Læresteder og studier i Samordna opptak 2015

Studier, tekstsøk: info [Åpnes i nytt popup-vindu] Se studier ved høgskole / universitet: Se studier i utdanningsområde: Fagområde: info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 18
Ledige studieplasser-listen: 0
Fagområde: Fjernsyn

Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode

(klikk til søknad)
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2014 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Mediefag, bibliotekfag og journalistfag:
HiHm Avlyst: Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena 1) 209 514 GENS Bachelor 20 alle alle Digital kommunikasjon, Økonomi og ledelse
HiL Film- og fjernsynsvitenskap 210 149 GENS Bachelor 30 alle alle
HiL Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium 210 262 GENS Årsstudium 30 alle alle
NTNU Film- og medievitenskap, årsstudium 194 645 GENS Årsstudium 15 40.8 37.5
UiB Film- og tv-produksjon 184 838 GENS Bachelor 22 53.3 47.6
NTNU Film- og videoproduksjon 194 646 GENS Bachelor 20 50.8 48.0
NTNU Filmvitenskap 194 847 GENS Bachelor 30 alle alle Filmvitenskap er første fordypning. Kombineres med fag 2 på 60 studiepoeng.
NTNU Filmvitenskap, årsstudium 194 262 GENS Årsstudium 20 alle alle
UiS Fjernsyns- og multimedieproduksjon 217 046 GENS Bachelor 20 43.4 39.2
HiL Kulturprosjektledelse 2) 210 308 KULT Bachelor 20 Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve.
HiL Kulturprosjektledelse, årsstudium 210 654 GENS Årsstudium 20 alle alle
NTNU Medievitenskap 194 851 GENS Bachelor 70 35.9 37.1 Medievitenskap er første fordypning. Kombineres med fag 2 på 60 studiepoeng.
UiB Medievitenskap 184 851 GENS Bachelor 58 36.7 28.3
NTNU Medievitenskap, årsstudium 194 136 GENS Årsstudium 30 44.8 37.7
HiL TV-ledelse 2) 210 534 TVPRO Bachelor 10 Produksjonsleder og Redaktør/Kreativ produsent. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve.
HiL TV-regi 2) 210 847 TVREG Bachelor 15 Enkamera- og flerkameraregi og Kreativ produsent/redaktør. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.
HiL TV-teknikk 2) 210 264 TVTEK Bachelor 40 Foto/Lyd/Klipp og flerkamerateknikk Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur:
HiG Ingeniør, elektro 3) 207 005 HING Bachelor 10 alle alle 2 studieretninger: Elektronikk, Elkraft. Fokus for elektronikk: Trådløse systemer, teleteknikk, automatisering og roboter.

Fotnoter:
1)Studiet forutsetter kraftig datamaskin og spesiell programvare.
2)CV og essay, se punkt 1 til 3 i kravkoden, skal sendes i 4 eks. til høgskolen innen 15. april
3)Søkere med generell studiekompetanse, uten fordypning i matematikk og fysikk (R1, R2 og FYS1), søker lokalt opptak via Tresemesterordningen ved Høgskolen i Gjøvik. Søkere med relevant fagbrev søker opptak via y-vei gjennom lokalt opptak ved Høgskolen i Gjøvik.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
HING Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk1.
KULT Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn fire eksemplarer av følgende til høgskolen: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak. 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.
TVPRO Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til høgskolen: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve
TVREG Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til høgskolen: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve
TVTEK Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til høgskolen: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Du må også angi hvilken spesialisering du søker; foto/lyd/klipp (enkameraproduksjon) eller flerkamerateknikk. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2014:
Viser poenggrensene i ordinær kvote og kvote for førstegangs­vitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2014. Poeng­grensen er den laveste poengsummen noen kom inn med i suppleringsopptaket. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette i senere etterfyllingsopptak. Poenggrensene varierer fra år til år, og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig det er å komme inn på studiet. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2014.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2014 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2015, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2014 (men kan ha vært med før det), eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2014.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2015.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
HiG Høgskolen i Gjøvik Tlf: 61135400
Fax: 61135405
Postboks 191
Teknologiveien 22
2802 Gjøvik
www.hig.no
studenttorget
  @hig.no
3400 514 - inkl. leil. 100 36 Ja Ja
HiHm Høgskolen i Hedmark Tlf: 62430000
Fax: 62430001
Opptakskontoret
Postboks 400
2418 Elverum
www.hihm.no
opptak@hihm.no
5750 ca 820 400 Se www.sih.no Ja Delvis
HiHm: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hihm.no
HiL Høgskolen i Lillehammer Tlf: 61288000
Fax: 61288105
Postboks 952
2604 Lillehammer
www.hil.no
opptak@hil.no
4000 755 260 34 Ja Ja
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tlf: 73597700
Fax: 73550466
Studieavdelingen
Opptakskontoret Gløshaugen
7491 Trondheim
www.ntnu.no
opptak@adm.ntnu.no
22000 3200 ca.7000 270 Delvis Delvis
NTNU: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og videreutdanning, se www.ntnu.no
UiB Universitetet i Bergen Tlf: 55584300
Fax: 55588821
Opptak
Postboks 7850 - Opptak NOM
5020 Bergen
www.uib.no/utdanning
opptak@uib.no
14290 4290 5000 465 Ja Ja
UiB: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiS Universitetet i Stavanger Tlf: 51831052
Fax: 
Opptakskontoret
4036 Stavanger
www.uis.no
opptak@uis.no
10000 ca.1394 + privatleie 850 + 486 PC-plasser 89 Ja Ja
UiS: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.uis.no/studietilbud

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer informasjon om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Ledige studieplasser
Fra 19. juli åpner Ledige studieplasser, dvs listen over studier som fortsatt har ledige plasser og som kan søkes til etter hovedopptaket. Se Ledige studieplasser for å se hvilke studier du kan søke på akkurat nå.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, for eksempel siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten. Vi gjør også oppmerksom på at studier kan bli avlyst.

Tilleggskrav
Noen studier kan ha tilleggskrav som ikke går frem av kravkoden. Dette gjelder for eksempel krav om å legge frem politiattest ved studiestart.