Læresteder og studier i Samordna opptak 2014

Søkeord: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu] Høgskole / universitet: Utdanningsområde: Fagområde: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 45
Søkeord: sivilingeniør
Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2013 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
UiT Anvendt fysikk og matematikk, Tromsø 186 953 SIVING Master 20 alle alle 5-årig integrert master i teknologi/sivilingeniør.
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur:
NTNU Bygg- og miljøteknikk 1) 194 759 ING4R2 Master 160 54.9 53.5
NMBU Byggeteknikk og arkitektur 2) 192 759 SIVING Master 30 53.6 48.6 Byggkonstruksjon og arkitektur, Byggkonstruksjon og treteknologi
UiS Byutvikling og urban design 3) 217 938 SIVING Master 14 44.3 42.3
HiN Data/IT 4) 212 804 SIVING Master 10 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Computer Science.
NTNU Datateknologi 1) 194 760 ING4R2 Master 100 54.0 53.6
AHO Design 5) 189 343 ARKI Master 30
NTNU Elektronisk systemdesign og innovasjon 1) 194 761 ING4R2 Master 70 Nytt studieprogram fra høsten 2014.
HiN Elektroteknikk 4) 212 761 SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Electrical Engineering.
NTNU Energi og miljø 1) 194 769 ING4R2 Master 100 55.1 55.7
UiT Energi, klima og miljø, Tromsø 186 769 SIVING Master 20 alle alle 5-årig integrert master i teknologi/sivilingeniør.
NTNU Fysikk og matematikk 1) 194 763 ING4R2 Master 95 56.5 57.2
NMBU Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master 2) 192 813 SIVING Master 10 alle alle Bildebruk, Fotogrammetri, GIS, Geodesi, Modellering
NTNU Industriell design 1) 194 768 ING4R2 Master 25 59.3 54.4
NTNU Industriell kjemi og bioteknologi 1) 194 764 ING4R2 Master 100 51.4 51.9
HiN Industriell teknologi 4) 212 811 SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Industrial Engineering.
NMBU Industriell økonomi 2) 192 767 SIVING Master 20 55.3 50.9 Administrasjon & ledelse, Energiteknologi, Produktutv & maskindesign, Økonomi
UiA Industriell økonomi og tekn.ledelse, Grimstad 6) 201 767 SIVING Master 10 52.6 51.8 Studieretninger: Byggdesign, Data, Elektronikk, Mekatronikk, Fornybar energi.
NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 1) 194 767 ING4R2 Master 140 62.7 59.8
UiS Industriell økonomi, andre linjer 3) 217 813 SIVING Master 10 Spesialisering første tre år: kjemi og miljø, elektro, data, bygg el. maskin. Spesialisering på master: Kontraktsadministrasjon el. Prosjektledelse.
UiS Industriell økonomi, petroleumsteknologi 3) 217 800 SIVING Master 13 53.8 51.1 Spesialisering første tre år: petroleumsteknologi. Spesialisering på master: Kontraktsadministrasjon el. Prosjektledelse.
UiA Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad 6) 201 807 SIVING Master 10 alle alle Studieretninger: Data, Elektronikk.
UiS Informasjonsteknologi 3) 217 803 SIVING Master 10 43.0 43.5 Spesialisering på master: Datateknikk el. Automatisering og signalbehandling.
UiT Informatikk, master, Tromsø 186 785 SIVING Master 20 åpent åpent 5-årig integrert master i teknologi/sivilingeniør.
HiN Ingeniør, første studieår, Alta 7) 212 040 HING Bachelor 25 åpent åpent
HiN Ingeniørdesign 4) 212 805 SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Engineering Design.
NTNU Ingeniørvitenskap og IKT 1) 194 905 ING4R2 Master 40 54.3 53.2
HiN Integrert bygningsteknologi 4) 212 806 SIVING Master 5 åpent åpent
NMBU Kjemi og bioteknologi 2) 192 783 SIVING Master 15 47.8 48.2 Molekylærbiologi, Bioinformatikk, Naturstoffkjemi eller Miljøkjemi
NTNU Kommunikasjonsteknologi 1) 194 770 ING4R2 Master 40 53.2 51.1
NTNU Kybernetikk og robotikk 1) 194 798 ING4R2 Master 100 53.6 53.9
NTNU Marin teknikk 1) 194 765 ING4R2 Master 85 55.7 54.7
NMBU Maskin-, prosess- og produktutvikling 2) 192 766 SIVING Master 20 51.2 48.2 Akvakulturtek., Maskindesign & prosesstek., Teknisk innovasjon
UiS Master i teknologi, Konstruksjoner og materialer 3) 217 755 SIVING Master 15 51.2 44.8 Linjevalg på bachelor: Bygg eller maskin. Spesialisering på master: Byggkonstruksjoner, Offshore konstruksjoner eller Maskinkonstruksjoner
NTNU Materialteknologi 1) 194 755 ING4R2 Master 30 53.7 51.9
NMBU Miljøfysikk og fornybar energi 2) 192 784 SIVING Master 25 54.0 49.8 Biologisk fysikk, Energifysikk
NTNU Nanoteknologi 1) 194 937 ING4R2 Master 25 61.3 61.5
UiS Offshoreteknologi 3) 217 802 SIVING Master 15 52.4 50.2 Linjevalg på bachelor: Bygg eller maskin. Spesialisering på master: Industriell teknologi og driftsledelse el. Marin og undervannsteknologi.
NTNU Petroleumsfag 1) 194 757 ING4R2 Master 45 57.7 57.2
UiS Petroleumsteknologi, master 3) 217 801 SIVING Master 35 53.6 50.9 Spesialisering på master: Bore- og brønnteknologi, Produksjon el. Naturgassteknologi.
NTNU Produktutvikling og produksjon 1) 194 766 ING4R2 Master 130 55.7 54.7
UiT Romfysikk, Tromsø 186 814 SIVING Master 15 åpent åpent 5-årig integrert master i teknologi/sivilingeniør.
HiN Satelitteknologi, master 4) 212 814 SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Satellite Engineering.
NTNU Tekniske geofag 1) 194 946 ING4R2 Master 25 55.8 54.3
NMBU Vann- og miljøteknikk 2) 192 809 SIVING Master 10 40.5 40.9 Akvakulturtekn, Byggetekn, Kretsløptekn, VA-teknikk.

Fotnoter:
1)5-årig Master i teknologi/sivilingeniør. Karakterkrav 4 i matematikk R2.
2)5-årig Master i teknologi/sivilingeniør. Studieprogrammet er en del av tilbudet i Oslofjordalliansen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Østfold og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
3)Det stilles krav om karakteren C eller bedre for overgang til masterspesialiseringen.
4)Studiet består av 3-årig bachelor i ingeniørfag + 2-årig master i teknologi/sivilingeniør
5)Rangering på grunnlag av skoleoppgave og ordinære konkurransepoeng. Hjemmeoppgavene legges ut på www.aho.no 1. april
6)Kan avsluttes etter 3 år og gi graden bachelor i ingeniørfag.
7)Ingeniør - grunnlagsfag. Første studieår for alle studieretninger Garantert overgang til Narvik f.o.m. 2. år.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

ARKI Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve. Hjemmeoppgave legges ut 1.april på AHOs nettsider aho.no
HING Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk1.
ING4R2 Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2. Har du bestått 1-årig forkurs for ingeniør (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) er du kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.
SIVING Generell studiekompetanse (GENS) og: (R1+R2) og FYS1 Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Søkere med godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må dokumentere kunnskaper tilsvarende (R1+R2) og FYS1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2013:
viser poenggrensene i henholdsvis ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2013. Poengrensene er ikke forhåndsbestemt, men avgjøres av den siste ordinære søkeren som fikk og tok i mot plass på studiet. Poenggrensene varierer fra år til år og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig der er å komme inn på studiet. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2013.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2013 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2014, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2013, eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2013.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2014.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Tlf: 22997027
Fax: 22997189
Postboks 6768 St. Olavs plass
Maridalsveien 29
0130 Oslo
www.aho.no
studieinfo@adm.aho.no
600 Tildeles gj. SiO 18 Tildeles gj. SiO Nei Ja
HiN Høgskolen i Narvik Tlf: 76966000
Fax: 76966810
Postboks 385
Lodve Langes gt. 2
8505 Narvik
www.hin.no
opptak@hin.no
1800 350 450 90 Ja Ja
HiN: Om muligheter for påbygging mastergrad, se www.hin.no.
NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Tlf: 64966100
Fax: 64966021
Opptakskontoret
Postboks 5003
1432 Ås
www.nmbu.no
opptak@nmbu.no
4800 778 800 0 Ja Delvis
NMBU: Alle bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad, se www.nmbu.no. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ble etablert 1.1.2014 etter en fusjon mellom Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tlf: 73597700
Fax: 73550466
Studieavdelingen
Opptakskontoret Gløshaugen
7491 Trondheim
www.ntnu.no
opptak@adm.ntnu.no
22000 3200 ca.7000 270 Delvis Delvis
NTNU: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og videreutdanning, se www.ntnu.no
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier
UiS Universitetet i Stavanger Tlf: 51831052
Fax: 51831042
Opptakskontoret
4036 Stavanger
www.uis.no
opptak@uis.no
9000 ca.1164 + privatleie 850 + 465 PC-plasser 89 Ja Ja
UiS: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.uis.no/studietilbud
UiT UiT Norges arktiske universitet Tlf: 77645590
Fax: 77623210
Avdeling for utdanning v/opptakskontoret
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
www.uit.no
opptak@uit.no
12500 ca. 1600 ca. 355 Ja Delvis
UiT: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad. For mer informasjon, se www.uit.no UiT Norges arktiske universitet ble etablert 1.8.2013 etter en fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer info om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, f.eks. siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten.