Læresteder og studier i Samordna opptak 2014

Søkeord: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu] Høgskole / universitet: Utdanningsområde: Fagområde: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 74
Fagområde: Mediefag
Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2013 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
HiNe Medieproduksjon og sosiale medier, Mo i Rana 213 604 GENS Årsstudium 20 alle alle
Estetiske fag, kunst- og musikkfag:
HVO Animasjon 1) 223 451 ANIM Bachelor 10 45.8 alle Store delar av undervisninga er på engelsk.
HiOA Design og komm. i digitale medier, deltid 2) 215 602 GENS Årsstudium 30 54.7 30.5
HiT Digital mediedesign, nettbasert 220 602 GENS Årsstudium 32 44.2 alle Nettbasert m/samlinger.
UiO Estetiske studier 3) 185 439 GENS Bachelor 49 alle alle Studieretning på program for Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap. Fordypningsområder: Allmenn litteraturvitenskap (tilbys også som eget søknadsalternativ, studiekode 185 922), Engelskspråklig litteratur, Kunsthistorie, Medievitenskap, Musikkvitenskap, Nordisk litteraturvitenskap
HiT Visuelle kunstfag og design, Notodden 220 441 GENS Bachelor 15 alle alle
Historie, religion, idéfag:
NLA Kommunikasjon, livssyn og medier, Kr.sand 4) 254 086 GENS Bachelor 10 alle alle Formidling av kristen tro i møte med trosmangfoldet i samtiden, med særlig vekt på ungdom og populærkultur. Nett- og samlingsbasert. Obl. studietur til England 06. – 15. september 2014, pris 8000-10000 kr. Studieavgift pr semester: 2250 kr + avgift til studentsamskipnaden.
Informasjonsteknologi og informatikk:
HiØ Digital medieproduksjon, Halden 224 845 GENS Bachelor 40 alle alle Design og produksjon av innhold for digitale medier.
HiG Informasjonssikkerhet 5) 207 429 MATRS Bachelor 20 37.5 alle Fokus: Sikker programmering, systemsikkerhet, nettverksadministrasjon, risikoanalyse.
HiG Informatikk 207 188 MATRS Årsstudium 15 alle alle Fokus: Programmering, databaser og IT-forståelse.
Mediefag, bibliotekfag og journalistfag:
HiOA Bibliotek- og informasjonsvitenskap 2) 215 336 GENS Bachelor 120 35.2 alle
HiOA Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium 2) 215 603 GENS Årsstudium 10 48.0 alle
HiHm Digital medieproduksjon, Rena 6) 209 514 GENS Bachelor 15 alle alle Film, Foto, Journalistikk, Medievitenskap, Radio, Video
HiL Dokumentarfilmproduksjon-Foto 7) 210 392 TVFOTO Bachelor 6 alle alle Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.
HiL Dokumentarfilmproduksjon-Regi 7) 210 847 TVREG Bachelor 6 alle alle Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.
HiL Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd 7) 210 089 TVLYD Bachelor 6 alle alle Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.
HiL Film- og fjernsynsvitenskap 210 149 GENS Bachelor 30 alle alle
HiL Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium 210 262 GENS Årsstudium 30 alle alle
UiB Film- og tv-produksjon 184 838 GENS Bachelor 22 54.5 48.0
NTNU Film- og videoproduksjon 194 646 GENS Bachelor 20 53.1 47.7
NTNU Filmvitenskap 194 847 GENS Bachelor 40 32.4 alle Filmvitenskap er første fordypning. Kombineres med andre fag (støttefag, årsstudium eller fordypning).
NTNU Filmvitenskap, årsstudium 194 262 GENS Årsstudium 10 nytt nytt
UiS Fjernsyns- og multimedieproduksjon 217 046 GENS Bachelor 20 48.4 42.1
HiL Flerkameraproduksjon 7) 210 264 TVTEK Bachelor 20 alle alle Regi og Teknikk Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.
HiOA Fotojournalistikk 2) 215 848 FOTO Bachelor 12 60.9 44.2 Opptaksprøve: www.hioa.no/fotojournalistikk, innsendingsfrist 15. mai. Kvalifiserte søkere rangeres med poeng for opptaksprøven og i tillegg ordinær poengberegning.
NOROFF Interactive Media Animation 259 451 GENS Bachelor 40 åpent åpent Undervisningsspråk er engelsk. Dette studiet koster 53.000,- per semester, totalt 106.000,- pr år. Spesialisering innen interaktiv design og animasjon.
NOROFF Interactive Media Animation, nettbasert 8) 259 183 GENS Bachelor 30 åpent åpent Undervisningsspråk er engelsk. Dette studiet koster 39.900,- per semester, totalt 79.800,- pr år. Spesialisering innen interaktiv design og animasjon.
NOROFF Interactive Media Games 259 673 GENS Bachelor 40 åpent åpent Undervisningsspråk er engelsk. Dette studiet koster 53.000,- per semester, totalt 106.000,- pr år. Interaktiv Media Spill er rettet mot bruk av spillteknologi og spilldesign som verktøy innen en rekke fagområder.
NOROFF Interactive Media Games, nettbasert 8) 259 178 GENS Bachelor 30 åpent åpent Undervisningsspråk er engelsk. Dette studiet koster 39.900,- per semester, totalt 79.800,- pr år. Interaktiv Media Spill er rettet mot bruk av spillteknologi og spilldesign som verktøy innen en rekke fagområder.
HVO Journalistikk 9) 223 454 GENS Bachelor 57 52.5 48.3 Fjernsyn. Radio. Avis. Alle publiserer på nett.
HiOA Journalistikk 2)10) 215 454 GENS Bachelor 70 57.7 49.9
UiB Journalistikk 11) 184 454 GENS Bachelor 22 57.7 50.4
UiN Journalistikk 11) 204 454 GENS Bachelor 45 38.6 31.9
UiS Journalistikk 217 454 GENS Bachelor 25 50.3 46.8
NLA Journalistikk, avis- og nettavislinje, Kr.sand 11)12) 254 849 GENS Bachelor 24 alle alle Studieavgift kr 22 600,- pr. semester
NLA Journalistikk, radio- og fjernsynslinje, Kr.sand 11)12) 254 454 GENS Bachelor 30 37.2 Studieavgift kr 23 400,- pr. semester
NLA Kommunikasjon og medier, Kr.sand 254 851 GENS Bachelor 15 alle alle Studieavgift kr 11 500,- pr semester. Studiet er rettet mot informasjonsarbeid og multimedieproduksjon med fokus på nye digitale medier.
UiA Kommunikasjon, tekst og medieanalyse 201 850 GENS Bachelor 30 38.8 alle
UiA Kommunikasjon, tekst og medieanalyse, årsstudium 201 794 GENS Årsstudium 15 42.3 alle
UiA Kommunikasjon, visuelle medier 201 851 GENS Bachelor 12 40.4 39.0
UiA Kommunikasjon, visuelle medier, årsstudium 201 663 GENS Årsstudium 8 36.0 alle
NLA Kommunikasjonsarbeid, Kr.sand 254 177 GENS Årsstudium 10 alle alle Kan utvides til Bachelor i kommunikasjon og medier. Studiet er rettet mot informasjonsarbeid og multimedieproduksjon med fokus på nye digitale medier. Studieavgift pr semester: 13 000 kr + avgift til studentsamskipnaden.
HiL Kulturprosjektledelse 7) 210 308 KULT Bachelor 20 alle alle Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve.
HVO Media, IKT og design 223 430 GENS Bachelor 40 alle alle
HiG Mediedesign 207 149 GENS Bachelor 25 39.8 36.1 Fokus: Typografi og informasjonsdesign. Profesjonsrettet utdanning innen grafisk design (også kalt visuell kommunikasjon eller kommunikasjonsdesign). Papirbaserte medier, interaktive digitale medier og skilt- og veifinningssystemer for bygninger og uterom.
HiHm Mediefag, Rena 209 663 GENS Årsstudium 10 nytt nytt Studiet tilsvarer 1. studieår i Bachelor i digital medieproduksjon.
NLA Mediekommunikasjon, radio-/fjernsynslinje, Kr.sand 254 604 GENS Årsstudium 10 alle alle Studieavgift kr 23 000,- pr. semester. Vekt på radio- og fjernsynsjournalistikk.
HVO Mediekunnskap 223 663 GENS Årsstudium 10 alle alle
HiG Medieledelse 207 838 GENS Bachelor 25 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot utvikling og drift av mediebedrifter. Markedsføring, merkevarebygging, prosjektledelse, innovasjon og bedrifts- og forretningssystemer.
HiG Medieledelse, årsstudium 207 136 GENS Årsstudium 20 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot utvikling og drift av mediebedrifter. Markedsføring, merkevarebygging og bedrifts- og forretningssystemer.
HiG Medieproduksjon 207 264 GENS Bachelor 20 alle alle Fokus: Medieproduksjon innen video, web, trykksaker og storytelling i moderne medier.
UiT Medieproduksjon, Alta 186 838 GENS Bachelor 20 alle alle
HiG Medieproduksjon, årsstudium 207 604 GENS Årsstudium 20 alle alle Fokus: Innholdsproduksjon og teori for moderne medier.
HiOA Medier og kommunikasjon 2) 215 850 GENS Bachelor 40 50.7 45.0
HiOA Medier og kommunikasjon, årsstudium 2) 215 604 GENS Årsstudium 10 56.0 44.5
NTNU Medievitenskap 194 851 GENS Bachelor 55 32.1 34.2 Medievitenskap er første fordypning. Kombineres med andre fag (støttefag, årsstudium eller fordypning).
UiB Medievitenskap 184 851 GENS Bachelor 58 43.6 41.1
UiO Medievitenskap 185 851 GENS Bachelor 70 48.5 42.3
NTNU Medievitenskap, årsstudium 194 136 GENS Årsstudium 20 nytt nytt
UiB Medievitenskap, årsstudium 184 663 GENS Årsstudium 20 51.6 44.0
UiO Medievitenskap, årsstudium 185 604 GENS Årsstudium 30 53.8 43.4
HiNT Multimedieteknologi, Steinkjer 214 430 GENS Bachelor 30 alle alle
UiB Nye medier 184 850 GENS Bachelor 20 45.1 39.6 Spesialiseringer: Informasjonsvitenskap, Medievitenskap.
HVO PR, kommunikasjon og media 223 453 GENS Bachelor 27 44.2 43.6
HiL Produksjons- og prosjektledelse 7) 210 534 TVPRO Bachelor 12 alle alle Spesialisering: Flerkamera og Dokumentar Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve.
UiA Skolebibliotekkunnskap, deltid 13) 201 336 GENS Bachelor 15 40.1 alle
HiNT Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer 214 673 GENS Bachelor 30 33.8 alle
HBV Visuell kommunikasjon, Drammen 222 251 GENS Bachelor 27 46.0 40.8 Grafisk design, Markedsføring, Medier og kommunikasjon.
HiG Webutvikling 207 046 GENS Bachelor 20 alle alle Fokus: Utvikling av websider og mobile medier. Vekt på interaksjonsdesign, webprogrammering, brukerundersøkelser, testing, tilpassing og utvidelse av publiseringsplattformer, utviklingsprosess, innovasjon og kreativitet, praktiske og reelle prosjekter.
Samfunnsfag, psykologi:
UiO Kultur og kommunikasjon 185 308 GENS Bachelor 60 52.6 47.6 Fordypningsområder: Medievitenskap, Psykologi, Sosialantropologi, Sosiologi
Språk, litteratur:
UiA Nordisk språk og litteratur 201 889 GENS Bachelor 25 alle alle
UiB Retorikk 184 909 GENS Bachelor 22 43.0 alle Spesialiseringer: Allmenn litteraturvitenskap, Gresk, Kunsthistorie, Latin, Medievitenskap, Nordisk
UiO Retorikk og språklig kommunikasjon 185 909 GENS Bachelor 19 48.7 alle Studieretning på program for Nordiske studier
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur:
UiA Multimedieteknologi og -design, Grimstad 201 149 GENS Bachelor 50 alle alle

Fotnoter:
1)Opptaket til studiet har krav om innsending av arbeidsprøver. Med utgangspunkt i ei vurdering av arbeidsprøvene vert ei gruppe søkjarar plukka ut til å gjennomføre ei opptaksprøve ved HVO. Det vert sendt ut eigen informasjon.
2)Studiested Pilestredet (Oslo kommune)
3)Allmenn litteraturvitenskap tilbys på 3 ulike søknadsalternativer: Allmenn litteraturvitenskap årsstudium, Allmenn litteraturvitenskap bachelor og som fordypning på Estetiske studier bachelor. For forskjellene se den enkelte programpresentasjon www.uio.no/studier/program
4)2. år blir studieavgiften tilsvarende Kommunikasjon og medier
5)Søkere med generell studiekompetanse, uten fordypning i matematikk(R1), kan i tillegg søke lokalt opptak på R1-kurs ved Høgskolen i Gjøvik.
6)Studiet forutsetter kraftig datamaskin og spesiell programvare.
7)CV, essay og passbilde, se punkt 1 til 3 i kravkoden, skal sendes i 4 eks. til høgskolen innen 15. april
8)Merk at Noroff har avdelinger i flere byer i Norge. Det er muligheter for grupper av nettstudenter å få tilbud om arbeidsrom i Oslo, Stavanger, Bergen eller Trondheim hvis tilstrekkelig antall ønsker dette. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om dette.
9)Fordeling av plassar til spesialiseringane innan radio, tv og avis skjer pågrunnlag av konkurransepoeng. Studiet har kvote for søkarar med relevant praksis.
10)Studiet har 10 prosent kvote for søkere med journalistisk praksis, alle kvalifiserte fikk tilbud i praksiskvoten. I tillegg kan det tas inn 5 søkere med minoritetsbakgrunn, poenggrense i minoritetskvoten var 47,3.
11)Studiet har kvote for søkere med relevant praksis.
12)3. år i bachelorgraden blir prisen på nivå med teoretiske studier (2014/15: kr 6000,- pr semester)
13)Studiet er et deltidsstudium over 8 semester.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

ANIM Generell studiekompetanse (GENS) og: Godkjent innsendt arbeidsprøve og opptaksprøve.
FOTO Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve. Tilgjengelig på www.hioa.no/fotojournalistikk fra 1.februar, innsendingsfrist 15. mai
GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
KULT Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn fire eksemplarer av følgende til høgskolen: 1. fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt et passfoto 2. vitnemål og attester 3. essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve
MATRS Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2)
TVFOTO Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt passfoto 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve
TVLYD Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt passfoto 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve
TVPRO Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til høgskolen: 1. fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt et passfoto 2. vitnemål og attester 3. essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve
TVREG Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt passfoto 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve
TVTEK Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til høgskolen: 1. fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt et passfoto 2. vitnemål og attester 3.essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Du må også angi hvilken spesialisering du søker; regi og/eller teknikk. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2013:
viser poenggrensene i henholdsvis ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2013. Poengrensene er ikke forhåndsbestemt, men avgjøres av den siste ordinære søkeren som fikk og tok i mot plass på studiet. Poenggrensene varierer fra år til år og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig der er å komme inn på studiet. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2013.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2013 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2014, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2013, eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2013.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2014.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tlf: 31008000, hverdager 10:00 - 14:00
Fax: 
Opptakskontoret
Postboks 235
3603 Kongsberg
www.hbv.no
opptak@hbv.no
Ja Ja
HBV: For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se www.hbv.no Høgskolen i Buskerud og Vestfold ble etablert 1.1.2014 etter en fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.
HiG Høgskolen i Gjøvik Tlf: 61135400 / 61135401
Fax: 61135405
Postboks 191
Teknologiveien 22
2802 Gjøvik
www.hig.no
studenttorget
  @hig.no
3100 514 - inkl. leil. 100 36 Ja Ja
HiHm Høgskolen i Hedmark Tlf: 62430000
Fax: 62430001
Opptakskontoret
Postboks 400
2418 Elverum
www.hihm.no
opptak@hihm.no
5750 475 400 40 Ja Delvis
HiHm: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hihm.no
HiL Høgskolen i Lillehammer Tlf: 61288102 (studenttorget)
Fax: 61288105
Postboks 952
2604 Lillehammer
www.hil.no
opptak@hil.no
4000 755 260 34 Ja Ja
HiNe Høgskolen i Nesna Tlf: 75057800
Fax: 75057900
Høgskolen i Nesna
8700 Nesna
www.hinesna.no
opptak@hinesna.no
1131 248/40 ca. 140 46 Ja Ja
HiNe: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hinesna.no
HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Tlf: 74112030
Fax: 74022501
HiNT opptak
postboks 93
7601 Levanger
www.hint.no
opptak@hint.no
4000 521 575 86 Ja Delvis
HiNT: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se hint.no/studier
HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf: 67235050 (betjent kl. 10.00 - 14.00), 67235000
Fax: 22452010
Opptakskontoret NOM
Postboks 4 St. Olavs Plass
0130 Oslo
www.hioa.no
opptak@hioa.no
16 000 1300 530 109 Delvis Delvis
HiT Høgskolen i Telemark Tlf: 35575300 Åpningstider: 9 - 11 og 12 - 15
Fax: 35575002
Opptakskontoret
Pb. 203
3901 Porsgrunn
www.hit.no
opptak@hit.no
6500 852 600 75 Ja Ja
HiT: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.hit.no
HiØ Høgskolen i Østfold Tlf: 69215000 (sentr.bord) 69215032 (opptakskontoret). Kl. 10.00-14.00.
Fax: 69215002
Opptakskontoret
Postboks 700
1757 Halden
www.hiof.no
opptak@hiof.no
5000 240+privat utleie 800 14 (Fr.stad) Ja Ja
HiØ: For søknad til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold, se www.hiof.no/studier. Søknadsfrist i lokale opptak, er 1. mars.
HVO Høgskulen i Volda Tlf: 70075000
Fax: 70075051
Opptak
Postboks 114 Opptak
6101 Volda
www.hivolda.no
sok@hivolda.no
3900 400 112 stille/276 opne 45 Ja Delvis
HVO: Om påbyggjing til bachelor- og mastergrad, sjå www.hivolda.no
NLA NLA Høgskolen Tlf: 55540700
Fax: 55540701
Postboks 74
Amalie Skramsvei 3
5812 Bergen
www.nla.no
opptak@nla.no
2000 0 160 0 Ja Ja
NLA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, se www.nla.no
NOROFF Noroff University College
Noroff Høyskole
Tlf: 38000000
Fax: 38000001
Elvegata 2a
4608 Kristiansand
www.noroff.no
utdanning@noroff.no
100 Samarbeid med SIA 60 Samarbeid med SIA Nei Ja
NOROFF: Utdanningene ved Noroff Høyskole gir deg mulighet for å søke seg videre på mastergrad både i Norge og internasjonalt.
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tlf: 73597700
Fax: 73550466
Studieavdelingen
Opptakskontoret Gløshaugen
7491 Trondheim
www.ntnu.no
opptak@adm.ntnu.no
22000 3200 ca.7000 270 Delvis Delvis
NTNU: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og videreutdanning, se www.ntnu.no
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier
UiB Universitetet i Bergen Tlf: 55584300
Fax: 55588821
Opptak
Postboks 7850 - Opptak NOM
5020 Bergen
www.uib.no/utdanning
opptak@uib.no
14290 4290 5000 465 Ja Ja
UiB: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiN Universitetet i Nordland Tlf: 75517200 / 75517699
Fax: 75517845
Postboks 1490
8049 Bodø
www.uin.no
service@uin.no
6000 530 500 80 Ja Ja
UiN: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uin.no
UiO Universitetet i Oslo Tlf: Knutepunktet 22858200
Fax: 22841125
Seksjon for opptak og tilrettelegging
Postboks 1148 Blindern
0318 Oslo
www.uio.no
studentinfo@admin.uio.no
27400 6000, også priv.tilb 8000 600 Ja Ja
UiO: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiS Universitetet i Stavanger Tlf: 51831052
Fax: 51831042
Opptakskontoret
4036 Stavanger
www.uis.no
opptak@uis.no
9000 ca.1164 + privatleie 850 + 465 PC-plasser 89 Ja Ja
UiS: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.uis.no/studietilbud
UiT UiT Norges arktiske universitet Tlf: 77645590
Fax: 77623210
Avdeling for utdanning v/opptakskontoret
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
www.uit.no
opptak@uit.no
12500 ca. 1600 ca. 355 Ja Delvis
UiT: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad. For mer informasjon, se www.uit.no UiT Norges arktiske universitet ble etablert 1.8.2013 etter en fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer info om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, f.eks. siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten.