Læresteder og studier i Samordna opptak 2015

Studier, tekstsøk: info [Åpnes i nytt popup-vindu] Se studier ved høgskole / universitet: Se studier i utdanningsområde: Fagområde: info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 72
Ledige studieplasser-listen: 4
Fagområde: Mediefag

Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode

(klikk til søknad)
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2014 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Estetiske fag, kunst- og musikkfag:
HVO Animasjon 1) 223 451 ANIM Bachelor 10 44.5 alle Store delar av undervisninga er på engelsk.
HiOA Design og komm. i digitale medier, deltid 2) 215 602 GENS Årsstudium 30 53.4 alle
HiT Digital mediedesign, nettbasert 220 602 GENS Årsstudium 32 alle alle Nettbasert m/samlinger.
UiO Estetiske studier 3) 185 439 GENS Bachelor 49 alle alle Studieretning på program for Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap. Fordypningsområder: Allmenn litteraturvitenskap (tilbys også som eget søknadsalternativ, studiekode 185 922), Engelskspråklig litteratur, Kunsthistorie, Medievitenskap, Musikkvitenskap, Nordisk litteraturvitenskap
HiT Visuelle kunstfag og design, Notodden 220 441 GENS Bachelor 15 alle alle
Historie, religion, idéfag:
MF Kirke, misjon og media 190 604 GENS Årsstudium 10 nytt nytt All undervisning er på engelsk.
NLA Kommunikasjon, livssyn og medier, Kr.sand 4)5) 254 086 GENS Bachelor 10 alle alle Første år som Kommunikasjon, livssyn og kr. apologetikk. Deretter fokus på digital formidling og fortelling via multimedieproduksjon og sosiale medier, som bakgrunn for formidling av kristen tro via medier. Ungdomskultur og populærkultur står sentralt.
Informasjonsteknologi og informatikk:
HiØ Digitale medier, Halden 224 845 GENS Bachelor 40 alle alle Design og produksjon av innhold for digitale medier.
HiG Informasjonssikkerhet 207 429 MATRS Bachelor 20 40.5 34.6 Fokus: Sikker programmering, systemsikkerhet, nettverksadministrasjon, risikoanalyse.
HiG Informatikk 207 188 MATRS Årsstudium 15 alle alle Fokus: Programmering, databaser og IT-forståelse.
Mediefag, bibliotekfag og journalistfag:
HiOA Bibliotek- og informasjonsvitenskap 2) 215 336 GENS Bachelor 120 alle alle
HiOA Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium 2) 215 603 GENS Årsstudium 10 50.8 alle
HiHm Avlyst: Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena 6) 209 514 GENS Bachelor 20 alle alle Digital kommunikasjon, Økonomi og ledelse
HiNe Avlyst: Digitale medier, Mo i Rana 213 604 GENS Årsstudium 20 åpent åpent
HiL Film- og fjernsynsvitenskap 210 149 GENS Bachelor 30 alle alle
HiL Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium 210 262 GENS Årsstudium 30 alle alle
UiB Film- og tv-produksjon 184 838 GENS Bachelor 22 53.3 47.6
NTNU Film- og videoproduksjon 194 646 GENS Bachelor 20 50.8 48.0
NTNU Filmvitenskap 194 847 GENS Bachelor 30 alle alle Filmvitenskap er første fordypning. Kombineres med fag 2 på 60 studiepoeng.
NTNU Filmvitenskap, årsstudium 194 262 GENS Årsstudium 20 alle alle
UiS Fjernsyns- og multimedieproduksjon 217 046 GENS Bachelor 20 43.4 39.2
HiOA Fotojournalistikk 2) 215 848 FOTO Bachelor 12 61.3 60.4 Opptaksprøve: www.hioa.no/fotojournalistikk, innsendingsfrist 15. mai. Kvalifiserte søkere rangeres med poeng for opptaksprøven og i tillegg ordinær poengberegning.
NLA Avlyst: Informasjons- og kommunikasjonsarbeid, Kr.sand 7) 254 851 GENS Bachelor 15 alle alle Praktisk rettet studium med sikte på informasjons- og kommunikasjonsarbeid i ulike typer virksomheter.
NLA Informasjons- og kommunikasjonsarbeid, år, Kr.sand 8) 254 177 GENS Årsstudium 10 alle alle Praktisk rettet studium med sikte på informasjons- og kommunikasjonsarbeid i ulike typer virksomheter. Mulighet for å søke videre på bachelor i informasjons- og kommunikasjonsarbeid.
NOROFF Interactive Media Animation 259 451 GENS Bachelor 40 åpent åpent Studiet står på listen over ledige studieplasser.
Undervisningsspråk er engelsk. Dette studiet koster 53.750,- per semester, totalt 107.500,- pr år. Spesialisering innen interaktiv design og animasjon. Interaktiv Media Animasjon er rettet mot bruk av teknologi og animering som praktisk verktøy innen en rekke fagområder, herunder animerte kortfilmer/reklame, simulatorteknologi og virtualisering.
NOROFF Interactive Media Animation, nettbasert 9) 259 183 GENS Bachelor 40 åpent åpent Studiet står på listen over ledige studieplasser.
Undervisningsspråk er engelsk. Dette studiet koster 39.900,- per semester, totalt 79.800,- pr år. Spesialisering innen interaktiv design og animasjon. Interaktiv Media Animasjon er rettet mot bruk av teknologi og animering som praktisk verktøy innen en rekke fagområder, herunder animerte kortfilmer/reklame, simulatorteknologi og virtualisering.
NOROFF Interactive Media Games 259 673 GENS Bachelor 40 åpent åpent Studiet står på listen over ledige studieplasser.
Undervisningsspråk er engelsk. Dette studiet koster 53.750,- per semester, totalt 107.500,- pr år. Interaktiv Media Spill er rettet mot bruk av spillteknologi og spilldesign som verktøy innen en rekke fagområder, herunder simulatorteknologi og virtualisering.
NOROFF Interactive Media Games, nettbasert 9) 259 178 GENS Bachelor 40 åpent åpent Studiet står på listen over ledige studieplasser.
Undervisningsspråk er engelsk. Dette studiet koster 39.900,- per semester, totalt 79.800,- pr år. Interaktiv Media Spill er rettet mot bruk av spillteknologi og spilldesign som verktøy innen en rekke fagområder, herunder simulatorteknologi og virtualisering.
HVO Journalistikk 10) 223 454 GENS Bachelor 57 50.0 47.6 Fjernsyn. Radio. Avis. Alle publiserer på nett.
HiOA Journalistikk 2)11) 215 454 GENS Bachelor 70 55.3 47.8
UiB Journalistikk 12) 184 454 GENS Bachelor 22 55.7 50.4
UiN Journalistikk 12) 204 454 GENS Bachelor 30 alle alle
UiS Journalistikk 217 454 GENS Bachelor 25 48.6 44.8 Egen kvote for søkere med minimum 6 måneder praksis i full stilling.
NLA Journalistikk, fordyp.radio og fjernsyn, Kr.sand 13) 254 454 GENS Bachelor 30 alle alle Utstrakt praktisk arbeid i redaksjoner(obligatorisk). Lærer også produksjon av nettavis. Tilbud om studietur til Øst-Afrika i 3. semester. Mulighet for utveksling i 5.semester. Studiet kvalifiserer for å søke opptak til master i global journalistikk.
NLA Journalistikk, fordypning avis og nett, Kr.sand 12)14) 254 849 GENS Bachelor 24 alle alle Utstrakt praktisk arbeid i redaksjoner(obligatorisk). Lærer også TV-journalistikk. Tilbud om studietur til Øst-Afrika i 3. semester. Mulighet for utveksling i 5.semester. Mulig å søke videre på master i global journalistikk
NLA Journalistikk, årsstudium, avis og nett, Kr.sand 15) 254 510 GENS Årsstudium 10 nytt nytt Utstrakt praktisk arbeid i redaksjoner (obligatorisk). Mulig å søke videre på bachelor i journalistikk.
NLA Journalistikk, årsstudium, radio/fjernsyn, Kr.sand 16) 254 604 GENS Årsstudium 10 alle alle Utstrakt praktisk arbeid i redaksjoner (obligatorisk). Mulig å søke videre på bachelor i journalistikk.
UiA Kommunikasjon, kommunikasjon og medier 201 850 GENS Bachelor 30 alle alle
UiA Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium 201 794 GENS Årsstudium 15 alle alle
UiA Kommunikasjon, medieproduksjon 201 851 GENS Bachelor 12 41.8 38.1
UiA Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium 201 663 GENS Årsstudium 8 39.9 31.8
HiL Kulturprosjektledelse 17) 210 308 KULT Bachelor 20 Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve.
HVO Media, IKT og design 223 430 GENS Bachelor 40 alle alle
HiG Mediedesign 207 149 GENS Bachelor 25 35.3 alle Fokus: Typografi og informasjonsdesign. Profesjonsrettet utdanning innen grafisk design (også kalt visuell kommunikasjon eller kommunikasjonsdesign). Papirbaserte medier, interaktive digitale medier og skilt- og veifinningssystemer for bygninger og uterom.
HVO Mediekunnskap 223 663 GENS Årsstudium 10 alle alle
HiG Medieledelse 207 838 GENS Bachelor 25 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot utvikling og drift av mediebedrifter. Markedsføring, merkevarebygging, prosjektledelse, innovasjon og bedrifts- og forretningssystemer.
HiG Medieledelse, årsstudium 207 136 GENS Årsstudium 20 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot utvikling og drift av mediebedrifter. Markedsføring, merkevarebygging og bedrifts- og forretningssystemer.
HiG Medieproduksjon 207 264 GENS Bachelor 20 alle alle Fokus: Medieproduksjon innen video, web, trykksaker og storytelling i moderne medier.
UiT Medieproduksjon, Alta 186 838 GENS Bachelor 20 alle alle
HiG Medieproduksjon, årsstudium 207 604 GENS Årsstudium 20 alle alle Fokus: Innholdsproduksjon og teori for moderne medier.
HiOA Medier og kommunikasjon 2) 215 850 GENS Bachelor 40 49.6 41.1
HiOA Medier og kommunikasjon, årsstudium 2) 215 604 GENS Årsstudium 10 54.3 43.0
NTNU Medievitenskap 194 851 GENS Bachelor 70 35.9 37.1 Medievitenskap er første fordypning. Kombineres med fag 2 på 60 studiepoeng.
UiB Medievitenskap 184 851 GENS Bachelor 58 36.7 28.3
UiO Medievitenskap 185 851 GENS Bachelor 70 48.4 40.8
NTNU Medievitenskap, årsstudium 194 136 GENS Årsstudium 30 44.8 37.7
UiB Medievitenskap, årsstudium 184 663 GENS Årsstudium 22 43.5 alle
UiO Medievitenskap, årsstudium 185 604 GENS Årsstudium 40 52.8 36.4
HiNT Multimedieteknologi, Steinkjer 214 430 GENS Bachelor 30 alle alle
UiB Nye medier 184 850 GENS Bachelor 20 40.5 36.1 Spesialiseringer: Informasjonsvitenskap, Medievitenskap.
HVO PR, kommunikasjon og media 223 453 GENS Bachelor 27 alle alle
UiA Skolebibliotekkunnskap, deltid 201 336 GENS Bachelor 15 alle alle Deltidsstudium. Fordypningsenheten går over 3-4 år.
HiNT Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer 214 673 GENS Bachelor 30 34.6 30.8
HiL TV-ledelse 17) 210 534 TVPRO Bachelor 10 Produksjonsleder og Redaktør/Kreativ produsent. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve.
HiL TV-regi 17) 210 847 TVREG Bachelor 15 Enkamera- og flerkameraregi og Kreativ produsent/redaktør. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.
HiL TV-teknikk 17) 210 264 TVTEK Bachelor 40 Foto/Lyd/Klipp og flerkamerateknikk Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.
HBV Visuell kommunikasjon, Drammen 222 251 GENS Bachelor 35 46.1 43.0 Grafisk design, Markedsføring, Medier og kommunikasjon.
HiG Webutvikling 207 046 GENS Bachelor 20 41.3 alle Fokus: Utvikling av websider og mobile medier. Vekt på interaksjonsdesign, webprogrammering, brukerundersøkelser, testing, tilpassing og utvidelse av publiseringsplattformer, utviklingsprosess, innovasjon og kreativitet, praktiske og reelle prosjekter.
Samfunnsfag, psykologi:
UiO Kultur og kommunikasjon 185 308 GENS Bachelor 60 51.7 45.7 Fordypningsområder: Medievitenskap, Psykologi, Sosialantropologi, Sosiologi
Språk, litteratur:
UiA Nordisk språk og litteratur 201 889 GENS Bachelor 25 alle alle
UiB Retorikk 184 909 GENS Bachelor 20 alle alle Spesialiseringer: Allmenn litteraturvitenskap, Gresk, Kunsthistorie, Latin, Medievitenskap, Nordisk
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur:
UiA Multimedieteknologi og -design, Grimstad 201 149 GENS Bachelor 50 alle alle

Fotnoter:
1)Opptaket til studiet har krav om innsending av arbeidsprøver. Med utgangspunkt i ei vurdering av arbeidsprøvene vert ei gruppe søkjarar plukka ut til å gjennomføre ei opptaksprøve ved HVO. Det vert sendt ut eigen informasjon.
2)Studiested Pilestredet (Oslo kommune)
3)Allmenn litteraturvitenskap tilbys på 3 ulike søknadsalternativer: Allmenn litteraturvitenskap årsstudium, Allmenn litteraturvitenskap bachelor og som fordypning på Estetiske studier bachelor. For forskjellene se den enkelte programpresentasjon www.uio.no/studier/program
4)Studieavgift pr semester: 2 250 kr + avgift til studentsamskipnaden.
5)2. år KLM,blir studieavgiften tilsvarende informasjons- og kommunikasjonsarbeid,årsstudium
6)Studiet forutsetter kraftig datamaskin og spesiell programvare.
7)Studieavgift: 1. og 2 semester: 11 500 kr pr semester. 3. og 4. semester: 6 000 kr pr semester. 5. og 6. semester: Avhengig av studievalg. + avgift til studentsamskipnaden
8)Studieavgift pr semester: 11 500 kr + avgift til studentsamskipnaden.
9)Merk at Noroff har avdelinger i flere byer i Norge. Det er muligheter for grupper av nettstudenter å få tilbud om arbeidsrom i Oslo, Stavanger, Bergen eller Trondheim hvis tilstrekkelig antall ønsker dette. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om dette.
10)Fordeling av plassar til spesialiseringane innan radio, tv og avis skjer på grunnlag av konkurransepoeng. Studiet har kvote for søkarar med relevant praksis.
11)Studiet har 10 prosent kvote for søkere med journalistisk praksis, alle kvalifiserte fikk tilbud i praksiskvoten. I tillegg kan det tas inn 5 søkere med minoritetsbakgrunn, poenggrense i minoritetskvoten var 44,4.
12)Studiet har kvote for søkere med relevant praksis.
13)Studiet har kvote for søkere med relevant praksis. Studieavgift 23 400 kr pr. semester 1. og 2. året. 3. år er studieavgiften 6 000 kr pr. semester(2015/16)
14)Studieavgift 22 600 kr pr. semester 1. og 2. året. 3. år er studieavgiften 6 000 kr pr semester(2015/16)
15)Studieavgift pr semester: 22 600 kr + avgift til studentsamskipnaden
16)Studiet har kvote for søkere med relevant praksis. Studieavgift 23 400 kr pr. semester.
17)CV og essay, se punkt 1 til 3 i kravkoden, skal sendes i 4 eks. til høgskolen innen 15. april


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

ANIM Generell studiekompetanse (GENS) og: Godkjent innsendt arbeidsprøve og opptaksprøve.
FOTO Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve. Tilgjengelig på www.hioa.no/fotojournalistikk fra 1.februar, innsendingsfrist 15. mai
GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
KULT Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn fire eksemplarer av følgende til høgskolen: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak. 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.
MATRS Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2)
TVPRO Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til høgskolen: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve
TVREG Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til høgskolen: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve
TVTEK Generell studiekompetanse (GENS) og: Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til høgskolen: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Du må også angi hvilken spesialisering du søker; foto/lyd/klipp (enkameraproduksjon) eller flerkamerateknikk. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2014:
Viser poenggrensene i ordinær kvote og kvote for førstegangs­vitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2014. Poeng­grensen er den laveste poengsummen noen kom inn med i suppleringsopptaket. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette i senere etterfyllingsopptak. Poenggrensene varierer fra år til år, og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig det er å komme inn på studiet. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2014.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2014 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2015, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2014 (men kan ha vært med før det), eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2014.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2015.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tlf: 31008000, hverdager kl. 10.00 - 14.00
Fax: 
Campus Vestfold, seksjon for opptak
Postboks 4
3199 Borre
www.hbv.no
opptak@hbv.no
Ja Ja
HBV: For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se www.hbv.no
HiG Høgskolen i Gjøvik Tlf: 61135400
Fax: 61135405
Postboks 191
Teknologiveien 22
2802 Gjøvik
www.hig.no
studenttorget
  @hig.no
3400 514 - inkl. leil. 100 36 Ja Ja
HiHm Høgskolen i Hedmark Tlf: 62430000
Fax: 62430001
Opptakskontoret
Postboks 400
2418 Elverum
www.hihm.no
opptak@hihm.no
5750 ca 820 400 Se www.sih.no Ja Delvis
HiHm: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hihm.no
HiL Høgskolen i Lillehammer Tlf: 61288000
Fax: 61288105
Postboks 952
2604 Lillehammer
www.hil.no
opptak@hil.no
4000 755 260 34 Ja Ja
HiNe Høgskolen i Nesna Tlf: 75057800
Fax: 75057900
Høgskolen i Nesna
8700 Nesna
www.hinesna.no
opptak@hinesna.no
1131 248/40 ca. 140 46 Ja Ja
HiNe: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hinesna.no
HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Tlf: 74112030
Fax: 74022501
HiNT opptak
postboks 93
7601 Levanger
www.hint.no
opptak@hint.no
4000 521 575 86 Ja Delvis
HiNT: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se hint.no/studier
HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf: 67235050 (betjent kl. 10.00 - 14.00), 67235000
Fax: 22452010
Opptakskontoret NOM
Postboks 4 St. Olavs Plass
0130 Oslo
www.hioa.no
opptak@hioa.no
16 500 1300 530 109 Delvis Delvis
HiT Høgskolen i Telemark Tlf: 35575300 Åpningstider: 9 - 11 og 12 - 15
Fax: 35575002
Opptakskontoret
Pb. 203
3901 Porsgrunn
www.hit.no
opptak@hit.no
6500 852 600 75 Ja Ja
HiT: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.hit.no
HiØ Høgskolen i Østfold Tlf: 69215000 (sentr.bord) 69215032 (opptakskontoret). Kl. 10.00-14.00.
Fax: 69215002
Opptakskontoret, Høgskolen i Østfold
Postboks 700
1757 Halden
www.hiof.no
opptak@hiof.no
5000 240+privat utleie 800 14 (Fr.stad) Ja Ja
HiØ: For søknad til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold, se www.hiof.no/studier. Søknadsfrist i lokale opptak, er 1. mars.
HVO Høgskulen i Volda Tlf: 70075000
Fax: 70075051
Opptak
Postboks 114 Opptak
6101 Volda
www.hivolda.no
sok@hivolda.no
3900 400 112 stille/276 opne 45 Ja Delvis
HVO: Om påbyggjing til bachelor- og mastergrad, sjå www.hivolda.no
MF Det teologiske Menighetsfakultet Tlf: 22590500
Fax: 22590505
Postboks 5144 Majorstua
0302 Oslo
www.mf.no
post@mf.no
1100 Tilgj. gjennom SiO 296 Tilgj. gjennom SiO Ja Ja
MF: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning ved Det teologiske Menighetsfakultet, se www.mf.no
NLA NLA Høgskolen Tlf: 55540700
Fax: 55540701
Postboks 74
Amalie Skramsvei 3
5812 Bergen
www.nla.no
opptak@nla.no
2000 0 160 0 Ja Ja
NLA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, se www.nla.no
NOROFF Noroff University College
Noroff Høyskole
Tlf: 38000000
Fax: 38000001
Elvegata 2a
4608 Kristiansand
www.noroff.no
utdanning@noroff.no
100 Samarbeid med SIA 60 Samarbeid med SIA Nei Ja
NOROFF: Utdanningene ved Noroff Høyskole gir deg mulighet for å søke seg videre på mastergrad både i Norge og internasjonalt.
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tlf: 73597700
Fax: 73550466
Studieavdelingen
Opptakskontoret Gløshaugen
7491 Trondheim
www.ntnu.no
opptak@adm.ntnu.no
22000 3200 ca.7000 270 Delvis Delvis
NTNU: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og videreutdanning, se www.ntnu.no
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier
UiB Universitetet i Bergen Tlf: 55584300
Fax: 55588821
Opptak
Postboks 7850 - Opptak NOM
5020 Bergen
www.uib.no/utdanning
opptak@uib.no
14290 4290 5000 465 Ja Ja
UiB: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiN Universitetet i Nordland Tlf: 75517200 / 75517699
Fax: 75517845
Postboks 1490
8049 Bodø
www.uin.no
service@uin.no
6000 530 500 80 Ja Ja
UiN: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uin.no
UiO Universitetet i Oslo Tlf: Knutepunktet 22858200
Fax: 22857574
Seksjon for opptak og tilrettelegging
Postboks 1148 Blindern
0318 Oslo
www.uio.no
studentinfo@admin.uio.no
27400 6000, også priv.tilb 8000 600 Ja Ja
UiO: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiS Universitetet i Stavanger Tlf: 51831052
Fax: 
Opptakskontoret
4036 Stavanger
www.uis.no
opptak@uis.no
10000 ca.1394 + privatleie 850 + 486 PC-plasser 89 Ja Ja
UiS: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.uis.no/studietilbud
UiT UiT Norges arktiske universitet Tlf: 77645590
Fax: 77623210
Avdeling for utdanning v/opptakskontoret
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
www.uit.no
opptak@uit.no
12500 ca. 1600 ca. 355 Ja Delvis
UiT: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad. For mer informasjon, se www.uit.no UiT Norges arktiske universitet ble etablert 1.8.2013 etter en fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer informasjon om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Ledige studieplasser
Fra 19. juli åpner Ledige studieplasser, dvs listen over studier som fortsatt har ledige plasser og som kan søkes til etter hovedopptaket. Se Ledige studieplasser for å se hvilke studier du kan søke på akkurat nå.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, for eksempel siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten. Vi gjør også oppmerksom på at studier kan bli avlyst.

Tilleggskrav
Noen studier kan ha tilleggskrav som ikke går frem av kravkoden. Dette gjelder for eksempel krav om å legge frem politiattest ved studiestart.