<<< Universitetet i Nordland

Universitetet i Stavanger >>>

Læresteder og studier i Samordna opptak 2015

Studier, tekstsøk: info [Åpnes i nytt popup-vindu] Se studier ved høgskole / universitet: Se studier i utdanningsområde: Fagområde: info [Åpnes i nytt popup-vindu]Universitetet i Oslo (UiO), 98 studier, 0 på Ledige studieplasser

Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode

(klikk til søknad)
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2014 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Estetiske fag, kunst- og musikkfag:
Estetiske studier 1) 185 439 GENS Bachelor 49 alle alle Studieretning på program for Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap. Fordypningsområder: Allmenn litteraturvitenskap (tilbys også som eget søknadsalternativ, studiekode 185 922), Engelskspråklig litteratur, Kunsthistorie, Medievitenskap, Musikkvitenskap, Nordisk litteraturvitenskap
Kunsthistorie 185 462 GENS Bachelor 75 alle alle
Kunsthistorie, årsstudium 185 272 GENS Årsstudium 35 53.0 alle
Musikkvitenskap 2) 185 437 MUSUIO Bachelor 56 33.0 alle
Historie, religion, idéfag:
Arkeologi 185 478 GENS Bachelor 50 44.3 alle Studieretning på program for Arkeologi og konservering
Filosofi 185 479 GENS Bachelor 75 46.5 alle Studieretning på program for Filosofi og idéhistorie
Historie 185 481 GENS Bachelor 170 45.0 29.6
Historie, årsstudium 185 179 GENS Årsstudium 60 53.9 38.1
Idéhistorie 185 073 GENS Bachelor 30 44.2 alle Studieretning på program for Filosofi og idéhistorie
Idéhistorie, årstudium 185 400 GENS Årsstudium 15 nytt nytt
Kristendom 185 626 GENS Årsstudium 21 alle alle
Kristendom, kultur og læring 185 536 GENS Bachelor 10 alle alle
Kulturarv og bevaringskunnskap 3) 185 904 GENS Bachelor 25 47.2 alle Studieretning på program for arkeologi og konservering, opptak annethvert år, neste opptak 2017.
Kulturhistorie 185 200 GENS Bachelor 25 alle alle Studieretning på program for Religionshistorie og kulturhistorie
Religion og samfunn 185 482 GENS Bachelor 40 alle alle
Religionshistorie 185 929 GENS Bachelor 40 37.2 alle Studieretning på program for Religionshistorie og kulturhistorie
Religionshistorie, årstudium 185 910 GENS Årsstudium 30 nytt nytt
Teologi, profesjonsstudium 185 771 GENS Profesjonsstudium 20 alle alle Integrert 6-årig studium til cand.theol.-grad.
Informasjonsteknologi og informatikk:
Informatikk: design, bruk og interaksjon 4) 185 830 GENS Bachelor 118 51.8 38.0 Fordypningsområder: Design av informasjonssystemer, Digital mediaproduksjon, Informasjonsarkitektur, Informatikk kombinert med sosiologi, psykologi, medievitenskap humaniora eller jus, Interaksjonsdesign, IT-ledelse, Store og komplekse informasjonssystemer og infrastrukturer, Systemutvikling
Informatikk: nanoelektronikk og robotikk 4)5) 185 832 MATRS Bachelor 60 44.2 42.3 Fordypningsområder: Analog mikroelektronikk, Digital teknologi, Maskinvareutvikling - evolusjonær og adaptiv, Nanoelektronikk, Robotikk og intelligente systemer, Signalbehandling, Systemkonstruksjon og trådløs kommunikasjon
Informatikk: programmering og nettverk 4)5) 185 829 MATRS Bachelor 180 42.8 34.7 Fordypningsområder: Databaser, Databehandling, Datakommunikasjon, Distribuerte systemer, Globale infrastrukturer, Logikk, Multimediasystemer, Operativsystemer, Programmering, Systemutvikling
Informatikk: språk og kommunikasjon 4) 185 837 GENS Bachelor 60 48.3 alle Fordypningsområder: Datalingvistikk, Kunstig intelligens, Logikk, Språkteknologi
Juridiske fag, rettsvitenskap, politi:
Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 185 841 GENS Bachelor 25 50.0 41.5 Fordypningsområder: Informatikk, Jus, Samfunnsvitenskap
Rettsvitenskap (jus), start høst 6) 185 724 GENS Master 220 60.3 52.6 Integrert 5-årig studium.
Rettsvitenskap (jus), start vår 6) 185 725 GENS Master 210 58.3 50.3 Integrert 5-årig studium.
Lærer- og lektorutdanning:
Lektorprogrammet, fremmedspråk 185 935 LÆRER Master 65 44.3 39.8 Integrert 5-årig studium.
Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag 185 844 LÆRER Master 86 50.8 47.2 Integrert 5-årig studium.
Lektorprogrammet, nordisk 185 817 LÆRER Master 65 41.8 40.4 Integrert 5-årig studium.
Lektorprogrammet, realfag 185 843 LÆREAL Master 70 alle alle Integrert 5-årig studium.
Matematikk og naturfag:
Biologi 4)5) 185 327 REALFA Bachelor 80 alle alle Fordypningsområder: Botanikk, Ferskvannsbiologi, Marinbotanikk, Marinzoologi, Plantefysiologi, Toksikologi, Zoologi
Elektronikk og datateknologi 4)5) 185 856 REALFA Bachelor 25 alle alle Studieretninger: Fysikalsk elektronikk, Instrumentering og måleteknikk, Mikroelektronikk, Signalbehandling
Fysikk, astronomi og meteorologi 4)5) 185 857 REALFA Bachelor 90 47.8 46.2 Studieretninger: Astronomi, Fysikk, Meteorologi/oseanografi
Geofag: geologi, geofysikk og geografi 4)5) 185 858 REALFA Bachelor 75 47.9 43.0 Studieretninger: Geografi og hydrologi, Geologi og geofysikk
Kjemi 4)5) 185 860 REALFA Bachelor 44 alle alle
Matematikk og økonomi 4)5) 185 862 REALFA Bachelor 50 46.5 39.7 Studieretninger: Finans, forsikring og risiko, Matematikk og optimering, Samfunnsøkonomisk analyse, Økonomi og statistikk
Matematikk, informatikk og teknologi 4)5) 185 306 REALFA Bachelor 89 alle alle Studieretninger: Anvendt matematikk, Biomatematikk, Dataanalyse (bl.a. statistikk), Finans, forsikring og risiko, Matematikk, Mekanikk og teknologi
Materialer, energi og nanoteknologi 4)5) 185 863 REALFA Bachelor 45 42.0 42.5 Fordypningsområder: Energi, Fysikk, Kjemi, Materialer, Nanoteknologi, Teknologianvendelser
Molekylærbiologi og biologisk kjemi 4)5) 185 865 REALFA Bachelor 80 40.5 38.7 Studieretninger: Biokjemi, Molekylærbiologi (blant annet fysiologi)
Realfag 4) 185 233 REALFA Årsstudium 150 alle alle Realfagene omfatter både informatikk, matematikk og alle naturvitenskapelige fagområder.
Mediefag, bibliotekfag og journalistfag:
Medievitenskap 185 851 GENS Bachelor 70 48.4 40.8
Medievitenskap, årsstudium 185 604 GENS Årsstudium 40 52.8 36.4
Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:
Farmasi 185 707 MEROD Master 68 49.0 48.2 Integrert 5-årig studium.
Klinisk ernæring 185 713 MEROD Master 35 60.9 53.0 Integrert 5-årig studium.
Medisin, start høst 6) 185 740 MEROD Profesjonsstudium 105 67.9 59.6 Integrert 6-årig studium til cand.med.-grad.
Medisin, start vår 6) 185 745 MEROD Profesjonsstudium 115 67.1 57.7 Integrert 6-årig studium til cand.med.-grad.
Odontologi 185 742 MEROD Master 65 64.9 55.2 Integrert 5-årig studium.
Tannpleie 185 899 GENS Bachelor 24 52.3 43.6
Pedagogiske fag:
Pedagogikk 185 852 GENS Bachelor 200 45.6 35.6
Spesialpedagogikk 185 853 GENS Bachelor 135 46.8 35.5
Samfunnsfag, psykologi:
Internasjonale studier 185 872 GENS Bachelor 80 56.9 52.4 Fordypningsområder: Historie, Samfunnsøkonomi, Statsvitenskap
Kriminologi 185 874 GENS Bachelor 60 54.0 46.4
Kultur og kommunikasjon 185 308 GENS Bachelor 60 51.7 45.7 Fordypningsområder: Medievitenskap, Psykologi, Sosialantropologi, Sosiologi
Psykologi 185 876 GENS Bachelor 170 55.6 47.2 Fordypningsområder: Arbeids- og organisasjonspsykologi, Kognitiv psykologi, Kultur- og samfunnspsykologi, Sosial- og helsepsykologi, Sosialpsykologi, Utviklingspsykologi
Psykologi profesjon, start høst 6) 185 941 GENS Profesjonsstudium 60 65.7 55.8 Integrert 6-årig profesjonsstudium.
Psykologi profesjon, start vår 6) 185 942 GENS Profesjonsstudium 60 64.1 54.5 Integrert 6-årig profesjonsstudium.
Psykologi, årsstudium 185 752 GENS Årsstudium 100 57.4 49.2
Samfunnsgeografi 185 438 GENS Bachelor 50 49.6 38.1 Fordypningsområder: By- og regionalutvikling, Utviklingsgeografi
Sosialantropologi 185 879 GENS Bachelor 95 46.3 37.7
Sosiologi 185 880 GENS Bachelor 95 49.9 42.4
Sosiologi, årsstudium 185 240 GENS Årsstudium 30 54.9 44.6
Statsvitenskap 185 881 GENS Bachelor 155 53.8 46.2
Statsvitenskap, årsstudium 185 238 GENS Årsstudium 80 56.6 46.2
Tverrfaglige kjønnsstudier 185 873 GENS Bachelor 25 41.5 alle
Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium 185 222 GENS Årsstudium 10 53.0 35.8
Utviklingsstudier 185 883 GENS Bachelor 60 48.6 44.6 Fordypningsområder: Samfunnsgeografi, Samfunnsøkonomi, Sosialantropologi, Statsvitenskap
Språk, litteratur:
Allmenn litteraturvitenskap 1) 185 922 GENS Bachelor 50 45.5 alle Studieretning på program for Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap
Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium 1) 185 615 GENS Årsstudium 25 49.6 alle
Antikk kultur og klassiske språk 185 459 GENS Bachelor 20 alle alle Studieretninger: Antikk kultur, Klassiske språk
Engelsk 185 920 GENS Bachelor 70 50.5 32.1 Studieretning på program for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område
Engelsk, årsstudium 185 170 GENS Årsstudium 55 54.7 41.0
Fransk 7) 185 793 GENS Bachelor 35 alle alle Studieretning på program for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område
Fransk, årsstudium 7) 185 174 GENS Årsstudium 35 43.8 alle
India-studier med hindi 185 694 GENS Bachelor 20 alle alle Studieretning på program for Asia- og Midtøstenstudier.
Italiensk 185 565 GENS Bachelor 15 alle alle Studieretning på program for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område
Italiensk, årsstudium 185 950 GENS Årsstudium 30 50.0 alle
Japansk med Japan-studier 185 582 GENS Bachelor 60 47.0 31.7 Studieretning på program for Asia- og Midtøstenstudier
Kinesisk med Kina-studier 185 592 GENS Bachelor 60 alle alle Studieretning på program for Asia- og Midtøsten-studier
Latin-Amerika-studier 8) 185 918 GENS Bachelor 27 alle alle Studieretning på program for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område
Lingvistikk 185 893 GENS Bachelor 20 44.1 alle
Midtøsten-studier med arabisk 185 923 GENS Bachelor 50 47.8 alle Studieretning på program for Asia- og Midtøstenstudier.
Nord-Amerika-studier 185 919 GENS Bachelor 25 alle alle Studieretning på program for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område
Nordisk språk og lit. og norsk som andrespråk 9) 185 889 GENS Bachelor 65 34.8 38.5 Studieretning på program for Nordiske studier
Nordisk, særlig norsk språk og litteratur,års. 185 211 GENS Årsstudium 35 56.0 alle
Norrøne og keltiske studier 185 074 GENS Bachelor 10 alle alle Studieretning på program for Nordiske studier
Norsk som andrespråk, årstudium 9) 185 212 GENS Årsstudium 35 alle alle
Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk 185 786 GENS Bachelor 10 nytt nytt Studieretning på program for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område
Portugisisk 185 455 GENS Bachelor 7 46.6 alle Studieretning på program for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område
Portugisisk, årsstudium 185 616 GENS Årsstudium 16 41.6 alle
Russisk 185 483 GENS Bachelor 25 32.5 27.3 Studieretning på program for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område
Russisk, årstudium 185 712 GENS Årsstudium 50 nytt nytt
Spansk 7) 185 924 GENS Bachelor 30 alle alle Studieretning på program for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område
Spansk, årsstudium 7) 185 912 GENS Årsstudium 52 52.2 alle
Tysk 7) 185 795 GENS Bachelor 17 alle alle Studieretning på program for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område
Tysk, årsstudium 7) 185 690 GENS Årsstudium 45 alle alle
Økonomi og administrasjon:
Helseledelse og helseøkonomi 185 465 GENS Bachelor 40 52.5 37.8
Offentlig administrasjon og ledelse 185 452 GENS Bachelor 55 53.7 44.8 Fordypningsområder: Samfunnsøkonomi, Sosiologi, Statsvitenskap, Forvaltningsinformatikk
Samfunnsøkonomi 185 898 GENS Bachelor 95 57.0 46.0
Samfunnsøkonomisk analyse 185 698 MATRS Master 50 52.9 44.0 Integrert 5-årig studium. Studieretninger: Generell økonomi og Avansert metode

Fotnoter:
1)Allmenn litteraturvitenskap tilbys på 3 ulike søknadsalternativer: Allmenn litteraturvitenskap årsstudium, Allmenn litteraturvitenskap bachelor og som fordypning på Estetiske studier bachelor. For forskjellene se den enkelte programpresentasjon www.uio.no/studier/program
2)Krav om opptaksprøve. Alt om opptaksprøven finner du på: http://www.hf.uio.no/imv/studier/opptak/index.html Søkere må både søke gjennom Samordna opptak og gjennomføre opptaksprøven.
3)Poenggrenser fra 2013.
4)Matematisk institutt vil trolig arrangere et forkurs/oppfriskingskurs i matematikk i juli/august for de som skal studere ved et realfaglig/informatikkfaglig studieprogram. Institutt for informatikk vil arrangere et forkurs i begynnelsen av august. Alle forkursene er frivillige, og fritar ikke for eventuelle opptakskrav. For utfyllende informasjon og påmelding sommeren 2015, se peker fra www.mn.uio.no/studier/forkurs
5)Anbefalte forkunnskaper utover spesielle opptakskrav fremgår av programpresentasjonen på www.mn.uio.no/studier/programmer/
6)For å være med i konkurransen om studieplass til både studiet med oppstart høsten 2015 og studiet med oppstart våren 2016, må søkere føre opp både høst- og våralternativet på søknaden.
7)Anbefalte forkunnskaper for dette studiet er fremmedspråk nivå II fra videregående skole med karakter 4 eller bedre eller tilsvarende kunnskaper. Nybegynnerkurs tilbys ikke.
8)Anbefalte forkunnskaper for dette studiet med spansk språk er fremmedspråk nivå II fra videregående skole med karakter 4 eller bedre eller tilsvarende kunnskaper. Nybegynnerkurs tilbys ikke. For dette studiet med portugisisk språk gis nybegynnerkurs.
9)Det forutsettes meget gode kunnskaper i norsk, tilnærmet morsmålskompetanse. Studiene gir ikke opplæring i norsk som fremmedspråk.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
LÆREAL Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst karakteren 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng. I tillegg må de dokumentere følgende realfag: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).
LÆRER Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst gjennomsnittskarakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng. Karakterkravet i matematikk gjelder ikke om du har matematikk på høyere nivå.

Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 blir det endring i opptakskravet til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning.
MATRS Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2)
MEROD Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og FYS1 og KJE(1+2)
MUSUIO Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Universitetet i Oslo.
REALFA Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2014:
Viser poenggrensene i ordinær kvote og kvote for førstegangs­vitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2014. Poeng­grensen er den laveste poengsummen noen kom inn med i suppleringsopptaket. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette i senere etterfyllingsopptak. Poenggrensene varierer fra år til år, og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig det er å komme inn på studiet. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2014.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2014 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2015, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2014 (men kan ha vært med før det), eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2014.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2015.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
UiO Universitetet i Oslo Tlf: Knutepunktet 22858200
Fax: 22857574
Seksjon for opptak og tilrettelegging
Postboks 1148 Blindern
0318 Oslo
www.uio.no
studentinfo@admin.uio.no
27400 6000, også priv.tilb 8000 600 Ja Ja
UiO: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer informasjon om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Ledige studieplasser
Fra 19. juli åpner Ledige studieplasser, dvs listen over studier som fortsatt har ledige plasser og som kan søkes til etter hovedopptaket. Se Ledige studieplasser for å se hvilke studier du kan søke på akkurat nå.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, for eksempel siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten. Vi gjør også oppmerksom på at studier kan bli avlyst.

Tilleggskrav
Noen studier kan ha tilleggskrav som ikke går frem av kravkoden. Dette gjelder for eksempel krav om å legge frem politiattest ved studiestart.