Læresteder og studier i Samordna opptak 2015

Studier, tekstsøk: info [Åpnes i nytt popup-vindu] Se studier ved høgskole / universitet: Se studier i utdanningsområde: Fagområde: info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 42
Ledige studieplasser-listen: 0
NB: Dette er et søk med flere filter. Klikk på ett av dem for å søke kun på det:
Søkeord: marin ELLER bioteknologi

Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode

(klikk til søknad)
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2014 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag:
UiT Fiskeri- og havbruksvitenskap, Tromsø 186 331 GENS Bachelor 60 alle alle
NMBU Plantevitenskap 192 842 REALFA Bachelor 15 alle alle Jord, Grøntmiljø, Hage, Helse, Mat, Plantebiologi/-bioteknologi/-patologi, Øko.landbruk
Matematikk og naturfag:
UiT Akvamedisin, Tromsø 1) 186 709 REALFA Master 10 åpent åpent Integrert 5-årig studium.
UiB Bioinformatikk 184 395 REALFA Bachelor 10 nytt nytt
NTNU Biologi 194 327 REALFA Bachelor 75 50.3 47.7 Ulike fordypninger i biologi.
UiB Biologi 184 327 REALFA Bachelor 85 alle alle
UiO Biologi 2)3) 185 327 REALFA Bachelor 80 alle alle Fordypningsområder: Botanikk, Ferskvannsbiologi, Marinbotanikk, Marinzoologi, Plantefysiologi, Toksikologi, Zoologi
UiT Biologi, klima og miljø, Tromsø 186 327 REALFA Bachelor 60 åpent åpent
UiS Biologisk kjemi 217 860 REALFA Bachelor 30 34.6 38.3
HiÅ Bioteknologi 225 427 REALFA Bachelor 10 alle alle
NMBU Bioteknologi 192 299 REALFA Bachelor 30 46.0 46.4 Spesialiseringer: Biokjemi, bioinformatikk og molekylærbiologi
NTNU Bioteknologi 194 855 REALFA Master 40 54.2 53.6 5-årig masterprogram, med ulike fordypninger innen bioteknologi.
UiB Bærekraftig havbruk 184 298 REALFA Bachelor 15 alle alle
UiB Fiskehelse 4) 184 827 REALFA Master 25 52.4 36.0 Integrert 5-årig studium
NMBU Frie realfag 192 233 REALFA Årsstudium 13 53.8 47.2 Spesialisering: Biologi, Kjemi, Fysikk & Matematikk. Gir undervisningskompetanse
NMBU Matvitenskap og ernæring 192 864 REALFA Bachelor 20 alle alle Produksjon og utvikling av næringsmidler eller Ernæring
HiÅ Medisinsk og marint årsstudium 225 184 REALFA Årsstudium 20 alle alle
UiB Molekylærbiologi 184 865 REALFA Bachelor 40 45.3 47.4
UiO Molekylærbiologi og biologisk kjemi 2)3) 185 865 REALFA Bachelor 80 40.5 38.7 Studieretninger: Biokjemi, Molekylærbiologi (blant annet fysiologi)
UiB Naturvitenskapelige fag, årsstudium 184 670 REALFA Årsstudium 75 alle alle Fagområder: Biologi, Faste jords fysikk, Fysikk, Geofysikk, Geologi, Havbruksbiologi, Informatikk, Kjemi, Matematikk, Meteorologi, Molekylærbiologi, Oseanografi, Petroleumsteknologi, Prosessteknologi, Statistikk
Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:
NMBU Veterinærstudiet, Oslo 192 772 VETE Master 69 63.0 54.0
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur:
UiT Bioteknologi, Tromsø 186 299 REALFA Bachelor 15 åpent åpent
NTNU Industriell kjemi og bioteknologi 5) 194 764 ING4R2 Master 115 53.8 52.8
UiT Ingeniør, Nautikk, Tromsø 6) 186 049 HING Bachelor 22 alle alle
HiOA Ingeniør, bioteknologi og kjemi 7) 215 009 HING Bachelor 40 alle alle Studieretning: Bioteknologi
HiST Ingeniør, kjemi 219 009 HING Bachelor 23 45.5 alle
HiB Ingeniør, marinteknikk 8) 203 011 HING Bachelor 42 53.3 45.5
HSH Ingeniør, maskin, Haugesund 9) 218 012 HING Bachelor 60 alle alle Profilering: Marin konstruksjonsteknikk, Prosess- og energiteknikk
UiA Ingeniør, mekatronikk, Grimstad 10) 201 012 HING Bachelor 50 48.0 42.7
HiÅ Ingeniør, skipsdesign 11) 225 699 HING Bachelor 15 alle alle
UiS Ingeniørfag, Kjemi og miljø 217 009 HING Bachelor 25 41.0 alle
NTNU Ingeniørvitenskap og IKT 5) 194 905 ING4R2 Master 43 54.4 54.4
NMBU Kjemi og bioteknologi 12) 192 783 SIVING Master 15 48.8 47.3 Molekylærbiologi, Bioinformatikk, Naturstoffkjemi eller Miljøkjemi
NTNU Kybernetikk og robotikk 5) 194 798 ING4R2 Master 135 55.8 55.3
NTNU Marin teknikk 5) 194 765 ING4R2 Master 120 56.4 55.4
HBV Marinteknisk drift, Vestfold 222 352 MARTE Bachelor 20 43.3 alle Studiet gir det teoretiske grunnlag for sertifisering til maskinoffiser, Klasse 1. I tillegg kommer krav til kadett-tid.
HiST Matteknologi 219 346 NÆRM Bachelor 50 alle alle
NTNU Nanoteknologi 5) 194 937 ING4R2 Master 35 62.8 61.8
UiB Nanoteknologi 184 939 REALFA Bachelor 20 51.1 49.8
HSH Nautikk (Sjøoffiser), Haugesund 13) 218 353 MARTE Bachelor 38 45.7 34.2 Profilering: Marine operasjoner, Maritime business
UiS Offshoreteknologi 14) 217 802 SIVING Master 15 53.0 49.4 5-årig master. Linjevalg på bachelor: Bygg eller maskin. Spesialisering på master: Industriell teknologi og driftsledelse el. Marin- og undervannsteknologi.
Økonomi og administrasjon:
HiÅ Biomarin innovasjon 11) 225 298 GENS Bachelor 15 alle alle

Fotnoter:
1)Utdanningen fører fram til en lovbeskyttet yrkestittel sidestilt med veterinær og gir reseptrett på fisk.
2)Matematisk institutt vil trolig arrangere et forkurs/oppfriskingskurs i matematikk i juli/august for de som skal studere ved et realfaglig/informatikkfaglig studieprogram. Institutt for informatikk vil arrangere et forkurs i begynnelsen av august. Alle forkursene er frivillige, og fritar ikke for eventuelle opptakskrav. For utfyllende informasjon og påmelding sommeren 2015, se peker fra www.mn.uio.no/studier/forkurs
3)Anbefalte forkunnskaper utover spesielle opptakskrav fremgår av programpresentasjonen på www.mn.uio.no/studier/programmer/
4)Fiskehelsestudiet er et profesjonsstudium som gir ferdig utdannede fiskehelsebiologer reseptrett på fisk på lik linje med veterinærer.
5)5-årig Master i teknologi/sivilingeniør. Karakterkrav 4 i matematikk R2.
6)Forkurs (1-årig) og tresemesterordning tilbys. Se www.uit.no for mer informasjon.
7)Studiested Pilestredet (Oslo kommune)
8)Søkere uten realfaglig fordypning: se http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/realfag/
9)Søkere uten realfaglig fordypning kan søke opptak gjennom tresemesterordning lokalt til høgskolen.
10)Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til universitetet.
11)Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til høgskolen.
12)5-årig Master i teknologi/sivilingeniør.
13)Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til høgskolen.
14)Det stilles krav om karakteren C eller bedre for overgang til masterspesialiseringen. Kan avsluttes etter 3 år og gi graden bachelor i ingeniørfag


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
HING Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk1.
ING4R2 Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2. Har du bestått 1-årig forkurs for ingeniør (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) er du kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.
MARTE Generell studiekompetanse (GENS) eller bestått 2-årig teknisk fagskole eller bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.
NÆRM Generell studiekompetanse (GENS) eller bestått 2-årig teknisk fagskole eller bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller 1-årig tilpasningskurs.
REALFA Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).
SIVING Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Søkere med godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må dokumentere kunnskaper tilsvarende (R1+R2) og FYS1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.
VETE Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og KJE(1+2)

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2014:
Viser poenggrensene i ordinær kvote og kvote for førstegangs­vitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2014. Poeng­grensen er den laveste poengsummen noen kom inn med i suppleringsopptaket. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette i senere etterfyllingsopptak. Poenggrensene varierer fra år til år, og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig det er å komme inn på studiet. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2014.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2014 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2015, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2014 (men kan ha vært med før det), eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2014.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2015.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tlf: 31008000, hverdager kl. 10.00 - 14.00
Fax: 
Campus Vestfold, seksjon for opptak
Postboks 4
3199 Borre
www.hbv.no
opptak@hbv.no
Ja Ja
HBV: For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se www.hbv.no
HiB Høgskolen i Bergen Tlf: 55587504
Fax: 
Opptakskontoret
Postboks 7030
5020 Bergen
www.hib.no
opptak@hib.no
7000 4373 400 Ja Ja
HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf: 67235050 (betjent kl. 10.00 - 14.00), 67235000
Fax: 22452010
Opptakskontoret NOM
Postboks 4 St. Olavs Plass
0130 Oslo
www.hioa.no
opptak@hioa.no
16 500 1300 530 109 Delvis Delvis
HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Tlf: 73559100
Fax: 73559451
Opptakstjenesten
Postboks 2320
7004 Trondheim
www.hist.no
opptak@hist.no
7500 3300 500 272 Ja Ja
HiÅ Høgskolen i Ålesund Tlf: 70161200
Fax: 70161300
Opptakskontoret
Postboks 1517
6025 Ålesund
www.hials.no/studier
studentservice
  @hials.no
2200 306 150 18 Ja Ja
HSH Høgskolen Stord / Haugesund Tlf: 52702800
Fax: 52702601
Opptakskontoret
Bjørnsonsgate 45
5528 Haugesund
www.hsh.no
opptak@hsh.no
3200 313 320 60 Ja Ja
HSH: Master og videreutdanninger se: www.hsh.no
NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Tlf: 64966100
Fax: 64966021
Opptakskontoret
Postboks 5003
1432 Ås
www.nmbu.no
opptak@nmbu.no
4800 778 800 0 Ja Delvis
NMBU: Alle bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad, se www.nmbu.no. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ble etablert 1.1.2014 etter en fusjon mellom Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tlf: 73597700
Fax: 73550466
Studieavdelingen
Opptakskontoret Gløshaugen
7491 Trondheim
www.ntnu.no
opptak@adm.ntnu.no
22000 3200 ca.7000 270 Delvis Delvis
NTNU: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og videreutdanning, se www.ntnu.no
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier
UiB Universitetet i Bergen Tlf: 55584300
Fax: 55588821
Opptak
Postboks 7850 - Opptak NOM
5020 Bergen
www.uib.no/utdanning
opptak@uib.no
14290 4290 5000 465 Ja Ja
UiB: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiO Universitetet i Oslo Tlf: Knutepunktet 22858200
Fax: 22857574
Seksjon for opptak og tilrettelegging
Postboks 1148 Blindern
0318 Oslo
www.uio.no
studentinfo@admin.uio.no
27400 6000, også priv.tilb 8000 600 Ja Ja
UiO: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiS Universitetet i Stavanger Tlf: 51831052
Fax: 
Opptakskontoret
4036 Stavanger
www.uis.no
opptak@uis.no
10000 ca.1394 + privatleie 850 + 486 PC-plasser 89 Ja Ja
UiS: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.uis.no/studietilbud
UiT UiT Norges arktiske universitet Tlf: 77645590
Fax: 77623210
Avdeling for utdanning v/opptakskontoret
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
www.uit.no
opptak@uit.no
12500 ca. 1600 ca. 355 Ja Delvis
UiT: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad. For mer informasjon, se www.uit.no UiT Norges arktiske universitet ble etablert 1.8.2013 etter en fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer informasjon om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Ledige studieplasser
Fra 19. juli åpner Ledige studieplasser, dvs listen over studier som fortsatt har ledige plasser og som kan søkes til etter hovedopptaket. Se Ledige studieplasser for å se hvilke studier du kan søke på akkurat nå.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, for eksempel siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten. Vi gjør også oppmerksom på at studier kan bli avlyst.

Tilleggskrav
Noen studier kan ha tilleggskrav som ikke går frem av kravkoden. Dette gjelder for eksempel krav om å legge frem politiattest ved studiestart.