Læresteder og studier i Samordna opptak 2015

Studier, tekstsøk: info [Åpnes i nytt popup-vindu] Se studier ved høgskole / universitet: Se studier i utdanningsområde: Fagområde: info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 95
Ledige studieplasser-listen: 1
Søkeord: musikk

Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode

(klikk til søknad)
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2014 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Estetiske fag, kunst- og musikkfag:
HVO Animasjon 1) 223 451 ANIM Bachelor 10 44.5 alle Store delar av undervisninga er på engelsk.
HiHm Animasjon og digital kunst, Hamar 2) 209 183 GENS Bachelor 50 nytt nytt 3D-animasjon, Tegning, 3D-modellering, Konseptkunst, Motion Graphics
HiNe Avlyst: Band 213 777 GENS Årsstudium 20 åpent åpent
HiOA Design og komm. i digitale medier, deltid 3) 215 602 GENS Årsstudium 30 53.4 alle
UiB Digital kultur 184 472 GENS Bachelor 30 alle alle
HiT Digital mediedesign, nettbasert 220 602 GENS Årsstudium 32 alle alle Nettbasert m/samlinger.
HiB Drama 203 618 GENS Årsstudium 19 alle alle
UiA Drama 201 618 GENS Årsstudium 5 alle alle
UiS Drama 217 618 GENS Årsstudium 15 alle alle
NTNU Drama og teater 194 439 GENS Bachelor 30 alle alle Drama og teater er første fordypning. Kombineres med fag 2 på 60 studiepoeng.
UiT Drama og teater, Tromsø 186 404 GENS Bachelor 10 alle alle
NTNU Drama og teater, årsstudium 194 796 GENS Årsstudium 10 48.7 44.2
UiT Drama og teater, årsstudium, Tromsø 186 796 GENS Årsstudium 5 nytt nytt
HiOA Drama og teaterkommunikasjon 3) 215 439 GENS Bachelor 12 46.1 38.3
HiOA Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium 3) 215 618 GENS Årsstudium 16 50.4 37.7
HVO Drama/teater 223 439 GENS Bachelor 12 alle alle
HVO Drama/teater, årsstudium 223 618 GENS Årsstudium 8 alle alle
UiO Estetiske studier 4) 185 439 GENS Bachelor 49 alle alle Studieretning på program for Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap. Fordypningsområder: Allmenn litteraturvitenskap (tilbys også som eget søknadsalternativ, studiekode 185 922), Engelskspråklig litteratur, Kunsthistorie, Medievitenskap, Musikkvitenskap, Nordisk litteraturvitenskap
HiT Folkekunst, Rauland 5) 220 442 GENS Bachelor 15 alle alle Den praktiske komponenten i studiet kan være Tre, Metall eller Tekstil.
HiT Folkekunst, årsstudium, Rauland 5) 220 628 GENS Årsstudium 10 alle alle Den praktiske komponenten i studiet kan være Tre, Metall eller Tekstil.
HiT Folkemusikk årsstudium, Rauland 5) 220 629 GENS Årsstudium 10 alle alle
HiT Folkemusikk, Rauland 5) 220 443 GENS Bachelor 5 alle alle
UiB Kulturvitenskap 184 200 GENS Bachelor 25 alle alle
HiOA Kunst og design - studieretn. kunst og formidling 3) 215 200 GENS Bachelor 13 54.2 43.5
HiOA Kunst og design - studieretn. mote og produksjon 3) 215 472 GENS Bachelor 13 55.7 48.2
HBV Kunst og design, Vestfold 222 642 GENS Årsstudium 20 alle alle
HVO Kunst og handverk 223 472 GENS Bachelor 10 alle alle
HVO Kunst og handverk, årsstudium 223 630 GENS Årsstudium 6 alle alle
UiA Kunst og håndverk 201 200 GENS Bachelor 20 alle alle
UiS Kunst og håndverk 217 642 GENS Årsstudium 10 39.9 alle
NLA Kunst og håndverk, Bergen 6) 254 642 GENS Årsstudium 12 alle alle Studiet består av to enheter, kunst og håndverk 1 og 2(30 sp + 30 sp). Det velges fordypning 1.-7. eller 5.-10. årstrinn.
HiØ Kunst og håndverk, Halden 224 505 GENS Årsstudium 13 47.2 36.0
HiNT Kunst og håndverk, Levanger 7) 214 642 GENS Årsstudium 10 alle alle
HiT Kunst og håndverk, Notodden 220 630 GENS Årsstudium 10 alle alle
HSH Kunst og håndverk, Stord 218 505 GENS Årsstudium 16 alle alle
UiA Kunst og håndverk, årsstudium 201 642 GENS Årsstudium 5 43.1 alle
UiA Avlyst: Kunstfag med fordypning i musikk 201 437 GENS Bachelor 10 alle alle
NTNU Kunsthistorie 194 200 GENS Bachelor 25 alle alle Kunsthistorie er første fordypning. Kombineres med fag 2 på 60 studiepoeng.
UiB Kunsthistorie 184 475 GENS Bachelor 40 alle alle
UiO Kunsthistorie 185 462 GENS Bachelor 75 alle alle
NTNU Kunsthistorie, årsstudium 194 272 GENS Årsstudium 25 alle alle
UiB Kunsthistorie, årsstudium 184 272 GENS Årsstudium 30 alle alle
UiO Kunsthistorie, årsstudium 185 272 GENS Årsstudium 35 53.0 alle
UiT Kunstvitenskap, Tromsø 186 475 GENS Bachelor 15 åpent åpent
HiT Leire – kunst og design 1, Notodden 220 505 GENS Årsstudium 8 alle alle
ATH Musikk 255 777 GENS Årsstudium 20 åpent åpent
FiH Musikk 258 777 MUSFIH Årsstudium 20 åpent åpent Inneholder musikkteoretiske, utøvende og pedagogisk relevante fag for musikkarbeid i kirke og skole. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve.
HVO Musikk 223 437 GENS Bachelor 20 alle alle
UiA Musikk 201 667 GENS Årsstudium 25 alle alle
ATH Musikk og helse 255 792 GENS Bachelor 20 nytt nytt
NLA Musikk, Bergen 6) 254 667 GENS Årsstudium 12 alle alle Studiet består av to enheter, musikk 1 og musikk 2 (30 sp + 30 tp). Det velges fordypning 1.-7. eller 5.-10. trinn
HiØ Musikk, Halden 224 667 GENS Årsstudium 10 alle alle
HiHm Musikk, Hamar 8) 209 667 GENS Årsstudium 10 alle alle Studiet kan inngå som 1.studieår i Faglærerutdanningen i musikk
HiNT Musikk, Levanger 7) 214 667 GENS Årsstudium 25 alle alle
HSH Musikk, Stord 218 667 GENS Årsstudium 15 alle alle
HBV Musikk, Vestfold 222 667 GENS Årsstudium 20 alle alle
HVO Musikk, årsstudium 223 667 GENS Årsstudium 15 alle alle
ATH Musikkteknologi 255 437 GENS Bachelor 20 åpent åpent
NTNU Musikkteknologi 9) 194 476 MUSIT Bachelor 25 45.6 alle
UiB Musikkterapi 10) 184 792 MUSUIB Master 12 alle alle Integrert 5-årig studium
NTNU Musikkvitenskap 11) 194 437 MUNTNU Bachelor 30 alle alle Musikkvitenskap er første fordypning. Kombineres med fag 2 på 60 studiepoeng.
UiB Musikkvitenskap 184 437 GENS Bachelor 12 nytt nytt
UiO Musikkvitenskap 12) 185 437 MUSUIO Bachelor 56 33.0 alle
NTNU Musikkvitenskap, årsstudium 13) 194 777 MUNTNU Årsstudium 10 alle alle
HiOA Produktdesign 14) 215 405 PROD Bachelor 42 Opptaksprøve: www.hioa.no/produktdesign, innsendingsfrist 15. mai. Kvalifiserte søkere rangeres kun på grunnlag av opptaksprøven - etter individuell vurdering, uten ordinær poengberegning.
HiHm Spillteknologi og simulering, Hamar 2) 209 839 GENS Bachelor 20 38.5 32.4 Spill programmering, Simulering, App-utvikling, 3D-visualisering, Spilldesign
UiB Teatervitenskap 184 692 GENS Bachelor 20 alle alle
HiT Tegning - bilde, Notodden 220 637 GENS Årsstudium 13 alle alle
HiT Tekstil - kunst og design, Notodden 220 543 GENS Årsstudium 10 nytt nytt
HiT Tre m/metall - kunst, håndverk og design, Notodden 220 532 GENS Årsstudium 10 alle alle
NLA Utøvende musikk, fordypning i korledelse, år, Oslo 15) 254 656 MUNLAK Årsstudium 10 nytt nytt Utøvende musikkstudium med hovedinstrument og fordypning i korledelse. Mulighet for studietur til USA i høstsemesteret, ca 15 000 kr.
NLA Utøvende musikk, fordypning i låtskriving, år,Oslo 15) 254 777 MUNLAL Årsstudium 10 nytt nytt Utøvende musikkstudium med hovedinstrument og fordypning i låtskriving. Mulighet for studietur til USA i høstsemesteret, ca 15 000 kr.
UiN Visuelle kunstfag 204 642 GENS Årsstudium 15 alle alle Studiet inneholder fagdidaktikk.
HiT Visuelle kunstfag og design, Notodden 220 441 GENS Bachelor 15 alle alle
Lærer- og lektorutdanning:
DMMH Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk 253 131 GENS Bachelor 34 alle alle
HiNT Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger 214 639 LÆMUNT Bachelor 10 Hovedområde: Rytmisk profil. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve.
HiHm Faglærerutdanning i musikk, Hamar 16) 209 157 LÆRMUH Bachelor 20 åpent åpent
HSH Faglærerutdanning i musikk, Stord 218 157 LÆMUSS Bachelor 15 åpent åpent Opptaksprøve
HiHm Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Hamar 17) 209 651 LÆRER Yrkesutdanning 60 åpent åpent 1.år: Pedagogikk & elevkunnsk. og enten engelsk, matte el. norsk. Fagvalg i 2.- 4.år, se fotnote
HSH Grunnskolelærer 1-7, Stord 18) 218 547 LÆRER Yrkesutdanning 50 alle alle Med vekt på kreative og estetiske læreprosesser.
HiST Grunnskolelærer 1.-7. trinn 219 547 LÆRER Yrkesutdanning 145 alle alle
HiST Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag 219 548 LÆRER Yrkesutdanning 35 alle alle
HiB Grunnskolelærer 1.-7. trinn med musikk 203 548 LÆMUSB Yrkesutdanning 16 alle alle
HiHm Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Hamar 19) 209 547 LÆRER Yrkesutdanning 60 åpent åpent 1. år: Matematikk, Norsk og Pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i 2.- 4.år, se fotnote
HiHm Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert 19)20)21) 209 548 LÆRER Yrkesutdanning 40 åpent åpent 1.år: Matematikk, Norsk og Pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i 2.- 4.år, se fotnote
HSH Grunnskolelærer 5-10, Stord 22) 218 651 LÆRER Yrkesutdanning 36 alle alle
HiNe Grunnskolelærer 5.-10. trinn 213 651 LÆRER Yrkesutdanning 25 åpent åpent Studiet står på listen over ledige studieplasser.
HiST Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk 219 657 LÆRER Yrkesutdanning 70 40.8 41.3
HiST Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk 219 658 LÆRER Yrkesutdanning 70 alle alle
HiST Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag 219 655 LÆRER Yrkesutdanning 50 37.2 40.2
HiB Grunnskolelærer 5.-10. trinn med musikk 203 660 LÆMUSB Yrkesutdanning 20 alle alle Valgfag: norsk, engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk
HBV Grunnskolelærer, 1.-7., Vestfold 222 547 LÆRER Yrkesutdanning 20 alle alle Studiet gir 30 stp i norsk og matematikk, og fordypning i en av dem. I tillegg velges fagene engelsk eller musikk som 3. skolefag. 60 stp pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Valgfag 4. år.
UiT Lærerutdanning 5.-10. trinn, Tromsø 186 083 LÆRER Master 56 åpent åpent Integrert 5-årig studium. Studieretninger: Engelsk, Kunst- og håndverk, Matematikk, Musikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag og Nordsamisk som fremmedspråk
Økonomi og administrasjon:
HiHm Music Management, Rena 209 476 GENS Bachelor 20 åpent åpent Ledelsesfag for musikkbransjen. Spesialisering gj. utenlandsopph.,el. prosjekt og valgfag
HiHm Musikkproduksjon, Rena 23)24) 209 714 GENS Bachelor 20 alle alle Utvikling av musikk/lydproduksjon i kommersiell sammenheng

Fotnoter:
1)Opptaket til studiet har krav om innsending av arbeidsprøver. Med utgangspunkt i ei vurdering av arbeidsprøvene vert ei gruppe søkjarar plukka ut til å gjennomføre ei opptaksprøve ved HVO. Det vert sendt ut eigen informasjon.
2)Studenter må selv skaffe nødvendig PC med programvare.
3)Studiested Pilestredet (Oslo kommune)
4)Allmenn litteraturvitenskap tilbys på 3 ulike søknadsalternativer: Allmenn litteraturvitenskap årsstudium, Allmenn litteraturvitenskap bachelor og som fordypning på Estetiske studier bachelor. For forskjellene se den enkelte programpresentasjon www.uio.no/studier/program
5)Søkere uten GENS, men med høy kunnskap innen fagområdet, kan ta kontakt med høgskolen.
6)Studieavgift pr semester: 2 250 kr + avgift til studentsamskipnaden.
7)Årsstudiet gir, sammen med lærerutdanning, undervisningskompetanse i grunnskolen. Studentene må derfor velge fordypning i trinn 1-7 eller trinn 5-10 ved studiestart.
8)Det er en fordel med grunnleggende forkunnskaper i musikk, for eksempel musikklinje i videregående skole eller annen bred erfaring med musikk.
9)Krav om godkjent musikkteknologisk arbeid. Nærmere informasjon vil bli sendt fra NTNU etter søknadsfristen. Se informasjon: www.ntnu.no/studier/bmust/opptak#Tilleggskrav
10)Har opptaksprøve. Skjema for påmelding til opptaksprøven må sendes til Griegakademiet - Institutt for musikk senest 15. april. Skjema og informasjon finnes på www.uib.no/grieg.
11)Praktisk og teoretisk prøve må være bestått. Nærmere informasjon vil bli sendt fra NTNU etter søknadsfristen. For informasjon om opptaksprøven: www.ntnu.no/studier/bmusv/opptaksprover
12)Krav om opptaksprøve. Alt om opptaksprøven finner du på: http://www.hf.uio.no/imv/studier/opptak/index.html Søkere må både søke gjennom Samordna opptak og gjennomføre opptaksprøven.
13)Praktisk og teoretisk prøve må være bestått. Nærmere informasjon vil bli sendt fra NTNU etter søknadsfristen.
14)Studiested Kjeller (Skedsmo kommune)
15)Studieavgift pr semester: 25 000 kr + avgift til studentsamskipnaden
16)De kreves dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk. For nærmere informasjon, se www.hihm.no eller kontakt høgskolen.
17)Mulige fagvalg: Kr.øv, Musikk, Naturfag, RLE, Samf.fag og eventuelle skolerelevante fag
18)1. og 2. studieår har du Norsk, Matematikk og Pedagogikk og elevkunnskap som obligatoriske fag. I tillegg til dette velger du Musikk, Kunst og håndverk eller Idrett/kroppsøving. 3. året fortsetter du med Pedagogikk og elevkunnskap sammen med Matematikk og påbygging valgfaget. Etter fullført 3 år har du 60 stp i faget Pedagogikk og elevkunnskap og 60 stp i valgfaget. 4. året kan du velge nye undervisningsfag eller gå videre på master.
19)Mulige fagvalg: Engelsk, Naturfag, RLE, Kroppsøving, Musikk, Samf.fag og skolerelevante fag.
20)Nett- og samlingsbasert heltidsutdanning. Obligatoriske samlinger på Hamar, kombinert med obligatorisk praksis. Praksis tilrettelegges bare i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo.
21)Ikke alle fagvalg i 4. studieår blir samlingsbasert.
22)1., 2. og 3. studieår har Pedagogikk og elevkunnskap som obligatorisk fag. 1. studieår velger du Naturfag, Samfunnsfag eller Kunst og håndverk. 2. året velger du et nytt fag som du bygger på i 3. året. Valgfag 2. år er Norsk, Matematikk eller Musikk. Etter fullførte 3 år har du 60 stp i faget Pedagogikk og elevkunnskap og 60 stp i to valgfag. 4. år kan du gå videre på master, bygge på fag du har tatt eller velge et nytt fag.
23)Studiet forutsetter kraftig datamaskin og spesiell programvare.
24)Det er en fordel med forkunnskaper innen musikk i form av å kunne spille et instrument. Studiet inkluderer et obligatorisk semester i utlandet.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

ANIM Generell studiekompetanse (GENS) og: Godkjent innsendt arbeidsprøve og opptaksprøve.
GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
LÆMUNT Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig). Minst 35 skolepoeng. Dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk etter nærmere regler.
LÆMUSB Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig). Minst 35 skolepoeng. Dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk etter nærmere regler.
LÆMUSS Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig). Minst 35 skolepoeng. Dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk etter nærmere regler.
LÆRER Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst gjennomsnittskarakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng. Karakterkravet i matematikk gjelder ikke om du har matematikk på høyere nivå.

Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 blir det endring i opptakskravet til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning.
LÆRMUH Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig). Minst 35 skolepoeng. Dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk etter nærmere regler.
MUNLAK Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve kor, nærmere informasjon fra NLA Høgskolen.
MUNLAL Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve låtskriving, nærmere informasjon fra NLA Høgskolen.
MUNTNU Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra NTNU.
MUSFIH Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Fjellhaug internasjonale høgskole.
MUSIT Generell studiekompetanse (GENS) og: Krav om godkjent musikkteknologisk arbeid etter retningslinjer gitt av NTNU
MUSUIB Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Universitetet i Bergen.
MUSUIO Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Universitetet i Oslo.
PROD Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve. Tilgjengelig på www.hioa.no/produktdesign, innsendingsfrist 15. mai

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2014:
Viser poenggrensene i ordinær kvote og kvote for førstegangs­vitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2014. Poeng­grensen er den laveste poengsummen noen kom inn med i suppleringsopptaket. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette i senere etterfyllingsopptak. Poenggrensene varierer fra år til år, og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig det er å komme inn på studiet. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2014.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2014 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2015, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2014 (men kan ha vært med før det), eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2014.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2015.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
ATH Ansgar Teologiske Høgskole Tlf: 38106500
Fax: 38106599
v / UIA - Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand
www.ansgarhogskole.no
opptak@ansgarskolen.no
250 140 44 Tilgj. gjennom SIA Ja Ja
ATH: Alle årsstudier kan bygges ut til bachelorgrad.
DMMH Dronning Mauds Minne Høgskolen
Høgskole for barnehagelærerutdanning
Tlf: 73805200
Fax: 
Thrond Nergaards veg 7
7044 Trondheim
www.dmmh.no
opptak@dmmh.no
1200 3200 150 270 Ja Ja
DMMH: Om muligheter for påbygging til mastergrad, www.dmmh.no
FiH Fjellhaug Internasjonale Høgskole Tlf: Sentralbord: 23232400 Opptakskontor: 46540098
Fax: 
Opptakskontoret
Sinsenveien 15
0572 Oslo
http://fih.fjellhaug.no
opptak@fjellhaug.no
150 30 76 0 Nei Ja
FiH: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, samt andre studier med lokalt opptak, se fih.fjellhaug.no
HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tlf: 31008000, hverdager kl. 10.00 - 14.00
Fax: 
Campus Vestfold, seksjon for opptak
Postboks 4
3199 Borre
www.hbv.no
opptak@hbv.no
Ja Ja
HBV: For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se www.hbv.no
HiB Høgskolen i Bergen Tlf: 55587504
Fax: 
Opptakskontoret
Postboks 7030
5020 Bergen
www.hib.no
opptak@hib.no
7000 4373 400 Ja Ja
HiHm Høgskolen i Hedmark Tlf: 62430000
Fax: 62430001
Opptakskontoret
Postboks 400
2418 Elverum
www.hihm.no
opptak@hihm.no
5750 ca 820 400 Se www.sih.no Ja Delvis
HiHm: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hihm.no
HiNe Høgskolen i Nesna Tlf: 75057800
Fax: 75057900
Høgskolen i Nesna
8700 Nesna
www.hinesna.no
opptak@hinesna.no
1131 248/40 ca. 140 46 Ja Ja
HiNe: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hinesna.no
HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Tlf: 74112030
Fax: 74022501
HiNT opptak
postboks 93
7601 Levanger
www.hint.no
opptak@hint.no
4000 521 575 86 Ja Delvis
HiNT: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se hint.no/studier
HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf: 67235050 (betjent kl. 10.00 - 14.00), 67235000
Fax: 22452010
Opptakskontoret NOM
Postboks 4 St. Olavs Plass
0130 Oslo
www.hioa.no
opptak@hioa.no
16 500 1300 530 109 Delvis Delvis
HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Tlf: 73559100
Fax: 73559451
Opptakstjenesten
Postboks 2320
7004 Trondheim
www.hist.no
opptak@hist.no
7500 3300 500 272 Ja Ja
HiT Høgskolen i Telemark Tlf: 35575300 Åpningstider: 9 - 11 og 12 - 15
Fax: 35575002
Opptakskontoret
Pb. 203
3901 Porsgrunn
www.hit.no
opptak@hit.no
6500 852 600 75 Ja Ja
HiT: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.hit.no
HiØ Høgskolen i Østfold Tlf: 69215000 (sentr.bord) 69215032 (opptakskontoret). Kl. 10.00-14.00.
Fax: 69215002
Opptakskontoret, Høgskolen i Østfold
Postboks 700
1757 Halden
www.hiof.no
opptak@hiof.no
5000 240+privat utleie 800 14 (Fr.stad) Ja Ja
HiØ: For søknad til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold, se www.hiof.no/studier. Søknadsfrist i lokale opptak, er 1. mars.
HSH Høgskolen Stord / Haugesund Tlf: 52702800
Fax: 52702601
Opptakskontoret
Bjørnsonsgate 45
5528 Haugesund
www.hsh.no
opptak@hsh.no
3200 313 320 60 Ja Ja
HSH: Master og videreutdanninger se: www.hsh.no
HVO Høgskulen i Volda Tlf: 70075000
Fax: 70075051
Opptak
Postboks 114 Opptak
6101 Volda
www.hivolda.no
sok@hivolda.no
3900 400 112 stille/276 opne 45 Ja Delvis
HVO: Om påbyggjing til bachelor- og mastergrad, sjå www.hivolda.no
NLA NLA Høgskolen Tlf: 55540700
Fax: 55540701
Postboks 74
Amalie Skramsvei 3
5812 Bergen
www.nla.no
opptak@nla.no
2000 0 160 0 Ja Ja
NLA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, se www.nla.no
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tlf: 73597700
Fax: 73550466
Studieavdelingen
Opptakskontoret Gløshaugen
7491 Trondheim
www.ntnu.no
opptak@adm.ntnu.no
22000 3200 ca.7000 270 Delvis Delvis
NTNU: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og videreutdanning, se www.ntnu.no
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier
UiB Universitetet i Bergen Tlf: 55584300
Fax: 55588821
Opptak
Postboks 7850 - Opptak NOM
5020 Bergen
www.uib.no/utdanning
opptak@uib.no
14290 4290 5000 465 Ja Ja
UiB: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiN Universitetet i Nordland Tlf: 75517200 / 75517699
Fax: 75517845
Postboks 1490
8049 Bodø
www.uin.no
service@uin.no
6000 530 500 80 Ja Ja
UiN: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uin.no
UiO Universitetet i Oslo Tlf: Knutepunktet 22858200
Fax: 22857574
Seksjon for opptak og tilrettelegging
Postboks 1148 Blindern
0318 Oslo
www.uio.no
studentinfo@admin.uio.no
27400 6000, også priv.tilb 8000 600 Ja Ja
UiO: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiS Universitetet i Stavanger Tlf: 51831052
Fax: 
Opptakskontoret
4036 Stavanger
www.uis.no
opptak@uis.no
10000 ca.1394 + privatleie 850 + 486 PC-plasser 89 Ja Ja
UiS: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.uis.no/studietilbud
UiT UiT Norges arktiske universitet Tlf: 77645590
Fax: 77623210
Avdeling for utdanning v/opptakskontoret
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
www.uit.no
opptak@uit.no
12500 ca. 1600 ca. 355 Ja Delvis
UiT: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad. For mer informasjon, se www.uit.no UiT Norges arktiske universitet ble etablert 1.8.2013 etter en fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer informasjon om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Ledige studieplasser
Fra 19. juli åpner Ledige studieplasser, dvs listen over studier som fortsatt har ledige plasser og som kan søkes til etter hovedopptaket. Se Ledige studieplasser for å se hvilke studier du kan søke på akkurat nå.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, for eksempel siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten. Vi gjør også oppmerksom på at studier kan bli avlyst.

Tilleggskrav
Noen studier kan ha tilleggskrav som ikke går frem av kravkoden. Dette gjelder for eksempel krav om å legge frem politiattest ved studiestart.