Læresteder og studier i Samordna opptak 2014

Søkeord: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu] Høgskole / universitet: Utdanningsområde: Fagområde: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 46
Fagområde: Samfunnsøkonomi
Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2013 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Matematikk og naturfag:
UiB Informatikk-matematikk-økonomi 184 306 REALFA Bachelor 20 alle alle Spesialisering: Informatikk, Matematikk, Økonomi
UiO Matematikk og økonomi 1)2) 185 862 REALFA Bachelor 50 46.3 41.1 Studieretninger: Finans, Forsikring og risiko, Matematikk og optimering, Samfunnsøkonomisk analyse, Økonomi og statistikk
Samfunnsfag, psykologi:
NMBU Internasjonale miljø- og utviklingsstudier 192 484 GENS Bachelor 20 46.0 40.5 Agroøkol., Institusjoner/samf.teori, Jord/vann, Utv.økon., Trop. Ecology
UiB Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig 184 502 GENS Bachelor 9 45.8 43.6 Se også naturvitenskapelig retning under "Matematikk og naturfag"
UiB Politisk økonomi 184 875 GENS Bachelor 20 48.7 44.0 Spesialiseringer: Samfunnsøkonomi, Sammenliknende politikk
UiA Statsvitenskap 201 881 GENS Bachelor 40 40.4 37.0 Spesialisering (bredde): Offentlig styring, utviklingsstudiet, historie, kommunikasjon, nordisk eller religion.
UiB Utviklingsstudier 184 883 GENS Bachelor 60 39.4 38.1 Spesialiseringer: Administrasjon og organisasjonsvitenskap, Geografi, Samfunnsøkonomi, Sosialantropologi
UiB Utviklingsstudier, årsstudium 184 208 GENS Årsstudium 20 51.5 46.8
Økonomi og administrasjon:
HiOA Administrasjon og ledelse 3) 215 138 GENS Bachelor 129 49.7 42.1
HiSF Bedriftsøkonomi 216 164 GENS Årsstudium 10 40.1 38.0
HiOA Facility Management 4) 215 896 GENS Bachelor 60 43.1 32.8
HiM Logistikk og Supply Chain Management 211 292 GENS Bachelor 30 40.2 28.9
HiHm Off. styring, ledelse og økonomi, deltid, Rena 5) 209 215 GENS Årsstudium 20 nytt nytt Stats- og kommunalkunnskap, Forvaltningsøkonomi, Organisasjonsforståelse, Personalledelse.
HiM Regnskap og revisjon 211 318 GENS Bachelor 30 30.2 alle
HiST Regnskap og revisjon 219 318 GENS Bachelor 20 51.5 44.1
NMBU Samfunnsøkonomi 192 468 GENS Bachelor 25 46.5 40.0 Energi, Miljø, Utvikling, Ressursøkonomi, Internasjonal økonomi, Finans, Bedriftsøkonomi, Landbruksøkonomi
NTNU Samfunnsøkonomi 194 898 GENS Bachelor 80 46.9 43.7
UiO Samfunnsøkonomi 185 898 GENS Bachelor 95 57.0 47.1
UiB Samfunnsøkonomi, bachelor 184 369 GENS Bachelor 70 50.8 45.8
NTNU Samfunnsøkonomi, master 194 818 MATRS Master 25 48.6 47.5 Integrert 5-årig masterstudium
UiB Samfunnsøkonomi, master 184 698 MATRS Master 22 49.8 47.2 Integrert 5-årig studium
NTNU Samfunnsøkonomi, årsstudium 194 239 GENS Årsstudium 40 49.6 43.1
UiB Samfunnsøkonomi, årsstudium 184 239 GENS Årsstudium 20 57.4 48.9
UiO Samfunnsøkonomisk analyse 185 698 MATRS Master 50 54.1 44.3 Integrert 5-årig studium.
NHH Siviløkonomutdanningen 191 345 MATRS Master 440 56.5 52.6 5-årig master i økonomi og administrasjon (siviløkonom). Man kan avslutte utdanningen med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon etter tre år.
HiL Økonomi og administrasjon 210 035 GENS Bachelor 70 43.7 40.8
HiM Økonomi og administrasjon 211 369 GENS Bachelor 60 32.0 alle Spesialiseringer: Organisasjon og ledelse, Økonomisk styring, Regnskap, Revisjon, Logistikk, Informasjonsbehandling, Jus, Innovasjon og entreprenørskap
HiSF Økonomi og administrasjon 216 369 GENS Bachelor 45 40.6 39.3
HiST Økonomi og administrasjon 6) 219 035 GENS Bachelor 290 50.2 46.5 Markedsføring, finans, revisjon, regnskap, organisasjon og ledelse, økonomisk styring, samf.øk.
NMBU Økonomi og administrasjon 192 369 GENS Bachelor 100 46.8 42.9 1.del av Siviløkonomstudiet. Bedriftsøkonomi, Finans, Ledelse, Regnskap, Miljø, Samfunnsøkonomi
HiØ Økonomi og administrasjon, Halden 224 035 GENS Bachelor 80 38.6 32.9 Profileringer: Økonomisk analyse, Bedriftsøkonomiske emner, Internasjonal økonomi.
NLA Økonomi og administrasjon, Oslo 254 470 GENS Bachelor 50 alle alle Profilering i etikk og entrepenørskap. Praksis i bedrifter og mulighet for utvekslingsopphold i utlandet. Studieavgift per semester: 13 000 kr + avgift til studentsamskipnaden.
HiHm Økonomi og administrasjon, Rena 209 369 GENS Bachelor 25 åpent åpent Innovasjon, Ledelse, Markedsføring, Organisasjon, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Økonomistyring
HBV Økonomi og administrasjon, Vestfold 222 369 GENS Bachelor 85 45.8 37.8
HiL Økonomi og administrasjon, årsstudium 210 164 GENS Årsstudium 20 47.8 45.1
HiOA Økonomi og administrasjon/revisjon 3) 215 369 GENS Bachelor 200 52.4 44.6
HiG Økonomi og ledelse 207 369 GENS Bachelor 47 39.1 32.0 Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot privat næringsliv. Spesialisering innen strategigjennomføring eller handel.
HiH Økonomi og ledelse 7) 208 035 GENS Bachelor 70 åpent åpent Fordypningsmuligheter: Økonomistyring, Travel & Tourism, Advanced Marketing
HBV Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg 8) 222 291 MATRS Master 10 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, Industrielløkonomi, Informasjonssystemer, Markedsføring, Strategi- og kompetanseledelse. Emner i 4. og 5. studieår har samlingsbasert undervisning på Hønefoss.
HBV Økonomi og ledelse - siviløkonom, Ringerike 8) 222 345 MATRS Master 10 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, Informasjonssystemer, Markedsføring, Strategi- og kompetanseledelse
HBV Økonomi og ledelse, Drammen 222 330 GENS Bachelor 50 49.2 43.1 Studiet er under etablering, se nærmere informasjon på høyskolens nettsider.
HBV Økonomi og ledelse, Kongsberg 222 404 GENS Bachelor 60 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, International management, Prosjektledelse.
HBV Økonomi og ledelse, Ringerike 222 414 GENS Bachelor 60 alle alle Bedriftsøkonomi, Markedsføring, Strategi og kompetanseledelse, Regnskap
HiG Økonomi og ledelse, fleksibel, deltid 9) 207 404 GENS Bachelor 32 51.6 alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot privat næringsliv. Spesialisering innen strategigjennomføring eller handel.
HiG Økonomi og ledelse, årsstudium 207 160 GENS Årsstudium 30 alle alle Fokus: Privat næringsliv.
HiH Økonomi og ledelse, årsstudium 208 164 GENS Årsstudium 20 åpent åpent Studiet kan gjennomføres som heltids- eller deltidsstudium. Dette avklares med studenten ved studiestart.

Fotnoter:
1)Matematisk institutt vil trolig arrangere et forkurs/oppfriskingskurs i matematikk i juli/august for de som skal studere ved et realfaglig/informatikkfaglig studieprogram. Institutt for informatikk vil arrangere et forkurs i begynnelsen av august. Alle forkursene er frivillige, og fritar ikke for eventuelle opptakskrav. For utfyllende informasjon og påmelding sommeren 2014, se peker fra www.mn.uio.no/studier/forkurs
2)Anbefalte forkunnskaper utover spesielle opptakskrav fremgår av programpresentasjonen på www.mn.uio.no/studier/programmer/
3)Studiested Pilestredet (Oslo kommune)
4)Studiested Kjeller (Skedsmo kommune)
5)Samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Rena.
6)Alle retningene kvalifiserer til opptak på master/siviløkonomutdanningen på TØH, retningen økonomisk styring gir også teorigrunnlag for å bli autorisert regnskapsfører.
7)Studiet kan avsluttes etter 2 år med tittelen høgskolekandidat.
8)Studiet kan avsluttes etter 3 år med bachelorgrad
9)4 år deltid, nettbasert og samlinger.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
MATRS Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2)
REALFA Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2013:
viser poenggrensene i henholdsvis ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2013. Poengrensene er ikke forhåndsbestemt, men avgjøres av den siste ordinære søkeren som fikk og tok i mot plass på studiet. Poenggrensene varierer fra år til år og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig der er å komme inn på studiet. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2013.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2013 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2014, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2013, eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2013.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2014.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tlf: 31008000, hverdager 10:00 - 14:00
Fax: 
Opptakskontoret
Postboks 235
3603 Kongsberg
www.hbv.no
opptak@hbv.no
Ja Ja
HBV: For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se www.hbv.no Høgskolen i Buskerud og Vestfold ble etablert 1.1.2014 etter en fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.
HiG Høgskolen i Gjøvik Tlf: 61135400 / 61135401
Fax: 61135405
Postboks 191
Teknologiveien 22
2802 Gjøvik
www.hig.no
studenttorget
  @hig.no
3100 514 - inkl. leil. 100 36 Ja Ja
HiH Høgskolen i Harstad Tlf: 77058100
Fax: 77058101
Havnegata 5
9480 Harstad
www.hih.no
opptak@hih.no
1400 196 Ja Ja
HiH: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hih.no.
HiHm Høgskolen i Hedmark Tlf: 62430000
Fax: 62430001
Opptakskontoret
Postboks 400
2418 Elverum
www.hihm.no
opptak@hihm.no
5750 475 400 40 Ja Delvis
HiHm: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hihm.no
HiL Høgskolen i Lillehammer Tlf: 61288102 (studenttorget)
Fax: 61288105
Postboks 952
2604 Lillehammer
www.hil.no
opptak@hil.no
4000 755 260 34 Ja Ja
HiM Høgskolen i Molde
Vitenskapelig høgskole i logistikk
Tlf: 71214000
Fax: 
Postboks 2110
6402 Molde
www.himolde.no
opptak@himolde.no
2400 300 320 45 Ja Ja
HiM: Om muligheter for opptak til videreutdanninger og mastergrad, se www.himolde.no
HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf: 67235050 (betjent kl. 10.00 - 14.00), 67235000
Fax: 22452010
Opptakskontoret NOM
Postboks 4 St. Olavs Plass
0130 Oslo
www.hioa.no
opptak@hioa.no
16 000 1300 530 109 Delvis Delvis
HiSF Høgskulen i Sogn og Fjordane Tlf: 57676000
Fax: 57676100
Postboks 133
6851 Sogndal
www.hisf.no
opptak@hisf.no
3800 435 400 52 Ja Delvis
HiSF: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, se www.hisf.no
HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Tlf: 73559100
Fax: 73559451
Opptakstjenesten
Postboks 2320
7004 Trondheim
www.hist.no
Opptakstjenesten
  @hist.no
7500 3300 500 272 Ja Ja
HiØ Høgskolen i Østfold Tlf: 69215000 (sentr.bord) 69215032 (opptakskontoret). Kl. 10.00-14.00.
Fax: 69215002
Opptakskontoret
Postboks 700
1757 Halden
www.hiof.no
opptak@hiof.no
5000 240+privat utleie 800 14 (Fr.stad) Ja Ja
HiØ: For søknad til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold, se www.hiof.no/studier. Søknadsfrist i lokale opptak, er 1. mars.
NHH Norges Handelshøyskole Tlf: 55959595
Fax: 55959565
Opptaksseksjonen
Helleveien 30
5045 Bergen
www.nhh.no
opptak@nhh.no
3200 www.sib.no 1300 www.sib.no Ja Ja
NLA NLA Høgskolen Tlf: 55540700
Fax: 55540701
Postboks 74
Amalie Skramsvei 3
5812 Bergen
www.nla.no
opptak@nla.no
2000 0 160 0 Ja Ja
NLA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, se www.nla.no
NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Tlf: 64966100
Fax: 64966021
Opptakskontoret
Postboks 5003
1432 Ås
www.nmbu.no
opptak@nmbu.no
4800 778 800 0 Ja Delvis
NMBU: Alle bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad, se www.nmbu.no. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ble etablert 1.1.2014 etter en fusjon mellom Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tlf: 73597700
Fax: 73550466
Studieavdelingen
Opptakskontoret Gløshaugen
7491 Trondheim
www.ntnu.no
opptak@adm.ntnu.no
22000 3200 ca.7000 270 Delvis Delvis
NTNU: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og videreutdanning, se www.ntnu.no
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier
UiB Universitetet i Bergen Tlf: 55584300
Fax: 55588821
Opptak
Postboks 7850 - Opptak NOM
5020 Bergen
www.uib.no/utdanning
opptak@uib.no
14290 4290 5000 465 Ja Ja
UiB: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiO Universitetet i Oslo Tlf: Knutepunktet 22858200
Fax: 22841125
Seksjon for opptak og tilrettelegging
Postboks 1148 Blindern
0318 Oslo
www.uio.no
studentinfo@admin.uio.no
27400 6000, også priv.tilb 8000 600 Ja Ja
UiO: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer info om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, f.eks. siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten.