Læresteder og studier i Samordna opptak 2015

Studier, tekstsøk: info [Åpnes i nytt popup-vindu] Se studier ved høgskole / universitet: Se studier i utdanningsområde: Fagområde: info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 43
Ledige studieplasser-listen: 0
Fagområde: Samfunnsøkonomi

Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode

(klikk til søknad)
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2014 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Matematikk og naturfag:
UiB Informatikk-matematikk-økonomi 184 306 REALFA Bachelor 15 alle alle Spesialisering: Informatikk, Matematikk, Økonomi
UiO Matematikk og økonomi 1)2) 185 862 REALFA Bachelor 50 46.5 39.7 Studieretninger: Finans, forsikring og risiko, Matematikk og optimering, Samfunnsøkonomisk analyse, Økonomi og statistikk
Samfunnsfag, psykologi:
NMBU Internasjonale miljø- og utviklingsstudier 192 484 GENS Bachelor 20 44.6 43.5 Agroøkol., Institusjoner/samf.teori, Jord/vann, Utv.økon., Trop. Ecology
UiB Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig 184 502 GENS Bachelor 9 48.7 44.6 Se også naturvitenskapelig retning under "Matematikk og naturfag"
UiA Statsvitenskap 3) 201 881 GENS Bachelor 40 39.8 38.1 Breddevalg: Offentlig styring, utviklingsstudiet, historie, kommunikasjon, nordisk eller religion.
Økonomi og administrasjon:
HiOA Administrasjon og ledelse 4) 215 138 GENS Bachelor 141 49.4 41.7
HiSF Bedriftsøkonomi 216 164 GENS Årsstudium 10 42.8 31.0
HiM Logistikk og Supply Chain Management 211 292 GENS Bachelor 30 41.3 33.4
HiHm Off. styring, ledelse og økonomi, deltid, Rena 5) 209 215 GENS Årsstudium 30 åpent åpent Stats- og kommunalkunnskap, Forvaltningsøkonomi, Organisasjonsforståelse, Personalledelse.
HiM Regnskap og revisjon 211 318 GENS Bachelor 30 alle alle
HiST Regnskap og revisjon 219 318 GENS Bachelor 20 51.2 45.2
NMBU Samfunnsøkonomi 192 468 GENS Bachelor 25 47.0 41.5 Energi, Miljø, Utvikling, Ressursøkonomi, Internasjonal økonomi, Finans, Bedriftsøkonomi, Landbruksøkonomi
NTNU Samfunnsøkonomi 194 898 GENS Bachelor 90 48.1 42.5
UiO Samfunnsøkonomi 185 898 GENS Bachelor 95 57.0 46.0
UiB Samfunnsøkonomi, bachelor 184 369 GENS Bachelor 96 44.1 41.4
NTNU Samfunnsøkonomi, master 194 818 MATRS Master 25 47.8 46.0 Integrert 5-årig masterstudium
UiB Samfunnsøkonomi, master 184 698 MATRS Master 22 46.6 44.8 Integrert 5-årig studium
NTNU Samfunnsøkonomi, årsstudium 194 239 GENS Årsstudium 45 48.9 40.9
UiB Samfunnsøkonomi, årsstudium 184 239 GENS Årsstudium 22 52.7 42.5
UiO Samfunnsøkonomisk analyse 185 698 MATRS Master 50 52.9 44.0 Integrert 5-årig studium. Studieretninger: Generell økonomi og Avansert metode
HBV Siviløkonom - 5-årig integrert master, Kongsberg 6)7) 222 291 MATRS Master 20 38.6 39.3 Bedriftsøkonomisk analyse, Industrielløkonomi, Informasjonssystemer, Markedsføring, Strategi- og kompetanseledelse. Emner i 4. og 5. studieår har samlingsbasert undervisning på Ringerike.
HBV Siviløkonom, - 5-årig integrert master, Ringerike 6)7) 222 345 MATRS Master 20 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, Informasjonssystemer, Markedsføring, Industriell økonomi, Strategi- og kompetanseledelse
NHH Siviløkonomutdanningen 191 345 MATRS Master 440 56.2 53.0 5-årig master i økonomi og administrasjon (siviløkonom). Man kan avslutte utdanningen med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon etter tre år.
HiOA Økonomi og adm. / revisjon / Facility Management 4) 215 369 GENS Bachelor 245 52.0 44.3
HiB Økonomi og administrasjon 8) 203 369 GENS Bachelor 90 49.1 46.2 Adm/ledelse, Logistikk, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Markedsføring
HiL Økonomi og administrasjon 210 035 GENS Bachelor 70 40.8 40.0
HiM Økonomi og administrasjon 211 369 GENS Bachelor 60 alle alle I tillegg til de obligatoriske kjernefagene kan man ta valgbare støtte- og utdypningsemner. Valgemnene er innen sentrale fagområder som: Logistikk, Organisasjon og ledelse, Regnskap(regnskapsførerautorisasjon), Revisjon(registrert revisor), Juss, Informasjonsbehandling.
HiSF Økonomi og administrasjon 216 369 GENS Bachelor 45 alle alle
HiST Økonomi og administrasjon 9) 219 035 GENS Bachelor 290 50.2 46.3 Markedsføring, finans, revisjon, regnskap, organisasjon og ledelse, økonomisk styring, samf.øk.
NMBU Økonomi og administrasjon 192 369 GENS Bachelor 100 47.0 43.7 1.del av Siviløkonomstudiet. Bedriftsøkonomi, Finans, Ledelse, Regnskap, Miljø, Samfunnsøkonomi
HiØ Økonomi og administrasjon, Halden 224 035 GENS Bachelor 80 38.3 33.3 Profileringer: Økonomisk analyse, Bedriftsrådgivning og prosjektledelse og Internasjonal økonomi.
NLA Økonomi og administrasjon, Oslo 10) 254 470 GENS Bachelor 25 alle alle Profilering i etikk og entreprenørskap. Mentoring, praksis i bedrifter og mulighet for utvekslingsopphold i utlandet.
HiHm Økonomi og administrasjon, Rena 209 369 GENS Bachelor 20 åpent åpent Innovasjon, Ledelse, Markedsføring, Organisasjon, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Økonomistyring
HBV Økonomi og administrasjon, Vestfold 222 369 GENS Bachelor 100 46.0 35.9 Bedriftsøkonomisk analyse, Regnskap, Innovasjon og entreprenørskap.
HiL Økonomi og administrasjon, årsstudium 210 164 GENS Årsstudium 20 46.2 42.0
HiG Økonomi og ledelse 207 369 GENS Bachelor 47 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot privat næringsliv. Spesialisering innen strategigjennomføring eller handel.
HiH Økonomi og ledelse 11) 208 035 GENS Bachelor 60 åpent åpent Fordypningsmuligheter: Økonomistyring, Travel & Tourism, Advanced Marketing
HBV Økonomi og ledelse, Drammen 222 330 GENS Bachelor 50 47.3 41.0 Varehandelsledelse
HBV Økonomi og ledelse, Kongsberg 222 404 GENS Bachelor 80 38.9 30.4 Bedriftsøkonomisk analyse, International management, Prosjektledelse.
HBV Økonomi og ledelse, Ringerike 222 414 GENS Bachelor 80 37.1 alle Bedriftsøkonomi, Markedsføring, Strategi og kompetanseledelse, Regnskap
HiG Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert 12) 207 404 GENS Bachelor 32 47.0 alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot privat næringsliv. Spesialisering innen strategigjennomføring eller handel.
HiG Økonomi og ledelse, årsstudium 207 160 GENS Årsstudium 30 alle alle Fokus: Privat næringsliv.
HiH Økonomi og ledelse, årsstudium 13) 208 164 GENS Årsstudium 30 åpent åpent Studiet kan gjennomføres som heltids- eller deltidsstudium. Deltidsstudiet følger ordinær undervisning, og er ikke samlingsbasert.

Fotnoter:
1)Matematisk institutt vil trolig arrangere et forkurs/oppfriskingskurs i matematikk i juli/august for de som skal studere ved et realfaglig/informatikkfaglig studieprogram. Institutt for informatikk vil arrangere et forkurs i begynnelsen av august. Alle forkursene er frivillige, og fritar ikke for eventuelle opptakskrav. For utfyllende informasjon og påmelding sommeren 2015, se peker fra www.mn.uio.no/studier/forkurs
2)Anbefalte forkunnskaper utover spesielle opptakskrav fremgår av programpresentasjonen på www.mn.uio.no/studier/programmer/
3)Les mer om breddevalg på studiebeskrivelsen på uia.no
4)Studiested Pilestredet (Oslo kommune)
5)Samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Rena.
6)Studiet kan avsluttes etter 3 år med bachelorgrad
7)Søkere med relevant bachelor må søke opptak direkte til 2-årig Master i økonomi og ledelse. Se utfyllende informasjon på www.hbv.no
8)Studiet kan avsluttes etter 2 år med vitnemål for kandidatstudium. (Høgskolekandidat).
9)Alle retningene kvalifiserer til opptak på master/siviløkonomutdanningen på TØH, retningen økonomisk styring gir også teorigrunnlag for å bli autorisert regnskapsfører.
10)Studieavgift pr semester: 13 000 kr + avgift til studentsamskipnaden.
11)Studiet kan avsluttes etter 2 år med tittelen høgskolekandidat.
12)4 år deltid, nettbasert og samlinger.
13)Studiet kan bygges på til bachelorgrad i Økonomi og ledelse.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
MATRS Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2)
REALFA Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2014:
Viser poenggrensene i ordinær kvote og kvote for førstegangs­vitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2014. Poeng­grensen er den laveste poengsummen noen kom inn med i suppleringsopptaket. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette i senere etterfyllingsopptak. Poenggrensene varierer fra år til år, og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig det er å komme inn på studiet. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2014.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2014 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2015, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2014 (men kan ha vært med før det), eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2014.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2015.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tlf: 31008000, hverdager kl. 10.00 - 14.00
Fax: 
Campus Vestfold, seksjon for opptak
Postboks 4
3199 Borre
www.hbv.no
opptak@hbv.no
Ja Ja
HBV: For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se www.hbv.no
HiB Høgskolen i Bergen Tlf: 55587504
Fax: 
Opptakskontoret
Postboks 7030
5020 Bergen
www.hib.no
opptak@hib.no
7000 4373 400 Ja Ja
HiG Høgskolen i Gjøvik Tlf: 61135400
Fax: 61135405
Postboks 191
Teknologiveien 22
2802 Gjøvik
www.hig.no
studenttorget
  @hig.no
3400 514 - inkl. leil. 100 36 Ja Ja
HiH Høgskolen i Harstad Tlf: 77058100
Fax: 77058101
Opptak
Postboks 1063
9480 Harstad
www.hih.no
opptak@hih.no
1400 132 (inkl. leil.) Ja Ja
HiH: Om muligheter for påbygging til mastergrad og annen videreutdanning, se www.hih.no.
HiHm Høgskolen i Hedmark Tlf: 62430000
Fax: 62430001
Opptakskontoret
Postboks 400
2418 Elverum
www.hihm.no
opptak@hihm.no
5750 ca 820 400 Se www.sih.no Ja Delvis
HiHm: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hihm.no
HiL Høgskolen i Lillehammer Tlf: 61288000
Fax: 61288105
Postboks 952
2604 Lillehammer
www.hil.no
opptak@hil.no
4000 755 260 34 Ja Ja
HiM Høgskolen i Molde
Vitenskapelig høgskole i logistikk
Tlf: 71214000
Fax: 
Postboks 2110
6402 Molde
www.himolde.no
opptak@himolde.no
2700 300 320 45 Ja Ja
HiM: Om muligheter for opptak til videreutdanninger og mastergrad, se www.himolde.no
HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf: 67235050 (betjent kl. 10.00 - 14.00), 67235000
Fax: 22452010
Opptakskontoret NOM
Postboks 4 St. Olavs Plass
0130 Oslo
www.hioa.no
opptak@hioa.no
16 500 1300 530 109 Delvis Delvis
HiSF Høgskulen i Sogn og Fjordane Tlf: 57676000
Fax: 57676100
Postboks 133
6851 Sogndal
https://www.hisf.no/
opptak@hisf.no
3900 435 400 52 Ja Delvis
HiSF: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, se www.hisf.no
HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Tlf: 73559100
Fax: 73559451
Opptakstjenesten
Postboks 2320
7004 Trondheim
www.hist.no
opptak@hist.no
7500 3300 500 272 Ja Ja
HiØ Høgskolen i Østfold Tlf: 69215000 (sentr.bord) 69215032 (opptakskontoret). Kl. 10.00-14.00.
Fax: 69215002
Opptakskontoret, Høgskolen i Østfold
Postboks 700
1757 Halden
www.hiof.no
opptak@hiof.no
5000 240+privat utleie 800 14 (Fr.stad) Ja Ja
HiØ: For søknad til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold, se www.hiof.no/studier. Søknadsfrist i lokale opptak, er 1. mars.
NHH Norges Handelshøyskole Tlf: 55959595
Fax: 55959565
Opptaksseksjonen
Helleveien 30
5045 Bergen
www.nhh.no
opptak@nhh.no
3200 www.sib.no 1300 www.sib.no Ja Ja
NLA NLA Høgskolen Tlf: 55540700
Fax: 55540701
Postboks 74
Amalie Skramsvei 3
5812 Bergen
www.nla.no
opptak@nla.no
2000 0 160 0 Ja Ja
NLA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, se www.nla.no
NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Tlf: 64966100
Fax: 64966021
Opptakskontoret
Postboks 5003
1432 Ås
www.nmbu.no
opptak@nmbu.no
4800 778 800 0 Ja Delvis
NMBU: Alle bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad, se www.nmbu.no. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ble etablert 1.1.2014 etter en fusjon mellom Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tlf: 73597700
Fax: 73550466
Studieavdelingen
Opptakskontoret Gløshaugen
7491 Trondheim
www.ntnu.no
opptak@adm.ntnu.no
22000 3200 ca.7000 270 Delvis Delvis
NTNU: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og videreutdanning, se www.ntnu.no
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier
UiB Universitetet i Bergen Tlf: 55584300
Fax: 55588821
Opptak
Postboks 7850 - Opptak NOM
5020 Bergen
www.uib.no/utdanning
opptak@uib.no
14290 4290 5000 465 Ja Ja
UiB: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiO Universitetet i Oslo Tlf: Knutepunktet 22858200
Fax: 22857574
Seksjon for opptak og tilrettelegging
Postboks 1148 Blindern
0318 Oslo
www.uio.no
studentinfo@admin.uio.no
27400 6000, også priv.tilb 8000 600 Ja Ja
UiO: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer informasjon om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Ledige studieplasser
Fra 19. juli åpner Ledige studieplasser, dvs listen over studier som fortsatt har ledige plasser og som kan søkes til etter hovedopptaket. Se Ledige studieplasser for å se hvilke studier du kan søke på akkurat nå.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, for eksempel siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten. Vi gjør også oppmerksom på at studier kan bli avlyst.

Tilleggskrav
Noen studier kan ha tilleggskrav som ikke går frem av kravkoden. Dette gjelder for eksempel krav om å legge frem politiattest ved studiestart.