Læresteder og studier i Samordna opptak 2014

Søkeord: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu] Høgskole / universitet: Utdanningsområde: Fagområde: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 94
Søkeord: musikk
Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2013 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
HiNe Band 213 777 GENS Årsstudium 15 nytt nytt
UiT Drama og teater, Tromsø 186 404 GENS Bachelor 15 nytt nytt
HiNe Grunnskolelærer 5-10 213 651 LÆRER Yrkesutd 20 alle alle
Estetiske fag, kunst- og musikkfag:
HVO Animasjon 1) 223 451 ANIM Bachelor 10 45.8 alle Store delar av undervisninga er på engelsk.
HiHm Animasjon, Hamar 2) 209 451 GENS Bachelor 30 42.7 40.4 2D- og 3D animasjon, 3D-modellering, Lyd-, spesialeffekt- og videoproduksjon, Tegning.
HiOA Design og komm. i digitale medier, deltid 3) 215 602 GENS Årsstudium 30 54.7 30.5
UiB Digital kultur 184 472 GENS Bachelor 36 42.9 33.6
HiT Digital mediedesign, nettbasert 220 602 GENS Årsstudium 32 44.2 alle Nettbasert m/samlinger.
HiB Drama 203 618 GENS Årsstudium 19 alle alle
UiA Drama 201 618 GENS Årsstudium 10 alle alle
UiS Drama 217 618 GENS Årsstudium 15 alle alle
NTNU Drama og teater 194 439 GENS Bachelor 25 alle alle Drama og teater er første fordypning. Kombineres med andre fag (støttefag, årsstudium eller fordypning)
NTNU Drama og teater, årsstudium 194 796 GENS Årsstudium 10 47.0 37.3
HiOA Drama og teaterkommunikasjon 3) 215 439 GENS Bachelor 12 51.5 40.1
HiOA Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium 3) 215 618 GENS Årsstudium 16 48.4 39.0
HVO Drama/teater 223 439 GENS Bachelor 12 alle alle
HVO Drama/teater, årsstudium 223 618 GENS Årsstudium 8 alle alle
UiO Estetiske studier 4) 185 439 GENS Bachelor 49 alle alle Studieretning på program for Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap. Fordypningsområder: Allmenn litteraturvitenskap (tilbys også som eget søknadsalternativ, studiekode 185 922), Engelskspråklig litteratur, Kunsthistorie, Medievitenskap, Musikkvitenskap, Nordisk litteraturvitenskap
HiT Folkekunst, Rauland 5) 220 442 GENS Bachelor 15 alle alle Den praktiske komponenten i studiet kan være Tre, Metall eller Tekstil.
HiT Folkekunst, årsstudium, Rauland 5) 220 628 GENS Årsstudium 15 alle alle Den praktiske komponenten i studiet kan være Tre, Metall eller Tekstil.
HiT Folkemusikk årsstudium, Rauland 5) 220 629 GENS Årsstudium 10 alle alle
HiT Folkemusikk, Rauland 5) 220 443 GENS Bachelor 10 alle alle
UiB Kulturvitenskap 184 200 GENS Bachelor 25 38.9 alle
HiOA Kunst og design - studieretn. kunst og formidling 3) 215 200 GENS Bachelor 13 49.5 37.0
HiOA Kunst og design - studieretn. mote og produksjon 3) 215 472 GENS Bachelor 13 nytt nytt
HVO Kunst og handverk 223 472 GENS Bachelor 20 alle alle
HVO Kunst og handverk årsstudium 223 630 GENS Årsstudium 12 alle alle
HiNe Kunst og håndverk 213 505 GENS Årsstudium 10 åpent åpent
UiA Kunst og håndverk 201 200 GENS Bachelor 20 alle alle
UiS Kunst og håndverk 217 642 GENS Årsstudium 10 alle alle
NLA Kunst og håndverk, Bergen 254 642 GENS Årsstudium 12 alle alle Studieavgift pr semester: 2250 kr + avgift til studentsamskipnaden
HiØ Kunst og håndverk, Halden 224 505 GENS Årsstudium 13 47.6 alle
HiNT Kunst og håndverk, Levanger 6) 214 642 GENS Årsstudium 10 alle alle
HiT Kunst og håndverk, Notodden 220 630 GENS Årsstudium 10 alle alle
UiA Kunst og håndverk, årsstudium 201 642 GENS Årsstudium 5 46.2 35.2
HSH Kunst og håndverk, årsstudium, Stord 218 505 GENS Årsstudium 15 alle alle
UiA Kunstfag med fordypning i musikk 201 437 GENS Bachelor 10 alle alle
NTNU Kunsthistorie 194 200 GENS Bachelor 20 alle alle Kunsthistorie er første fordypning. Kombineres med andre fag (støttefag, årsstudium eller fordypning).
UiB Kunsthistorie 184 475 GENS Bachelor 45 alle alle
UiO Kunsthistorie 185 462 GENS Bachelor 75 38.0 alle
NTNU Kunsthistorie, årsstudium 194 272 GENS Årsstudium 40 alle alle
UiB Kunsthistorie, årsstudium 184 272 GENS Årsstudium 25 49.2 35.0
UiO Kunsthistorie, årsstudium 185 272 GENS Årsstudium 35 52.6 40.2
UiT Kunstvitenskap, Tromsø 186 475 GENS Bachelor 15 åpent åpent
HiT Leire – kunst og design 1, Notodden 220 505 GENS Årsstudium 10 alle alle
ATH Musikk 255 792 GENS Bachelor 10 åpent åpent
FiH Musikk 258 777 MUSFIH Årsstudium åpent åpent Inneholder musikkteoretiske, utøvende og pedagogisk relevante fag for musikkarbeid i kirke og skole. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve.
HVO Musikk 223 437 GENS Bachelor 20 alle alle
UiA Musikk 201 667 GENS Årsstudium 15 alle alle
HVO Musikk årsstudium 223 667 GENS Årsstudium 15 alle alle
NLA Musikk, Bergen 254 667 GENS Årsstudium 12 alle alle Studieavgift pr semester: 2250 kr + avgift til studentsamskipnaden
HiØ Musikk, Halden 224 667 GENS Årsstudium 15 alle alle
HiHm Musikk, Hamar 7) 209 667 GENS Årsstudium 10 alle alle Studiet kan inngå som 1.studieår i Faglærerutdanningen i musikk
HiNT Musikk, Levanger 6) 214 667 GENS Årsstudium 20 alle alle
HSH Musikk, Stord 218 667 GENS Årsstudium 15 alle alle
ATH Musikk, årsstudium 255 777 GENS Årsstudium 10 åpent åpent
ATH Musikkteknologi 255 437 GENS Bachelor 25 åpent åpent
NTNU Musikkteknologi 8) 194 476 MUSIT Bachelor 25 43.1 39.3
UiB Musikkterapi 9) 184 792 MUSUIB Master 12 alle alle Integrert 5-årig studium
NTNU Musikkvitenskap 10) 194 437 MUNTNU Bachelor 35 alle alle Musikkvitenskap er første fordypning. Kombineres med andre fag (støttefag, årsstudium eller fordypning).
UiO Musikkvitenskap 11) 185 437 MUSUIO Bachelor 56 alle alle
NTNU Musikkvitenskap, årsstudium 10) 194 777 MUNTNU Årsstudium 10 nytt nytt
HiOA Produktdesign 12) 215 405 PROD Bachelor 42 Opptaksprøve: www.hioa.no/produktdesign, innsendingsfrist 15. mai. Kvalifiserte søkere rangeres kun på grunnlag av opptaksprøven - etter individuell vurdering, uten ordinær poengberegning.
HiHm Spillteknologi og simulering, Hamar 2) 209 839 GENS Bachelor 20 42.1 39.6 Spill programmering, Simulering, App-utvikling, 3D-visualisering, Spilldesign
UiB Teatervitenskap 184 692 GENS Bachelor 20 alle alle
HiT Tegning - bilde, Notodden 220 637 GENS Årsstudium 14 alle alle
HiT Tre m/metall - kunst, håndverk og design, Notodden 220 532 GENS Årsstudium 10 alle alle
HiHm Virtuell kunst og design, Hamar 2) 209 472 GENS Bachelor 20 43.7 38.4 Konseptkunst, Tegning, Digital grafikk, 2D- og 3D-kunst, Design, Visuell kommunikasjon
UiN Visuelle kunstfag 204 642 GENS Årsstudium 15 alle alle Studiet inneholder fagdidaktikk.
HiT Visuelle kunstfag og design, Notodden 220 441 GENS Bachelor 15 alle alle
Lærer- og lektorutdanning:
DMMH Barnehagelærer, kunstfaglig profil 253 131 GENS Bachelor 34 alle alle
HVO Faglærarutdanning i musikk 223 157 MUSHVO Bachelor 20 nytt nytt
HiNT Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger 214 639 MUHINT Bachelor 10 alle Hovedområde: Rytmisk profil. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve.
HiHm Faglærerutdanning i musikk, Hamar 13) 209 157 MUHIHM Bachelor 20 åpent åpent
HSH Faglærerutdanning i musikk, Stord 218 157 MUSHSH Bachelor 16 åpent åpent Opptaksprøve
HiHm Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Hamar 14) 209 651 LÆRER Yrkesutd 60 åpent åpent 1.år: Pedagogikk & elevkunnsk. og enten engelsk, matte el. norsk. Fagvalg i 2.- 4.år, se fotn. 10.
HSH Grunnskolelærer 1-7, Stord 15) 218 547 LÆRER Yrkesutd 54 alle alle Med vekt på kreative og estetiske læreprosesser.
HiST Grunnskolelærer 1.-7. trinn 219 547 LÆRER Yrkesutd 145 alle alle Obligatoriske emner er pedagogikk og elevkunnskap (PEL), norsk og matematikk. I tillegg skal studentene ha ett valgemne som går over de to første studieårene. Her kan det velges mellom engelsk, kroppsøving, musikk og kunst og håndverk.
HiST Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag 219 548 LÆRER Yrkesutd 35 alle alle Obligatoriske emner er pedagogikk og elevkunnskap (PEL), matematikk, naturfag og norsk.
HiB Grunnskolelærer 1.-7. trinn med musikk 203 548 LÆMUSB Yrkesutd 16 alle alle
HiHm Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Hamar 16) 209 547 LÆRER Yrkesutd 50 åpent åpent 1. år: Matematikk, Norsk og Pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i 2.- 4.år, se fotnote 2.
HiHm Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert 16)17)18) 209 548 LÆRER Yrkesutd 30 åpent åpent 1.år: Matematikk, Norsk og Pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i 2.- 4.år, se fotnote 2 & 3.
HBV Grunnskolelærer 1.-7., Vestfold 19) 222 547 LÆRER Yrkesutd 25 alle alle Studiet gir 30 stp i norsk og matematikk, og fordypning i en av dem. I tillegg velges fagene engelsk eller musikk som 3. skolefag. 60 stp pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Valgfag 4. år.
HSH Grunnskolelærer 5-10, Stord 20) 218 651 LÆRER Yrkesutd 36 alle alle
HiST Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk 219 657 LÆRER Yrkesutd 65 alle alle Obligatoriske emner er pedagogikk og elevkunnskap (PEL) og matematikk. I tillegg skal studentene ha ett valgemne som går over de tre første studieårene. Her kan det velges mellom engelsk, musikk, samfunnsfag, RLE og kunst og håndverk.
HiST Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk 219 658 LÆRER Yrkesutd 65 alle alle Obligatoriske emner er pedagogikk og elevkunnskap (PEL) og norsk. I tillegg skal studentene ha ett valgemne som går over de tre første studieårene. Her kan det velges mellom engelsk, musikk, samfunnsfag, RLE og kunst og håndverk.
HiST Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag 219 655 LÆRER Yrkesutd 45 alle alle Obligatoriske emner er pedagogikk og elevkunnskap (PEL), matematikk og naturfag.
HiB Grunnskolelærer 5.-10. trinn med musikk 21) 203 660 LÆMUSB Yrkesutd 20 alle alle Valgfag: norsk, engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk
HiHm Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Gran 16)18)22) 209 551 LÆRER Yrkesutd 10 nytt nytt 1.år: Matematikk, norsk, pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i 2.- 4.år, se fotnote 2 og 3
HiHm Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Kongsvinger 16)18)23) 209 550 LÆRER Yrkesutd 10 nytt nytt 1.år: Matematikk, norsk, pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i 2.- 4.år, se fotnote 2 og 3
UiT Lærerutdanning 5.-10. trinn, Tromsø 186 083 LÆRER Master 56 åpent åpent Integrert 5-årig studium. Studieretninger: Engelsk, Kunst- og håndverk, Matematikk, Musikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag og Samisk som fremmedspråk
HBV Musikk, Vestfold 222 667 GENS Årsstudium 20 nytt nytt
Økonomi og administrasjon:
HiHm Music Management, Rena 209 476 GENS Bachelor 15 alle alle Ledelsesfag for musikkbransjen. Spesialisering gj. utenlandsopph.,el. prosjekt og valgfag
HiHm Musikkproduksjon, Rena 24)25) 209 714 GENS Bachelor 20 36.9 35.6 Utvikling av musikk/lydproduksjon i kommersiell sammenheng

Fotnoter:
1)Opptaket til studiet har krav om innsending av arbeidsprøver. Med utgangspunkt i ei vurdering av arbeidsprøvene vert ei gruppe søkjarar plukka ut til å gjennomføre ei opptaksprøve ved HVO. Det vert sendt ut eigen informasjon.
2)Høgskolen tilbyr leasing av nødvendig PC og programvare for ca kr 2 100 pr kvartal.
3)Studiested Pilestredet (Oslo kommune)
4)Allmenn litteraturvitenskap tilbys på 3 ulike søknadsalternativer: Allmenn litteraturvitenskap årsstudium, Allmenn litteraturvitenskap bachelor og som fordypning på Estetiske studier bachelor. For forskjellene se den enkelte programpresentasjon www.uio.no/studier/program
5)Søkere uten GENS, men med høy kunnskap innen fagområdet, kan ta kontakt med høgskolen.
6)Årsstudiet gir, sammen med lærerutdanning, undervisningskompetanse i grunnskolen. Studentene må derfor velge fordypning i trinn 1-7 eller trinn 5-10 ved studiestart.
7)Det er en fordel med grunnleggende forkunnskaper i musikk tilsvarende musikklinje i videregående opplæring
8)Krav om godkjent musikkteknologisk arbeid. Nærmere informasjon vil bli sendt fra NTNU etter søknadsfristen.
9)Har opptaksprøve. Skjema for påmelding til opptaksprøven må sendes til Griegakademiet - Institutt for musikk senest 15. april. Skjema og informasjon finnes på www.uib.no/grieg.
10)Praktisk og teoretisk prøve må være bestått. Nærmere informasjon vil bli sendt fra NTNU etter søknadsfristen.
11)Krav om opptaksprøve. Skjema for påmelding til opptaksprøven må sendes til Institutt for musikkvitenskap senest 15. april. Skjema og informasjon finnes på www.hf.uio.no/imv/studier/opptak/prove.html Søkere må både søke gjennom Samordna opptak og gjennomføre opptaksprøven.
12)Studiested Kjeller (Skedsmo kommune)
13)De kreves dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk. For nærmere informasjon, se www.hihm.no eller kontakt høgskolen.
14)Mulige fagvalg: Kr.øv, Musikk, Naturfag, RLE, Samf.fag og eventuelle skolerelevante fag
15)1. og 2. studieår har du norsk, matematikk og pedagogikk og elevkunnskap som obligatoriske fag. I tillegg til dette velger du musikk, kunst og håndverk eller idrett/kroppsøving. 3. året fortsetter du med pedagogikk og elevkunnskap sammen med matematikk og påbygging valgfaget. Etter fullført 3 år har du 60 stp i faget pedagogikk og elevkunnskap og 60 stp i valgfaget. 4. året kan du velge nye undervisningsfag, fordypning i norsk eller gå videre på master.
16)Mulige fagvalg: Engelsk, Naturfag, RLE, Kroppsøving, Musikk, Samf.fag og skolerelevante fag.
17)Nett- og samlingsbasert heltidsutdanning. Obligatoriske samlinger på Hamar, kombinert med obligatorisk praksis. Praksis tilrettelegges bare i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo.
18)Ikke alle fagvalg i 4. studieår blir samlingsbasert.
19)Studieprogrammet er en del av tilbudet i Oslofjordalliansen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Østfold og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
20)1.studieår velger du naturfag, samfunnsfag eller kunst og håndverk. 2. året velger du et nytt fag som du bygger på i 3. året. Valgfag 2. år er norsk, matematikk eller musikk. Alle 3 årene har pedagogikk og elevkunnskap som obligatorisk fag. Etter fullførte 3 år har du 60 stp i faget pedagogikk og elevkunnskap og 60 stp i to valgfag. 4. år kan du gå videre på master, bygge på fag du har tatt eller velge et nytt fag.
21)Alle studenter må velge et fag, se http://www.hib.no/studier/Default.asp
22)Nett- og samlingsbasert heltidsutdanning med lokal undervisning på Gran supplert med obligatoriske samlinger på campus Hamar. Praksis tilrettelegges i Oppland, Akershus og Oslo.
23)Nett- og samlingsbasert heltidsutdanning med lokal undervisning på Kongsvinger supplert med obligatoriske samlinger på campus Hamar. Praksis tilrettelegges i Hedmark, Akershus og Oslo.
24)Studiet forutsetter kraftig datamaskin og spesiell programvare.
25)Det er en fordel med forkunnskaper innen musikk i form av å kunne spille et instrument.Studiet inkluderer et obligatorisk semester i utlandet.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

ANIM Generell studiekompetanse (GENS) og: Godkjent innsendt arbeidsprøve og opptaksprøve.
GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
LÆMUSB Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig). Minst 35 skolepoeng. Dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk etter nærmere regler.
LÆRER Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng. MERK: karakterkravet gjelder ikke om du har matematikk på høyere nivå
MUHIHM Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Høgskolen i Hedmark.
MUHINT Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Høgskolen i Nord-Trøndelag.
MUNTNU Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra NTNU.
MUSFIH Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Fjellhaug internasjonale høgskole.
MUSHSH Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Høgskolen Stord/Haugesund.
MUSHVO Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra HVO.
MUSIT Generell studiekompetanse (GENS) og: Krav om godkjent musikkteknologisk arbeid etter retningslinjer gitt av NTNU
MUSUIB Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Universitetet i Bergen.
MUSUIO Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Universitetet i Oslo.
PROD Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve. Tilgjengelig på www.hioa.no/produktdesign, innsendingsfrist 15. mai

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2013:
viser poenggrensene i henholdsvis ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2013. Poengrensene er ikke forhåndsbestemt, men avgjøres av den siste ordinære søkeren som fikk og tok i mot plass på studiet. Poenggrensene varierer fra år til år og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig der er å komme inn på studiet. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2013.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2013 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2014, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2013, eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2013.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2014.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
ATH Ansgar Teologiske Høgskole Tlf: 38106500
Fax: 38106599
Fredrik Fransonsvei 4
4635 Kristiansand
www.ansgarhogskole.no
haugland@ansgarskolen.no
200 140 44 Tilgj. gjennom SIA Ja Ja
ATH: Alle årsstudier kan bygges ut til bachelorgrad.
DMMH Dronning Mauds Minne Høgskolen
Høgskole for barnehagelærerutdanning
Tlf: 73805200
Fax: 
Thrond Nergaards veg 7
7044 Trondheim
www.dmmh.no
opptak@dmmh.no
1200 3200 150 270 Ja Ja
DMMH: Om muligheter for påbygging til mastergrad, www.dmmh.no
FiH Fjellhaug Internasjonale Høgskole Tlf: Sentralbord: 23232400 Opptakskontor: 46540098
Fax: 
Opptakskontoret
Sinsenveien 15
0572 Oslo
http://fih.fjellhaug.no
opptak@fjellhaug.no
150 30 76 0 Nei Ja
FiH: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, samt andre studier med lokalt opptak, se fih.fjellhaug.no
HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tlf: 31008000, hverdager 10:00 - 14:00
Fax: 
Opptakskontoret
Postboks 235
3603 Kongsberg
www.hbv.no
opptak@hbv.no
Ja Ja
HBV: For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se www.hbv.no Høgskolen i Buskerud og Vestfold ble etablert 1.1.2014 etter en fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.
HiB Høgskolen i Bergen Tlf: 55587504
Fax: 55587789
Opptakskontoret
Postboks 7030
5020 Bergen
www.hib.no
opptak@hib.no
7000 4373 400 Ja Delvis
HiHm Høgskolen i Hedmark Tlf: 62430000
Fax: 62430001
Opptakskontoret
Postboks 400
2418 Elverum
www.hihm.no
opptak@hihm.no
5750 475 400 40 Ja Delvis
HiHm: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hihm.no
HiNe Høgskolen i Nesna Tlf: 75057800
Fax: 75057900
Høgskolen i Nesna
8700 Nesna
www.hinesna.no
opptak@hinesna.no
1131 248/40 ca. 140 46 Ja Ja
HiNe: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hinesna.no
HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Tlf: 74112030
Fax: 74022501
HiNT opptak
postboks 93
7601 Levanger
www.hint.no
opptak@hint.no
4000 521 575 86 Ja Delvis
HiNT: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se hint.no/studier
HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf: 67235050 (betjent kl. 10.00 - 14.00), 67235000
Fax: 22452010
Opptakskontoret NOM
Postboks 4 St. Olavs Plass
0130 Oslo
www.hioa.no
opptak@hioa.no
16 000 1300 530 109 Delvis Delvis
HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Tlf: 73559100
Fax: 73559451
Opptakstjenesten
Postboks 2320
7004 Trondheim
www.hist.no
Opptakstjenesten
  @hist.no
7500 3300 500 272 Ja Ja
HiT Høgskolen i Telemark Tlf: 35575300 Åpningstider: 9 - 11 og 12 - 15
Fax: 35575002
Opptakskontoret
Pb. 203
3901 Porsgrunn
www.hit.no
opptak@hit.no
6500 852 600 75 Ja Ja
HiT: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.hit.no
HiØ Høgskolen i Østfold Tlf: 69215000 (sentr.bord) 69215032 (opptakskontoret). Kl. 10.00-14.00.
Fax: 69215002
Opptakskontoret
Postboks 700
1757 Halden
www.hiof.no
opptak@hiof.no
5000 240+privat utleie 800 14 (Fr.stad) Ja Ja
HiØ: For søknad til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold, se www.hiof.no/studier. Søknadsfrist i lokale opptak, er 1. mars.
HSH Høgskolen Stord / Haugesund Tlf: 52702800
Fax: 52702601
Opptakskontoret
Bjørnsonsgate 45
5528 Haugesund
www.hsh.no
opptak@hsh.no
3200 313 320 60 Ja Ja
HSH: Master og videreutdanninger se: www.hsh.no
HVO Høgskulen i Volda Tlf: 70075000
Fax: 70075051
Opptak
Postboks 114 Opptak
6101 Volda
www.hivolda.no
sok@hivolda.no
3900 400 112 stille/276 opne 45 Ja Delvis
HVO: Om påbyggjing til bachelor- og mastergrad, sjå www.hivolda.no
NLA NLA Høgskolen Tlf: 55540700
Fax: 55540701
Postboks 74
Amalie Skramsvei 3
5812 Bergen
www.nla.no
opptak@nla.no
2000 0 160 0 Ja Ja
NLA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, se www.nla.no
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tlf: 73597700
Fax: 73550466
Studieavdelingen
Opptakskontoret Gløshaugen
7491 Trondheim
www.ntnu.no
opptak@adm.ntnu.no
22000 3200 ca.7000 270 Delvis Delvis
NTNU: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og videreutdanning, se www.ntnu.no
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier
UiB Universitetet i Bergen Tlf: 55584300
Fax: 55588821
Opptak
Postboks 7850 - Opptak NOM
5020 Bergen
www.uib.no/utdanning
opptak@uib.no
14290 4290 5000 465 Ja Ja
UiB: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiN Universitetet i Nordland Tlf: 75517200 / 75517699
Fax: 75517845
Postboks 1490
8049 Bodø
www.uin.no
service@uin.no
6000 530 500 80 Ja Ja
UiN: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uin.no
UiO Universitetet i Oslo Tlf: Knutepunktet 22858200
Fax: 22841125
Seksjon for opptak og tilrettelegging
Postboks 1148 Blindern
0318 Oslo
www.uio.no
studentinfo@admin.uio.no
27400 6000, også priv.tilb 8000 600 Ja Ja
UiO: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiS Universitetet i Stavanger Tlf: 51831052
Fax: 51831042
Opptakskontoret
4036 Stavanger
www.uis.no
opptak@uis.no
9000 ca.1164 + privatleie 850 + 465 PC-plasser 89 Ja Ja
UiS: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.uis.no/studietilbud
UiT UiT Norges arktiske universitet Tlf: 77645590
Fax: 77623210
Avdeling for utdanning v/opptakskontoret
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
www.uit.no
opptak@uit.no
12500 ca. 1600 ca. 355 Ja Delvis
UiT: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad. For mer informasjon, se www.uit.no UiT Norges arktiske universitet ble etablert 1.8.2013 etter en fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer info om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, f.eks. siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten.