Læresteder og studier i Samordna opptak 2015

Studier, tekstsøk: info [Åpnes i nytt popup-vindu] Se studier ved høgskole / universitet: Se studier i utdanningsområde: Fagområde: info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 45
Ledige studieplasser-listen: 0
Søkeord: sivilingeniør

Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode

(klikk til søknad)
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2014 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur:
UiT Anvendt fysikk og matematikk, Tromsø 186 953 SIVING Master 20 alle alle 5-årig integrert master i teknologi/sivilingeniør.
NTNU Bygg- og miljøteknikk 1) 194 759 ING4R2 Master 182 55.8 54.0
NMBU Byggeteknikk og arkitektur 2) 192 759 SIVING Master 25 53.3 48.7 Byggkonstruksjon og arkitektur, Byggkonstruksjon og treteknologi
UiS Byutvikling og urban design 3) 217 938 SIVING Master 14 41.0 41.7 5-årig master
HiN Data/IT, master 4) 212 804 SIVING Master 10 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Computer Science.
NTNU Datateknologi 1) 194 760 ING4R2 Master 131 55.1 54.4
AHO Design 5) 189 343 ARKI Master 30
NTNU Elektronisk systemdesign og innovasjon 1) 194 761 ING4R2 Master 77 54.3 52.8
HiN Elektroteknikk, master 4) 212 761 SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Electrical Engineering.
NTNU Energi og miljø 1) 194 769 ING4R2 Master 145 56.0 56.3
UiT Energi, klima og miljø, Tromsø 186 769 SIVING Master 20 53.9 53.0 5-årig integrert master i teknologi/sivilingeniør.
NTNU Fysikk og matematikk 1) 194 763 ING4R2 Master 115 57.3 58.6
NMBU Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master 2) 192 813 SIVING Master 10 alle alle Bildebruk, Fotogrammetri, GIS, Geodesi, Modellering
NTNU Industriell design 1) 194 768 ING4R2 Master 35 57.9 54.1
NTNU Industriell kjemi og bioteknologi 1) 194 764 ING4R2 Master 115 53.8 52.8
HiN Industriell teknologi, master 4) 212 811 SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Industrial Engineering.
NMBU Industriell økonomi 2) 192 767 SIVING Master 25 55.4 52.2 Administrasjon & ledelse, Energiteknologi, Produktutv & maskindesign, Økonomi
UiA Industriell økonomi og tekn.ledelse, Grimstad 6) 201 767 SIVING Master 10 51.8 50.8 I de tre første årene tas et av bachelorstudiene Byggdesign, Data, Elektronikk, Fornybar energi eller Mekatronikk.
NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 1) 194 767 ING4R2 Master 145 63.5 60.2
UiS Industriell økonomi, andre linjer 3) 217 813 SIVING Master 21 52.7 49.4 5-årig master. Linjevalg på bachelor: kjemi og miljø, elektro, data, bygg el. maskin.
UiS Industriell økonomi, petroleumsteknologi 3) 217 800 SIVING Master 15 54.5 51.5 5-årig master. Linje på bachelor: petroleumsteknologi.
UiA Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad 6) 201 807 SIVING Master 10 alle alle I de tre første årene tas et av bachelorstudiene Data eller Elektronikk.
UiS Informasjonsteknologi 3) 217 803 SIVING Master 10 45.9 44.6 5-årig master. Linjevalg: bachelor i data og master i Datateknikk eller bachelor i elektro og master i Automatisering og signalbehandling.
UiT Informatikk, master, Tromsø 186 785 SIVING Master 20 alle alle 5-årig integrert master i teknologi/sivilingeniør.
HiN Ingeniør, Alta, første studieår 7) 212 040 HING Bachelor 25 åpent åpent Ingeniør grunnlagsfag - alle retninger.
HiN Ingeniørdesign, master 4) 212 805 SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Engineering Design.
NTNU Ingeniørvitenskap og IKT 1) 194 905 ING4R2 Master 43 54.4 54.4
HiN Integrert bygningsteknologi, master 4) 212 806 SIVING Master 5 åpent åpent
NMBU Kjemi og bioteknologi 2) 192 783 SIVING Master 15 48.8 47.3 Molekylærbiologi, Bioinformatikk, Naturstoffkjemi eller Miljøkjemi
NTNU Kommunikasjonsteknologi 1) 194 770 ING4R2 Master 36 54.5 52.9
UiS Konstruksjoner og materialer 3) 217 755 SIVING Master 15 51.0 44.7 5-årig master. Linjevalg på bachelor: Bygg eller maskin. Spesialisering på master: Byggkonstruksjoner, Offshore konstruksjoner eller Maskinkonstruksjoner
NTNU Kybernetikk og robotikk 1) 194 798 ING4R2 Master 135 55.8 55.3
NTNU Marin teknikk 1) 194 765 ING4R2 Master 120 56.4 55.4
NMBU Maskin-, prosess- og produktutvikling 2) 192 766 SIVING Master 20 51.8 48.5 Akvakulturtek., Maskindesign & prosesstek., Teknisk innovasjon
NTNU Materialteknologi 1) 194 755 ING4R2 Master 39 55.1 53.6
NMBU Miljøfysikk og fornybar energi 2) 192 784 SIVING Master 20 55.2 51.1 Biologisk fysikk, Energifysikk
NTNU Nanoteknologi 1) 194 937 ING4R2 Master 35 62.8 61.8
UiS Offshoreteknologi 3) 217 802 SIVING Master 15 53.0 49.4 5-årig master. Linjevalg på bachelor: Bygg eller maskin. Spesialisering på master: Industriell teknologi og driftsledelse el. Marin- og undervannsteknologi.
NTNU Petroleumsfag 1) 194 757 ING4R2 Master 45 58.8 56.9
UiS Petroleumsteknologi, master 3) 217 801 SIVING Master 40 54.6 50.2 5-årig master. Linje på bachelor: Petroleumsteknologi. Spesialisering på master: Bore- og brønnteknologi, Reservoarteknikk el. Naturgassteknologi.
NTNU Produktutvikling og produksjon 1) 194 766 ING4R2 Master 147 56.3 54.9
UiT Romfysikk, Tromsø 186 814 SIVING Master 15 åpent åpent 5-årig integrert master i teknologi/sivilingeniør.
HiN Satelitteknologi, master 4) 212 814 SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Satellite Engineering.
NTNU Tekniske geofag 1) 194 946 ING4R2 Master 30 56.6 54.9
NMBU Vann- og miljøteknikk 2) 192 809 SIVING Master 20 51.6 40.8 Akvakulturtekn, Byggetekn, Kretsløptekn, VA-teknikk.

Fotnoter:
1)5-årig Master i teknologi/sivilingeniør. Karakterkrav 4 i matematikk R2.
2)5-årig Master i teknologi/sivilingeniør.
3)Det stilles krav om karakteren C eller bedre for overgang til masterspesialiseringen. Kan avsluttes etter 3 år og gi graden bachelor i ingeniørfag
4)Studiet består av 3-årig bachelor i ingeniørfag + 2-årig master i teknologi/sivilingeniør
5)Rangering på grunnlag av skoleoppgave og ordinære konkurransepoeng. Hjemmeoppgavene legges ut på www.aho.no 1. april
6)Kan avsluttes etter 3 år og gi graden bachelor i ingeniørfag.
7)Første studieår for alle studieretninger. Garantert overgang til Narvik f.o.m. 2. år.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

ARKI Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve. Hjemmeoppgave legges ut 1.april på AHOs nettsider aho.no
HING Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk1.
ING4R2 Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2. Har du bestått 1-årig forkurs for ingeniør (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) er du kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.
SIVING Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Søkere med godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må dokumentere kunnskaper tilsvarende (R1+R2) og FYS1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2014:
Viser poenggrensene i ordinær kvote og kvote for førstegangs­vitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2014. Poeng­grensen er den laveste poengsummen noen kom inn med i suppleringsopptaket. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette i senere etterfyllingsopptak. Poenggrensene varierer fra år til år, og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig det er å komme inn på studiet. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2014.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2014 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2015, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2014 (men kan ha vært med før det), eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2014.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2015.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Tlf: 22997027
Fax: 22997189
Postboks 6768 St. Olavs plass
Maridalsveien 29
0130 Oslo
www.aho.no
studieinfo@aho.no
600 Tildeles gj. SiO 18 Tildeles gj. SiO Nei Ja
HiN Høgskolen i Narvik Tlf: 76966000
Fax: 76966810
Postboks 385
Lodve Langes gt. 2
8505 Narvik
www.hin.no
opptak@hin.no
1800 350 450 90 Ja Ja
HiN: Om muligheter for påbygging mastergrad, se www.hin.no.
NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Tlf: 64966100
Fax: 64966021
Opptakskontoret
Postboks 5003
1432 Ås
www.nmbu.no
opptak@nmbu.no
4800 778 800 0 Ja Delvis
NMBU: Alle bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad, se www.nmbu.no. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ble etablert 1.1.2014 etter en fusjon mellom Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tlf: 73597700
Fax: 73550466
Studieavdelingen
Opptakskontoret Gløshaugen
7491 Trondheim
www.ntnu.no
opptak@adm.ntnu.no
22000 3200 ca.7000 270 Delvis Delvis
NTNU: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og videreutdanning, se www.ntnu.no
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier
UiS Universitetet i Stavanger Tlf: 51831052
Fax: 
Opptakskontoret
4036 Stavanger
www.uis.no
opptak@uis.no
10000 ca.1394 + privatleie 850 + 486 PC-plasser 89 Ja Ja
UiS: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.uis.no/studietilbud
UiT UiT Norges arktiske universitet Tlf: 77645590
Fax: 77623210
Avdeling for utdanning v/opptakskontoret
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
www.uit.no
opptak@uit.no
12500 ca. 1600 ca. 355 Ja Delvis
UiT: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad. For mer informasjon, se www.uit.no UiT Norges arktiske universitet ble etablert 1.8.2013 etter en fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer informasjon om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Ledige studieplasser
Fra 19. juli åpner Ledige studieplasser, dvs listen over studier som fortsatt har ledige plasser og som kan søkes til etter hovedopptaket. Se Ledige studieplasser for å se hvilke studier du kan søke på akkurat nå.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, for eksempel siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten. Vi gjør også oppmerksom på at studier kan bli avlyst.

Tilleggskrav
Noen studier kan ha tilleggskrav som ikke går frem av kravkoden. Dette gjelder for eksempel krav om å legge frem politiattest ved studiestart.