Læresteder og studier i Samordna opptak 2014

Søkeord: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu] Høgskole / universitet: Utdanningsområde: Fagområde: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 19
Fagområde: Fjernsyn
Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2013 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Mediefag, bibliotekfag og journalistfag:
HiHm Digital medieproduksjon, Rena 1) 209 514 GENS Bachelor 15 alle alle Film, Foto, Journalistikk, Medievitenskap, Radio, Video
HiL Dokumentarfilmproduksjon-Foto 2) 210 392 TVFOTO Bachelor 6 alle alle Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.
HiL Dokumentarfilmproduksjon-Regi 2) 210 847 TVREG Bachelor 6 alle alle Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.
HiL Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd 2) 210 089 TVLYD Bachelor 6 alle alle Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.
HiL Film- og fjernsynsvitenskap 210 149 GENS Bachelor 30 alle alle
HiL Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium 210 262 GENS Årsstudium 30 alle alle
NTNU Film- og medievitenskap, årsstudium 194 645 GENS Årsstudium 10 nytt nytt
UiB Film- og tv-produksjon 184 838 GENS Bachelor 22 54.5 48.0
NTNU Film- og videoproduksjon 194 646 GENS Bachelor 20 53.1 47.7
NTNU Filmvitenskap 194 847 GENS Bachelor 40 32.4 alle Filmvitenskap er første fordypning. Kombineres med andre fag (støttefag, årsstudium eller fordypning).
NTNU Filmvitenskap, årsstudium 194 262 GENS Årsstudium 10 nytt nytt
HiL Flerkameraproduksjon 2) 210 264 TVTEK Bachelor 20 alle alle Regi og Teknikk Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.
HiL Kulturprosjektledelse 2) 210 308 KULT Bachelor 20 alle alle Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve.
HiL Kulturprosjektledelse, årsstudium 210 654 GENS Årsstudium 20 alle alle
NTNU Medievitenskap 194 851 GENS Bachelor 55 32.1 34.2 Medievitenskap er første fordypning. Kombineres med andre fag (støttefag, årsstudium eller fordypning).
UiB Medievitenskap 184 851 GENS Bachelor 58 43.6 41.1
NTNU Medievitenskap, årsstudium 194 136 GENS Årsstudium 20 nytt nytt
HiL Produksjons- og prosjektledelse 2) 210 534 TVPRO Bachelor 12 alle alle Spesialisering: Flerkamera og Dokumentar Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve.
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur:
HiG Ingeniør, elektro 3) 207 005 HING Bachelor 10 alle alle 2 studieretninger: Elektronikk, Elkraft. Fokus for elektronikk: Trådløse systemer, teleteknikk, automatisering og roboter.

Fotnoter:
1)Studiet forutsetter kraftig datamaskin og spesiell programvare.
2)CV, essay og passbilde, se punkt 1 til 3 i kravkoden, skal sendes i 4 eks. til høgskolen innen 15. april
3)Søkere med generell studiekompetanse, uten fordypning i matematikk og fysikk (R1, R2 og FYS1), søker lokalt opptak via Tresemesterordningen ved Høgskolen i Gjøvik. Søkere med relevant fagbrev søker opptak via y-vei gjennom lokalt opptak ved Høgskolen i Gjøvik.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
HING Generell studiekompetanse (GENS) og: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk1.
KULT Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn fire eksemplarer av følgende til høgskolen: 1. fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt et passfoto 2. vitnemål og attester 3. essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve
TVFOTO Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt passfoto 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve
TVLYD Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt passfoto 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve
TVPRO Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til høgskolen: 1. fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt et passfoto 2. vitnemål og attester 3. essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve
TVREG Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt passfoto 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve
TVTEK Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til høgskolen: 1. fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt et passfoto 2. vitnemål og attester 3.essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Du må også angi hvilken spesialisering du søker; regi og/eller teknikk. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2013:
viser poenggrensene i henholdsvis ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2013. Poengrensene er ikke forhåndsbestemt, men avgjøres av den siste ordinære søkeren som fikk og tok i mot plass på studiet. Poenggrensene varierer fra år til år og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig der er å komme inn på studiet. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2013.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2013 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2014, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2013, eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2013.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2014.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
HiG Høgskolen i Gjøvik Tlf: 61135400 / 61135401
Fax: 61135405
Postboks 191
Teknologiveien 22
2802 Gjøvik
www.hig.no
studenttorget
  @hig.no
3100 514 - inkl. leil. 100 36 Ja Ja
HiHm Høgskolen i Hedmark Tlf: 62430000
Fax: 62430001
Opptakskontoret
Postboks 400
2418 Elverum
www.hihm.no
opptak@hihm.no
5750 475 400 40 Ja Delvis
HiHm: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hihm.no
HiL Høgskolen i Lillehammer Tlf: 61288102 (studenttorget)
Fax: 61288105
Postboks 952
2604 Lillehammer
www.hil.no
opptak@hil.no
4000 755 260 34 Ja Ja
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tlf: 73597700
Fax: 73550466
Studieavdelingen
Opptakskontoret Gløshaugen
7491 Trondheim
www.ntnu.no
opptak@adm.ntnu.no
22000 3200 ca.7000 270 Delvis Delvis
NTNU: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og videreutdanning, se www.ntnu.no
UiB Universitetet i Bergen Tlf: 55584300
Fax: 55588821
Opptak
Postboks 7850 - Opptak NOM
5020 Bergen
www.uib.no/utdanning
opptak@uib.no
14290 4290 5000 465 Ja Ja
UiB: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer info om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, f.eks. siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten.