Læresteder og studier i Samordna opptak 2015

Studier, tekstsøk: info [Åpnes i nytt popup-vindu] Se studier ved høgskole / universitet: Se studier i utdanningsområde: Fagområde: info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 18
Ledige studieplasser-listen: 0
Fagområde: Elektrofag

Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode

(klikk til søknad)
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2014 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Lærer- og lektorutdanning:
HiOA Yrkesfagl.utd. i elektrofag 1) 215 127 YLEL Bachelor 10 alle
HiOA Yrkesfagl.utd. i elektrofag, nettbasert 215 954 YLEL Bachelor 5 alle
NTNU Yrkesfaglærerutdanning Elektrofag 194 127 YLEL Bachelor 10 alle
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur:
NTNU Elektronisk systemdesign og innovasjon 2) 194 761 ING4R2 Master 77 54.3 52.8
NTNU Energi og miljø 2) 194 769 ING4R2 Master 145 56.0 56.3
HiSF Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk, Førde 3) 216 005 HING Bachelor 25 alle alle Automatiseringsteknikk. Opptak også via Y-veg og tresemesterordning (TRESS). Sjå fotnote
HiSF Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø, Førde 4) 216 822 HING Bachelor 20 alle alle Energi, elkraft og miljø. Opptak også via Y-veg og tresemesterordning (TRESS). Sjå fotnote
HiB Ingeniør, automatisering 5) 203 017 HING Bachelor 39 52.0 42.0 Satsningsområde er instrumentering og databehandling i forbindelse med olje- og gassproduksjon (over og undervanns) og landbaserte industrianlegg.
HiG Ingeniør, elektro 6) 207 005 HING Bachelor 10 alle alle 2 studieretninger: Elektronikk, Elkraft. Fokus for elektronikk: Trådløse systemer, teleteknikk, automatisering og roboter.
HiØ Ingeniør, elektro, Fredrikstad 7)8) 224 005 HING Bachelor 18 alle alle Elkraftteknikk og digital elektronikk
HBV Ingeniør, elektro, Kongsberg 9) 222 068 HING Bachelor 25 alle alle Kybernetikk og mekatronikk.
HBV Ingeniør, elektro-automasjon, Vestfold 9) 222 017 HING Bachelor 20 alle alle Industrianlegg, Maritime anlegg og bygningsautomasjon.
HiB Ingeniør, elektronikk 5) 203 024 HING Bachelor 34 40.9 alle Audioteknikk, Analog elektronikk. Embedded systems.
UiA Ingeniør, elektronikk, Grimstad 10) 201 803 HING Bachelor 10 alle alle
HBV Ingeniør, elektronikk, Vestfold 9) 222 005 HING Bachelor 5 alle alle Datasystemdesign, System on Chip Design og Kommunikasjonsteknologi.
HiB Ingeniør, elkraftteknikk 5) 203 006 HING Bachelor 38 48.8 alle Fordypningsområder Modellering og simuleringsteknikk, Planlegging og prosjektering, Energiøkonomisering, Fornybare energikilder, Elektroteknisk utstyr og systemer
UiS Ingeniørfag, Elektro 11) 217 005 HING Bachelor 40 49.0 35.8 Spesialisering: Industriell automatisering el. Elektronikk og kommunikasjonsteknologi.
HiN Satelitteknologi, master 12) 212 814 SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Satellite Engineering.

Fotnoter:
1)Studiested Kjeller (Skedsmo kommune)
2)5-årig Master i teknologi/sivilingeniør. Karakterkrav 4 i matematikk R2.
3)Y-veg: Søkjarar med relevant fagbrev i elektro kan søkje opptak gjennom Y-vegen lokalt til høgskulen. TRESS: Søkjarar som ikkje fyller dei spesielle opptakskrava i realfag (R1 + R2/3MX og FYS1/2FY), kan søkje opptak gjennom tresemesterordninga lokalt til høgskulen.
4)Y-veg: Søkjarar med relevant fagbrev kan søkje opptak gjennom Y-vegen lokalt til høgskulen. TRESS: Søkjarar som ikkje fyller dei spesielle opptakskrava i realfag (R1 + R2/3MX og FYS1/2FY), kan søkje opptak gjennom tresemesterordninga lokalt til høgskulen.
5)Søkere uten realfaglig fordypning: se http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/realfag/
6)Søkere med generell studiekompetanse, uten fordypning i matematikk og fysikk (R1, R2 og FYS1), søker lokalt opptak via Tresemesterordningen ved Høgskolen i Gjøvik. Søkere med relevant fagbrev søker opptak via y-vei gjennom lokalt opptak ved Høgskolen i Gjøvik.
7)Søkere som mangler realfaglig fordypning kan søke opptak gjennom tresemesterordning (TRES) lokalt til høgskolen.
8)Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til høgskolen.
9)Alternative veier for å bli kvalifisert til ingeniørutdanning er ved Tresemesterordning, Forkurs for ingeniør- og maritimeutdanninger og Realfagskurs. Søknad sendes elektronisk til Høgskolen i Buskerud og Vestfold via søknadsweb. Se nærmere informasjon på www.hbv.no.
10)Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til universitetet.
11)Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak på Y-veien. Ta kontakt med Universitetet i Stavanger.
12)Studiet består av 3-årig bachelor i ingeniørfag + 2-årig master i teknologi/sivilingeniør


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

HING Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk1.
ING4R2 Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2. Har du bestått 1-årig forkurs for ingeniør (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) er du kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.
SIVING Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Søkere med godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må dokumentere kunnskaper tilsvarende (R1+R2) og FYS1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.
YLEL Generell studiekompetanse (GENS) og: Fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i elektrofag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2014:
Viser poenggrensene i ordinær kvote og kvote for førstegangs­vitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2014. Poeng­grensen er den laveste poengsummen noen kom inn med i suppleringsopptaket. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette i senere etterfyllingsopptak. Poenggrensene varierer fra år til år, og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig det er å komme inn på studiet. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2014.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2014 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2015, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2014 (men kan ha vært med før det), eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2014.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2015.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tlf: 31008000, hverdager kl. 10.00 - 14.00
Fax: 
Campus Vestfold, seksjon for opptak
Postboks 4
3199 Borre
www.hbv.no
opptak@hbv.no
Ja Ja
HBV: For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se www.hbv.no
HiB Høgskolen i Bergen Tlf: 55587504
Fax: 
Opptakskontoret
Postboks 7030
5020 Bergen
www.hib.no
opptak@hib.no
7000 4373 400 Ja Ja
HiG Høgskolen i Gjøvik Tlf: 61135400
Fax: 61135405
Postboks 191
Teknologiveien 22
2802 Gjøvik
www.hig.no
studenttorget
  @hig.no
3400 514 - inkl. leil. 100 36 Ja Ja
HiN Høgskolen i Narvik Tlf: 76966000
Fax: 76966810
Postboks 385
Lodve Langes gt. 2
8505 Narvik
www.hin.no
opptak@hin.no
1800 350 450 90 Ja Ja
HiN: Om muligheter for påbygging mastergrad, se www.hin.no.
HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf: 67235050 (betjent kl. 10.00 - 14.00), 67235000
Fax: 22452010
Opptakskontoret NOM
Postboks 4 St. Olavs Plass
0130 Oslo
www.hioa.no
opptak@hioa.no
16 500 1300 530 109 Delvis Delvis
HiSF Høgskulen i Sogn og Fjordane Tlf: 57676000
Fax: 57676100
Postboks 133
6851 Sogndal
https://www.hisf.no/
opptak@hisf.no
3900 435 400 52 Ja Delvis
HiSF: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, se www.hisf.no
HiØ Høgskolen i Østfold Tlf: 69215000 (sentr.bord) 69215032 (opptakskontoret). Kl. 10.00-14.00.
Fax: 69215002
Opptakskontoret, Høgskolen i Østfold
Postboks 700
1757 Halden
www.hiof.no
opptak@hiof.no
5000 240+privat utleie 800 14 (Fr.stad) Ja Ja
HiØ: For søknad til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold, se www.hiof.no/studier. Søknadsfrist i lokale opptak, er 1. mars.
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tlf: 73597700
Fax: 73550466
Studieavdelingen
Opptakskontoret Gløshaugen
7491 Trondheim
www.ntnu.no
opptak@adm.ntnu.no
22000 3200 ca.7000 270 Delvis Delvis
NTNU: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og videreutdanning, se www.ntnu.no
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier
UiS Universitetet i Stavanger Tlf: 51831052
Fax: 
Opptakskontoret
4036 Stavanger
www.uis.no
opptak@uis.no
10000 ca.1394 + privatleie 850 + 486 PC-plasser 89 Ja Ja
UiS: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.uis.no/studietilbud

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer informasjon om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Ledige studieplasser
Fra 19. juli åpner Ledige studieplasser, dvs listen over studier som fortsatt har ledige plasser og som kan søkes til etter hovedopptaket. Se Ledige studieplasser for å se hvilke studier du kan søke på akkurat nå.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, for eksempel siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten. Vi gjør også oppmerksom på at studier kan bli avlyst.

Tilleggskrav
Noen studier kan ha tilleggskrav som ikke går frem av kravkoden. Dette gjelder for eksempel krav om å legge frem politiattest ved studiestart.