Læresteder og studier i Samordna opptak 2015

Studier, tekstsøk: info [Åpnes i nytt popup-vindu] Se studier ved høgskole / universitet: Se studier i utdanningsområde: Fagområde: info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 43
Ledige studieplasser-listen: 0
Fagområde: Rekneskap

Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode

(klikk til søknad)
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2014 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Reiselivsfag, hotellfag:
HiL Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser 210 319 GENS Bachelor 60 alle alle
HiL Reiselivsutvikling 210 317 GENS Bachelor 50 alle alle Ledelse av destinasjoner
Økonomi og administrasjon:
HiM Bedriftsøkonomi 211 164 GENS Årsstudium 30 alle alle
HiØ Bedriftsøkonomi, Halden 224 398 GENS Årsstudium 25 38.0 alle
HiHm Bedriftsøkonomi, Rena 209 164 GENS Årsstudium 10 åpent åpent Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
HiHm Bedriftsøkonomi, deltid, Hamar 1) 209 398 GENS Årsstudium 40 åpent åpent Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
HiHm Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena 2) 209 167 GENS Årsstudium 40 alle alle Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi.
HiH Regnskap og revisjon 3) 208 318 GENS Bachelor 15 åpent åpent
HiM Regnskap og revisjon 211 318 GENS Bachelor 30 alle alle
HiST Regnskap og revisjon 219 318 GENS Bachelor 20 51.2 45.2
UiN Regnskap og revisjon 204 318 GENS Bachelor 20 47.0 alle Gir grunnlag for autorisasjon som revisor og regnskapsfører.
UiS Regnskap og revisjon 217 318 GENS Bachelor 50 46.1 39.7 Kvalifiserer for opptak til toårig master i økonomi og administrasjon. Gir grunnlag for autorisasjon som revisor og regnskapsfører
HiØ Regnskap og revisjon, Halden 224 318 GENS Bachelor 40 37.8 alle
HiHm Regnskap og revisjon, Rena 209 318 GENS Bachelor 20 åpent åpent Bed.øk, Revisjon, Regnskap, Jus, mm. Studiet gir teorigr.laget for å bli reg. revisor.
HBV Regnskap og revisjon, Vestfold 222 318 GENS Bachelor 45 45.2 32.5 Studiet i regnskap og revisjon er et profesjonsstudium, som sammen med 3 års praksis gir grunnlag for å søke Finanstilsynet om tittelen registrert revisor. Se nærmere informasjon på www.finanstilsynet.no
HiNT Regnskap, Steinkjer 214 516 GENS Bachelor 20 alle alle
HBV Siviløkonom - 5-årig integrert master, Kongsberg 4)5) 222 291 MATRS Master 20 38.6 39.3 Bedriftsøkonomisk analyse, Industrielløkonomi, Informasjonssystemer, Markedsføring, Strategi- og kompetanseledelse. Emner i 4. og 5. studieår har samlingsbasert undervisning på Ringerike.
HBV Siviløkonom, - 5-årig integrert master, Ringerike 4)5) 222 345 MATRS Master 20 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, Informasjonssystemer, Markedsføring, Industriell økonomi, Strategi- og kompetanseledelse
NHH Siviløkonomutdanningen 191 345 MATRS Master 440 56.2 53.0 5-årig master i økonomi og administrasjon (siviløkonom). Man kan avslutte utdanningen med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon etter tre år.
HiOA Økonomi og adm. / revisjon / Facility Management 6) 215 369 GENS Bachelor 245 52.0 44.3
HiB Økonomi og administrasjon 7) 203 369 GENS Bachelor 90 49.1 46.2 Adm/ledelse, Logistikk, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Markedsføring
HiL Økonomi og administrasjon 210 035 GENS Bachelor 70 40.8 40.0
HiM Økonomi og administrasjon 211 369 GENS Bachelor 60 alle alle I tillegg til de obligatoriske kjernefagene kan man ta valgbare støtte- og utdypningsemner. Valgemnene er innen sentrale fagområder som: Logistikk, Organisasjon og ledelse, Regnskap(regnskapsførerautorisasjon), Revisjon(registrert revisor), Juss, Informasjonsbehandling.
HiST Økonomi og administrasjon 8) 219 035 GENS Bachelor 290 50.2 46.3 Markedsføring, finans, revisjon, regnskap, organisasjon og ledelse, økonomisk styring, samf.øk.
NMBU Økonomi og administrasjon 192 369 GENS Bachelor 100 47.0 43.7 1.del av Siviløkonomstudiet. Bedriftsøkonomi, Finans, Ledelse, Regnskap, Miljø, Samfunnsøkonomi
UiS Økonomi og administrasjon 217 369 GENS Bachelor 125 49.1 43.6 Kvalifiserer for opptak til toårig master i økonomi og administrasjon
UiA Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master 9) 201 345 MATRS Master 100 47.3 45.8 Spesialiseringer i 4.og 5.år: Finansiell økonomi, økonomisk styring eller International Management and Strategy.
UiS Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master 10) 217 345 MATRS Master 30 50.5 48.9 5-årig master. Bachelor i økonomi og administrasjon. Spesialisering på master: Anvendt finans, økonomisk analyse, strategi og ledelse.
UiA Økonomi og administrasjon, Grimstad 201 404 GENS Bachelor 40 44.2 41.2
HiØ Økonomi og administrasjon, Halden 224 035 GENS Bachelor 80 38.3 33.3 Profileringer: Økonomisk analyse, Bedriftsrådgivning og prosjektledelse og Internasjonal økonomi.
HSH Økonomi og administrasjon, Haugesund 218 369 GENS Bachelor 90 41.9 34.5 Profilering: Finans og økonomistyring, Ledelse, organisasjon og strategi, Regnskap.
UiA Økonomi og administrasjon, Kr.sand 201 369 GENS Bachelor 80 45.3 42.9
HiHm Økonomi og administrasjon, Rena 209 369 GENS Bachelor 20 åpent åpent Innovasjon, Ledelse, Markedsføring, Organisasjon, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Økonomistyring
HBV Økonomi og administrasjon, Vestfold 222 369 GENS Bachelor 100 46.0 35.9 Bedriftsøkonomisk analyse, Regnskap, Innovasjon og entreprenørskap.
HSH Økonomi og administrasjon, deltid, Haugesund 218 414 GENS Bachelor 10 nytt nytt Profilering: Finans og økonomistyring, Ledelse, organisasjon og strategi, Regnskap.
HiL Økonomi og administrasjon, årsstudium 210 164 GENS Årsstudium 20 46.2 42.0
HiH Økonomi og ledelse 3) 208 035 GENS Bachelor 60 åpent åpent Fordypningsmuligheter: Økonomistyring, Travel & Tourism, Advanced Marketing
HBV Økonomi og ledelse, Drammen 222 330 GENS Bachelor 50 47.3 41.0 Varehandelsledelse
HBV Økonomi og ledelse, Kongsberg 222 404 GENS Bachelor 80 38.9 30.4 Bedriftsøkonomisk analyse, International management, Prosjektledelse.
HBV Økonomi og ledelse, Ringerike 222 414 GENS Bachelor 80 37.1 alle Bedriftsøkonomi, Markedsføring, Strategi og kompetanseledelse, Regnskap
HiH Økonomi og ledelse, profilering regnskapsfører 208 516 GENS Bachelor 20 nytt nytt Treårig bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i regnskap kvalifiserer ikke for videre studier på masternivå i regnskap og revisjon, men vil, dersom studenten velger å skrive en fordypningsoppgave/bacheloroppgave, kvalifisere til opptak på masterstudiet i økonomi og administrasjon som gir rett til sidetittelen siviløkonom.
HiOA Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid 6) 215 253 GENS Årsstudium 20 60.8 38.1
HiOA Økonomi og ledelse, årsstudium, heltid 6) 215 162 GENS Årsstudium 20 59.7 47.9

Fotnoter:
1)Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Hamar.
2)Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Helgesamlinger på Rena (2 - 3 pr semester).
3)Studiet kan avsluttes etter 2 år med tittelen høgskolekandidat.
4)Studiet kan avsluttes etter 3 år med bachelorgrad
5)Søkere med relevant bachelor må søke opptak direkte til 2-årig Master i økonomi og ledelse. Se utfyllende informasjon på www.hbv.no
6)Studiested Pilestredet (Oslo kommune)
7)Studiet kan avsluttes etter 2 år med vitnemål for kandidatstudium. (Høgskolekandidat).
8)Alle retningene kvalifiserer til opptak på master/siviløkonomutdanningen på TØH, retningen økonomisk styring gir også teorigrunnlag for å bli autorisert regnskapsfører.
9)Kan avsluttes etter 3 år og gi graden bachelor i økonomi og administrasjon
10)Det stilles krav om karakteren C eller bedre for overgang til masterspesialiseringen. Kan avsluttes etter 3 år og gi graden bachelor i økonomi og administrasjon


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
MATRS Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2)

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2014:
Viser poenggrensene i ordinær kvote og kvote for førstegangs­vitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2014. Poeng­grensen er den laveste poengsummen noen kom inn med i suppleringsopptaket. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette i senere etterfyllingsopptak. Poenggrensene varierer fra år til år, og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig det er å komme inn på studiet. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2014.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2014 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2015, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2014 (men kan ha vært med før det), eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2014.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2015.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tlf: 31008000, hverdager kl. 10.00 - 14.00
Fax: 
Campus Vestfold, seksjon for opptak
Postboks 4
3199 Borre
www.hbv.no
opptak@hbv.no
Ja Ja
HBV: For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se www.hbv.no
HiB Høgskolen i Bergen Tlf: 55587504
Fax: 
Opptakskontoret
Postboks 7030
5020 Bergen
www.hib.no
opptak@hib.no
7000 4373 400 Ja Ja
HiH Høgskolen i Harstad Tlf: 77058100
Fax: 77058101
Opptak
Postboks 1063
9480 Harstad
www.hih.no
opptak@hih.no
1400 132 (inkl. leil.) Ja Ja
HiH: Om muligheter for påbygging til mastergrad og annen videreutdanning, se www.hih.no.
HiHm Høgskolen i Hedmark Tlf: 62430000
Fax: 62430001
Opptakskontoret
Postboks 400
2418 Elverum
www.hihm.no
opptak@hihm.no
5750 ca 820 400 Se www.sih.no Ja Delvis
HiHm: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hihm.no
HiL Høgskolen i Lillehammer Tlf: 61288000
Fax: 61288105
Postboks 952
2604 Lillehammer
www.hil.no
opptak@hil.no
4000 755 260 34 Ja Ja
HiM Høgskolen i Molde
Vitenskapelig høgskole i logistikk
Tlf: 71214000
Fax: 
Postboks 2110
6402 Molde
www.himolde.no
opptak@himolde.no
2700 300 320 45 Ja Ja
HiM: Om muligheter for opptak til videreutdanninger og mastergrad, se www.himolde.no
HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Tlf: 74112030
Fax: 74022501
HiNT opptak
postboks 93
7601 Levanger
www.hint.no
opptak@hint.no
4000 521 575 86 Ja Delvis
HiNT: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se hint.no/studier
HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf: 67235050 (betjent kl. 10.00 - 14.00), 67235000
Fax: 22452010
Opptakskontoret NOM
Postboks 4 St. Olavs Plass
0130 Oslo
www.hioa.no
opptak@hioa.no
16 500 1300 530 109 Delvis Delvis
HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Tlf: 73559100
Fax: 73559451
Opptakstjenesten
Postboks 2320
7004 Trondheim
www.hist.no
opptak@hist.no
7500 3300 500 272 Ja Ja
HiØ Høgskolen i Østfold Tlf: 69215000 (sentr.bord) 69215032 (opptakskontoret). Kl. 10.00-14.00.
Fax: 69215002
Opptakskontoret, Høgskolen i Østfold
Postboks 700
1757 Halden
www.hiof.no
opptak@hiof.no
5000 240+privat utleie 800 14 (Fr.stad) Ja Ja
HiØ: For søknad til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold, se www.hiof.no/studier. Søknadsfrist i lokale opptak, er 1. mars.
HSH Høgskolen Stord / Haugesund Tlf: 52702800
Fax: 52702601
Opptakskontoret
Bjørnsonsgate 45
5528 Haugesund
www.hsh.no
opptak@hsh.no
3200 313 320 60 Ja Ja
HSH: Master og videreutdanninger se: www.hsh.no
NHH Norges Handelshøyskole Tlf: 55959595
Fax: 55959565
Opptaksseksjonen
Helleveien 30
5045 Bergen
www.nhh.no
opptak@nhh.no
3200 www.sib.no 1300 www.sib.no Ja Ja
NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Tlf: 64966100
Fax: 64966021
Opptakskontoret
Postboks 5003
1432 Ås
www.nmbu.no
opptak@nmbu.no
4800 778 800 0 Ja Delvis
NMBU: Alle bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad, se www.nmbu.no. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ble etablert 1.1.2014 etter en fusjon mellom Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier
UiN Universitetet i Nordland Tlf: 75517200 / 75517699
Fax: 75517845
Postboks 1490
8049 Bodø
www.uin.no
service@uin.no
6000 530 500 80 Ja Ja
UiN: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uin.no
UiS Universitetet i Stavanger Tlf: 51831052
Fax: 
Opptakskontoret
4036 Stavanger
www.uis.no
opptak@uis.no
10000 ca.1394 + privatleie 850 + 486 PC-plasser 89 Ja Ja
UiS: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.uis.no/studietilbud

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer informasjon om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Ledige studieplasser
Fra 19. juli åpner Ledige studieplasser, dvs listen over studier som fortsatt har ledige plasser og som kan søkes til etter hovedopptaket. Se Ledige studieplasser for å se hvilke studier du kan søke på akkurat nå.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, for eksempel siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten. Vi gjør også oppmerksom på at studier kan bli avlyst.

Tilleggskrav
Noen studier kan ha tilleggskrav som ikke går frem av kravkoden. Dette gjelder for eksempel krav om å legge frem politiattest ved studiestart.