig der er å komme inn på studiet. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2013.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2013 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2014, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2013, eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2013.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2014.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
UiB Universitetet i Bergen Tlf: 55584300
Fax: 55588821
Opptak
Postboks 7850 - Opptak NOM
5020 Bergen
www.uib.no/utdanning
opptak@uib.no
14290 4290 5000 465 Ja Ja
UiB: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer info om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, f.eks. siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten.