Læresteder og studier i Samordna opptak 2014

Søkeord: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu] Høgskole / universitet: Utdanningsområde: Fagområde: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 43
Søkeord: sykepleier
Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2013 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
HiNe Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen 213 051 GENS Bachelor 20 åpent åpent
Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:
UiA Folkehelsearbeid 201 203 GENS Bachelor 24 42.7 38.6
HSH Sjukepleierutdanning, Haugesund 218 056 GENS Bachelor 110 38.5 33.2
HSH Sjukepleierutdanning, Stord 218 050 GENS Bachelor 90 37.9 32.1
HBV Sykepleier, Drammen 222 051 GENS Bachelor 170 40.6 28.9
HBV Sykepleier, Vestfold 222 050 GENS Bachelor 150 43.4 33.5
HBB Sykepleierutdanning 1) 250 050 GENS Bachelor 70 46.0 40.3
HD Sykepleierutdanning 1) 232 050 GENS Bachelor 100 42.2 30.1
HDH Sykepleierutdanning 1) 252 050 GENS Bachelor 95 45.5 42.5
HiB Sykepleierutdanning 203 050 GENS Bachelor 170 46.9 42.8
HiG Sykepleierutdanning 207 050 GENS Bachelor 150 38.0 33.7 Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering.
HiH Sykepleierutdanning 208 050 GENS Bachelor 50 37.8 alle
HiN Sykepleierutdanning 212 050 GENS Bachelor 45 41.3 alle
HiST Sykepleierutdanning 219 050 GENS Bachelor 238 48.0 43.9
HiÅ Sykepleierutdanning 225 050 GENS Bachelor 130 33.2 alle
LDH Sykepleierutdanning 230 050 GENS Bachelor 180 45.3 36.3
UiS Sykepleierutdanning 217 050 GENS Bachelor 210 39.8 35.8
UiN Sykepleierutdanning, Bodø 2) 204 050 GENS Bachelor 100 38.8 34.3
HiHm Sykepleierutdanning, Elverum 209 050 GENS Bachelor 165 36.0 alle
HiØ Sykepleierutdanning, Fredrikstad 224 050 GENS Bachelor 160 42.9 31.8
HiSF Sykepleierutdanning, Førde, start høst 216 050 GENS Bachelor 76 37.4 36.1
HiSF Sykepleierutdanning, Førde, start vår 216 052 GENS Bachelor 15 alle alle Studiestart våren 2015
UiA Sykepleierutdanning, Grimstad 201 052 GENS Bachelor 115 40.0 36.0
UiT Sykepleierutdanning, Hammerfest 186 051 GENS Bachelor 93 alle alle
UiN Sykepleierutdanning, Helgeland 3) 204 055 GENS Bachelor 35 alle alle
HiOA Sykepleierutdanning, Kjeller 4) 215 054 GENS Bachelor 155 41.5 28.3
HiHm Sykepleierutdanning, Kongsvinger 5) 209 053 GENS Bachelor 40 38.0 alle
UiA Sykepleierutdanning, Kr.sand 201 050 GENS Bachelor 130 42.9 40.0
HiNT Sykepleierutdanning, Levanger 214 050 GENS Bachelor 126 42.8 38.8
HiNT Sykepleierutdanning, Namsos 214 058 GENS Bachelor 85 35.1 32.3
DHS Sykepleierutdanning, Oslo 251 050 GENS Bachelor 160 49.6 44.3
HiOA Sykepleierutdanning, Pilestredet 6) 215 050 GENS Bachelor 497 42.4 29.6
HiT Sykepleierutdanning, Porsgrunn 220 050 GENS Bachelor 95 41.4 35.4
HiOA Sykepleierutdanning, Sandvika 215 055 GENS Bachelor 30 nytt nytt
UiT Sykepleierutdanning, Tromsø 7) 186 050 GENS Bachelor 120 52.0 44.9
HiG Sykepleierutdanning, deltid 8) 207 051 GENS Bachelor 19 40.5 alle Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering.
HiT Sykepleierutdanning, deltid, 4 år, Porsgrunn 220 051 GENS Bachelor 75 37.0 alle
HiG Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal 8) 207 052 GENS Bachelor 12 38.0 alle Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering.
HiG Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland 8) 207 054 GENS Bachelor 12 40.3 alle Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering.
HiG Sykepleierutdanning, deltid, Valdres 8) 207 053 GENS Bachelor 12 36.2 alle Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering.
HiHm Sykepleierutdanning, deltid, samlingsbasert 9) 209 052 GENS Bachelor 27 42.0 alle
HiM Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund 10) 211 056 GENS Bachelor 40 alle alle
HiM Sykepleierutdanning, studiegruppe Molde 211 050 GENS Bachelor 80 35.0 alle

Fotnoter:
1)Det forutsettes at studentene er innforstått med høgskolens tros- og verdigrunnlag. Ta kontakt med høgskolen for nærmere informasjon.
2)Praksissted blir fordelt på Saltenregion, Helgeland, Vesterålen, Lofoten og Ofoten
3)Praksissted blir fordelt på Rana, Vefsn og Alstadhaug.
4)Studiested Kjeller (Skedsmo kommune)
5)De to første studieårene gjennomføres i sin helhet på Kongsvinger. 3.studieår blir det samlinger i Elverum, mens praksis og arbeid med bacheloroppgave vil foregå i Kongsvinger.
6)Studiested Pilestredet (Oslo kommune)
7)Nordnorsk kvote: 41.0. Nordnorsk førstegangsvitnemålskvote: 30.9. Samisk kvote: Poenggrense oppgis ikke.
8)4 år deltid.
9)Deltidsutdanning over 4 år. Praksis tilbys kun i Nord-Østerdal, og samlingene foregår i Elverum.
10)Studenter i studiegruppe Kristiansund har praksisstudier i Kristiansund og på Nordmøre. Undervisning i øvingsavdeling, gruppeveiledning, eksamensavvikling og deler av teoriundervisningen gis i Kristiansund. Det meste av teoriundervisningen gis på Molde Campus sammen med studiegruppe Molde. Studentene får ikke reisestøtte til fellesundervisningen i Molde.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2013:
viser poenggrensene i henholdsvis ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2013. Poengrensene er ikke forhåndsbestemt, men avgjøres av den siste ordinære søkeren som fikk og tok i mot plass på studiet. Poenggrensene varierer fra år til år og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig der er å komme inn på studiet. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2013.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2013 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2014, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2013, eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2013.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2014.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
DHS Diakonhjemmet Høgskole Tlf: 22451945
Fax: 22451950
Postboks 184 Vinderen
0319 Oslo
www.diakonhjemmet.no/DHS
opptakdhs@diakonhjemmet.no
2200 114 110 0 Ja Ja
DHS: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.diakonhjemmet.no/DHS
HBB Høgskolen Betanien Tlf: 55507300
Fax: 55507301
Vestlundveien 19
5145 Fyllingsdalen
www.betanien.no
hbb@betanien.no
210 55 54 Ja
HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tlf: 31008000, hverdager 10:00 - 14:00
Fax: 
Opptakskontoret
Postboks 235
3603 Kongsberg
www.hbv.no
opptak@hbv.no
Ja Ja
HBV: For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se www.hbv.no Høgskolen i Buskerud og Vestfold ble etablert 1.1.2014 etter en fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.
HD Høyskolen Diakonova
Del av Stiftelsen Diakonova
Tlf: 22986300
Fax: 22986350
Postboks 6716 St. Olavsplass
0130 Oslo
www.diakonova.no
opptak@diakonova.no
600 0 0 Ja
HDH Haraldsplass diakonale høgskole Tlf: 55979630
Fax: 
Ulriksdal 10
5009 Bergen
www.haraldsplass.no/hogskole
hdh@haraldsplass.no
255 0 20 0 Ja Ja
HiB Høgskolen i Bergen Tlf: 55587504
Fax: 55587789
Opptakskontoret
Postboks 7030
5020 Bergen
www.hib.no
opptak@hib.no
7000 4373 400 Ja Delvis
HiG Høgskolen i Gjøvik Tlf: 61135400 / 61135401
Fax: 61135405
Postboks 191
Teknologiveien 22
2802 Gjøvik
www.hig.no
studenttorget
  @hig.no
3100 514 - inkl. leil. 100 36 Ja Ja
HiH Høgskolen i Harstad Tlf: 77058100
Fax: 77058101
Havnegata 5
9480 Harstad
www.hih.no
opptak@hih.no
1400 196 Ja Ja
HiH: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hih.no.
HiHm Høgskolen i Hedmark Tlf: 62430000
Fax: 62430001
Opptakskontoret
Postboks 400
2418 Elverum
www.hihm.no
opptak@hihm.no
5750 475 400 40 Ja Delvis
HiHm: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hihm.no
HiM Høgskolen i Molde
Vitenskapelig høgskole i logistikk
Tlf: 71214000
Fax: 
Postboks 2110
6402 Molde
www.himolde.no
opptak@himolde.no
2400 300 320 45 Ja Ja
HiM: Om muligheter for opptak til videreutdanninger og mastergrad, se www.himolde.no
HiN Høgskolen i Narvik Tlf: 76966000
Fax: 76966810
Postboks 385
Lodve Langes gt. 2
8505 Narvik
www.hin.no
opptak@hin.no
1800 350 450 90 Ja Ja
HiN: Om muligheter for påbygging mastergrad, se www.hin.no.
HiNe Høgskolen i Nesna Tlf: 75057800
Fax: 75057900
Høgskolen i Nesna
8700 Nesna
www.hinesna.no
opptak@hinesna.no
1131 248/40 ca. 140 46 Ja Ja
HiNe: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hinesna.no
HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Tlf: 74112030
Fax: 74022501
HiNT opptak
postboks 93
7601 Levanger
www.hint.no
opptak@hint.no
4000 521 575 86 Ja Delvis
HiNT: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se hint.no/studier
HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf: 67235050 (betjent kl. 10.00 - 14.00), 67235000
Fax: 22452010
Opptakskontoret NOM
Postboks 4 St. Olavs Plass
0130 Oslo
www.hioa.no
opptak@hioa.no
16 000 1300 530 109 Delvis Delvis
HiSF Høgskulen i Sogn og Fjordane Tlf: 57676000
Fax: 57676100
Postboks 133
6851 Sogndal
www.hisf.no
opptak@hisf.no
3800 435 400 52 Ja Delvis
HiSF: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, se www.hisf.no
HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Tlf: 73559100
Fax: 73559451
Opptakstjenesten
Postboks 2320
7004 Trondheim
www.hist.no
Opptakstjenesten
  @hist.no
7500 3300 500 272 Ja Ja
HiT Høgskolen i Telemark Tlf: 35575300 Åpningstider: 9 - 11 og 12 - 15
Fax: 35575002
Opptakskontoret
Pb. 203
3901 Porsgrunn
www.hit.no
opptak@hit.no
6500 852 600 75 Ja Ja
HiT: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.hit.no
HiÅ Høgskolen i Ålesund Tlf: 70161200
Fax: 70161300
Opptakskontoret
Postboks 1517
6025 Ålesund
www.hials.no/studier
studentservice
  @hials.no
2200 255 150 18 Ja Ja
HiØ Høgskolen i Østfold Tlf: 69215000 (sentr.bord) 69215032 (opptakskontoret). Kl. 10.00-14.00.
Fax: 69215002
Opptakskontoret
Postboks 700
1757 Halden
www.hiof.no
opptak@hiof.no
5000 240+privat utleie 800 14 (Fr.stad) Ja Ja
HiØ: For søknad til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold, se www.hiof.no/studier. Søknadsfrist i lokale opptak, er 1. mars.
HSH Høgskolen Stord / Haugesund Tlf: 52702800
Fax: 52702601
Opptakskontoret
Bjørnsonsgate 45
5528 Haugesund
www.hsh.no
opptak@hsh.no
3200 313 320 60 Ja Ja
HSH: Master og videreutdanninger se: www.hsh.no
LDH Lovisenberg diakonale høgskole Tlf: 22358200
Fax: 22374934
Lovisenberggata 15 B
0456 Oslo
www.ldh.no
opptak@ldh.no
750 0 90 0 Ja Ja
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier
UiN Universitetet i Nordland Tlf: 75517200 / 75517699
Fax: 75517845
Postboks 1490
8049 Bodø
www.uin.no
service@uin.no
6000 530 500 80 Ja Ja
UiN: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uin.no
UiS Universitetet i Stavanger Tlf: 51831052
Fax: 51831042
Opptakskontoret
4036 Stavanger
www.uis.no
opptak@uis.no
9000 ca.1164 + privatleie 850 + 465 PC-plasser 89 Ja Ja
UiS: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.uis.no/studietilbud
UiT UiT Norges arktiske universitet Tlf: 77645590
Fax: 77623210
Avdeling for utdanning v/opptakskontoret
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
www.uit.no
opptak@uit.no
12500 ca. 1600 ca. 355 Ja Delvis
UiT: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad. For mer informasjon, se www.uit.no UiT Norges arktiske universitet ble etablert 1.8.2013 etter en fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer info om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, f.eks. siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten.