Læresteder og studier i Samordna opptak 2014

Søkeord: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu] Høgskole / universitet: Utdanningsområde: Fagområde: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 37
Fagområde: Rekneskap
Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2013 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Økonomi og administrasjon:
HiM Bedriftsøkonomi 211 164 GENS Årsstudium 30 alle alle
HiØ Bedriftsøkonomi, Halden 224 398 GENS Årsstudium 25 40.1 alle
HiHm Bedriftsøkonomi, Rena 209 164 GENS Årsstudium 10 åpent åpent Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
HiHm Bedriftsøkonomi, deltid, Hamar 1) 209 398 GENS Årsstudium 40 alle alle Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
HiHm Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena 2) 209 167 GENS Årsstudium 40 alle alle Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
HiOA Facility Management 3) 215 896 GENS Bachelor 60 43.1 32.8
HiH Regnskap og revisjon 4) 208 318 GENS Bachelor 15 åpent åpent
HiM Regnskap og revisjon 211 318 GENS Bachelor 30 30.2 alle
HiST Regnskap og revisjon 219 318 GENS Bachelor 20 51.5 44.1
UiA Avlyst: Regnskap og revisjon 201 318 GENS Bachelor 20 46.1 40.0
UiN Regnskap og revisjon 204 318 GENS Bachelor 20 alle alle Gir grunnlag for autorisasjon som revisor og regnskapsfører.
UiS Regnskap og revisjon 217 318 GENS Bachelor 50 47.4 41.0
HiØ Regnskap og revisjon, Halden 224 318 GENS Bachelor 40 40.6 32.1
HiHm Regnskap og revisjon, Rena 209 318 GENS Bachelor 20 åpent åpent Bed.øk, Revisjon, Regnskap, Jus, mm. Studiet gir teorigr.laget for å bli reg. revisor.
HBV Regnskap og revisjon, Vestfold 222 318 GENS Bachelor 40 40.6 alle
HiNT Regnskap, Steinkjer 214 516 GENS Bachelor 20 alle alle
NHH Siviløkonomutdanningen 191 345 MATRS Master 440 56.5 52.6 5-årig master i økonomi og administrasjon (siviløkonom). Man kan avslutte utdanningen med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon etter tre år.
HiM Økonomi og administrasjon 211 369 GENS Bachelor 60 32.0 alle Spesialiseringer: Organisasjon og ledelse, Økonomisk styring, Regnskap, Revisjon, Logistikk, Informasjonsbehandling, Jus, Innovasjon og entreprenørskap
HiST Økonomi og administrasjon 5) 219 035 GENS Bachelor 290 50.2 46.5 Markedsføring, finans, revisjon, regnskap, organisasjon og ledelse, økonomisk styring, samf.øk.
NMBU Økonomi og administrasjon 192 369 GENS Bachelor 100 46.8 42.9 1.del av Siviløkonomstudiet. Bedriftsøkonomi, Finans, Ledelse, Regnskap, Miljø, Samfunnsøkonomi
UiS Økonomi og administrasjon 217 369 GENS Bachelor 120 49.6 44.6
UiA Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master 6) 201 345 MATRS Master 100 48.5 46.0 Spesialiseringer:4.og 5.år:Finansiell økonomi,økonomisk styring eller International Management and Strategy.
UiS Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master 7) 217 345 MATRS Master 30 51.0 48.7
UiA Økonomi og administrasjon, Grimstad 201 404 GENS Bachelor 40 44.4 41.7
HiØ Økonomi og administrasjon, Halden 224 035 GENS Bachelor 80 38.6 32.9 Profileringer: Økonomisk analyse, Bedriftsøkonomiske emner, Internasjonal økonomi.
HSH Økonomi og administrasjon, Haugesund 218 369 GENS Bachelor 100 38.4 32.0 Profilering: Finans og økonomistyring, Ledelse, organisasjon og strategi, Regnskap.
UiA Økonomi og administrasjon, Kr.sand 201 369 GENS Bachelor 80 46.3 43.4
HiHm Økonomi og administrasjon, Rena 209 369 GENS Bachelor 25 åpent åpent Innovasjon, Ledelse, Markedsføring, Organisasjon, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Økonomistyring
HBV Økonomi og administrasjon, Vestfold 222 369 GENS Bachelor 85 45.8 37.8
HiOA Økonomi og administrasjon/revisjon 8) 215 369 GENS Bachelor 200 52.4 44.6
HBV Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg 9) 222 291 MATRS Master 10 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, Industrielløkonomi, Informasjonssystemer, Markedsføring, Strategi- og kompetanseledelse. Emner i 4. og 5. studieår har samlingsbasert undervisning på Hønefoss.
HBV Økonomi og ledelse - siviløkonom, Ringerike 9) 222 345 MATRS Master 10 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, Informasjonssystemer, Markedsføring, Strategi- og kompetanseledelse
HBV Økonomi og ledelse, Drammen 222 330 GENS Bachelor 50 49.2 43.1 Studiet er under etablering, se nærmere informasjon på høyskolens nettsider.
HBV Økonomi og ledelse, Kongsberg 222 404 GENS Bachelor 60 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, International management, Prosjektledelse.
HBV Økonomi og ledelse, Ringerike 222 414 GENS Bachelor 60 alle alle Bedriftsøkonomi, Markedsføring, Strategi og kompetanseledelse, Regnskap
HiOA Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid 8) 215 253 GENS Årsstudium 20 60.5 38.7
HiOA Økonomi og ledelse, årsstudium, heltid 8) 215 162 GENS Årsstudium 20 60.3 47.5

Fotnoter:
1)Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Hamar.
2)Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Helgesamlinger på Rena (2 - 3 pr semester).
3)Studiested Kjeller (Skedsmo kommune)
4)Studiet kan avsluttes etter 2 år med tittelen høgskolekandidat.
5)Alle retningene kvalifiserer til opptak på master/siviløkonomutdanningen på TØH, retningen økonomisk styring gir også teorigrunnlag for å bli autorisert regnskapsfører.
6)Kan avsluttes etter 3 år og gi graden bachelor i økonomi og administrasjon
7)Det stilles krav om karakteren C eller bedre for overgang til masterspesialiseringen.
8)Studiested Pilestredet (Oslo kommune)
9)Studiet kan avsluttes etter 3 år med bachelorgrad


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
MATRS Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2)

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2013:
viser poenggrensene i henholdsvis ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2013. Poengrensene er ikke forhåndsbestemt, men avgjøres av den siste ordinære søkeren som fikk og tok i mot plass på studiet. Poenggrensene varierer fra år til år og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig der er å komme inn på studiet. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2013.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2013 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2014, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2013, eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2013.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2014.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tlf: 31008000, hverdager 10:00 - 14:00
Fax: 
Opptakskontoret
Postboks 235
3603 Kongsberg
www.hbv.no
opptak@hbv.no
Ja Ja
HBV: For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se www.hbv.no Høgskolen i Buskerud og Vestfold ble etablert 1.1.2014 etter en fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.
HiH Høgskolen i Harstad Tlf: 77058100
Fax: 77058101
Havnegata 5
9480 Harstad
www.hih.no
opptak@hih.no
1400 196 Ja Ja
HiH: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hih.no.
HiHm Høgskolen i Hedmark Tlf: 62430000
Fax: 62430001
Opptakskontoret
Postboks 400
2418 Elverum
www.hihm.no
opptak@hihm.no
5750 475 400 40 Ja Delvis
HiHm: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hihm.no
HiM Høgskolen i Molde
Vitenskapelig høgskole i logistikk
Tlf: 71214000
Fax: 
Postboks 2110
6402 Molde
www.himolde.no
opptak@himolde.no
2400 300 320 45 Ja Ja
HiM: Om muligheter for opptak til videreutdanninger og mastergrad, se www.himolde.no
HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Tlf: 74112030
Fax: 74022501
HiNT opptak
postboks 93
7601 Levanger
www.hint.no
opptak@hint.no
4000 521 575 86 Ja Delvis
HiNT: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se hint.no/studier
HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf: 67235050 (betjent kl. 10.00 - 14.00), 67235000
Fax: 22452010
Opptakskontoret NOM
Postboks 4 St. Olavs Plass
0130 Oslo
www.hioa.no
opptak@hioa.no
16 000 1300 530 109 Delvis Delvis
HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Tlf: 73559100
Fax: 73559451
Opptakstjenesten
Postboks 2320
7004 Trondheim
www.hist.no
Opptakstjenesten
  @hist.no
7500 3300 500 272 Ja Ja
HiØ Høgskolen i Østfold Tlf: 69215000 (sentr.bord) 69215032 (opptakskontoret). Kl. 10.00-14.00.
Fax: 69215002
Opptakskontoret
Postboks 700
1757 Halden
www.hiof.no
opptak@hiof.no
5000 240+privat utleie 800 14 (Fr.stad) Ja Ja
HiØ: For søknad til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold, se www.hiof.no/studier. Søknadsfrist i lokale opptak, er 1. mars.
HSH Høgskolen Stord / Haugesund Tlf: 52702800
Fax: 52702601
Opptakskontoret
Bjørnsonsgate 45
5528 Haugesund
www.hsh.no
opptak@hsh.no
3200 313 320 60 Ja Ja
HSH: Master og videreutdanninger se: www.hsh.no
NHH Norges Handelshøyskole Tlf: 55959595
Fax: 55959565
Opptaksseksjonen
Helleveien 30
5045 Bergen
www.nhh.no
opptak@nhh.no
3200 www.sib.no 1300 www.sib.no Ja Ja
NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Tlf: 64966100
Fax: 64966021
Opptakskontoret
Postboks 5003
1432 Ås
www.nmbu.no
opptak@nmbu.no
4800 778 800 0 Ja Delvis
NMBU: Alle bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad, se www.nmbu.no. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ble etablert 1.1.2014 etter en fusjon mellom Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier
UiN Universitetet i Nordland Tlf: 75517200 / 75517699
Fax: 75517845
Postboks 1490
8049 Bodø
www.uin.no
service@uin.no
6000 530 500 80 Ja Ja
UiN: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uin.no
UiS Universitetet i Stavanger Tlf: 51831052
Fax: 51831042
Opptakskontoret
4036 Stavanger
www.uis.no
opptak@uis.no
9000 ca.1164 + privatleie 850 + 465 PC-plasser 89 Ja Ja
UiS: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.uis.no/studietilbud

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer info om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, f.eks. siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten.