Læresteder og studier i Samordna opptak 2014

Søkeord: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu] Høgskole / universitet: Utdanningsområde: Fagområde: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 36
Fagområde: Musikk
Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2013 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
HiNe Band 213 777 GENS Årsstudium 15 nytt nytt
HiNe Grunnskolelærer 5-10 213 651 LÆRER Yrkesutd 20 alle alle
Estetiske fag, kunst- og musikkfag:
UiO Estetiske studier 1) 185 439 GENS Bachelor 49 alle alle Studieretning på program for Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap. Fordypningsområder: Allmenn litteraturvitenskap (tilbys også som eget søknadsalternativ, studiekode 185 922), Engelskspråklig litteratur, Kunsthistorie, Medievitenskap, Musikkvitenskap, Nordisk litteraturvitenskap
HiT Folkemusikk årsstudium, Rauland 2) 220 629 GENS Årsstudium 10 alle alle
HiT Folkemusikk, Rauland 2) 220 443 GENS Bachelor 10 alle alle
UiA Kunstfag med fordypning i musikk 201 437 GENS Bachelor 10 alle alle
FiH Musikk 258 777 MUSFIH Årsstudium åpent åpent Inneholder musikkteoretiske, utøvende og pedagogisk relevante fag for musikkarbeid i kirke og skole. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve.
HVO Musikk 223 437 GENS Bachelor 20 alle alle
UiA Musikk 201 667 GENS Årsstudium 15 alle alle
HVO Musikk årsstudium 223 667 GENS Årsstudium 15 alle alle
NLA Musikk, Bergen 254 667 GENS Årsstudium 12 alle alle Studieavgift pr semester: 2250 kr + avgift til studentsamskipnaden
HiØ Musikk, Halden 224 667 GENS Årsstudium 15 alle alle
HiHm Musikk, Hamar 3) 209 667 GENS Årsstudium 10 alle alle Studiet kan inngå som 1.studieår i Faglærerutdanningen i musikk
HiNT Musikk, Levanger 4) 214 667 GENS Årsstudium 20 alle alle
HSH Musikk, Stord 218 667 GENS Årsstudium 15 alle alle
ATH Musikk, årsstudium 255 777 GENS Årsstudium 10 åpent åpent
ATH Musikkteknologi 255 437 GENS Bachelor 25 åpent åpent
NTNU Musikkteknologi 5) 194 476 MUSIT Bachelor 25 43.1 39.3
UiB Musikkterapi 6) 184 792 MUSUIB Master 12 alle alle Integrert 5-årig studium
NTNU Musikkvitenskap 7) 194 437 MUNTNU Bachelor 35 alle alle Musikkvitenskap er første fordypning. Kombineres med andre fag (støttefag, årsstudium eller fordypning).
UiO Musikkvitenskap 8) 185 437 MUSUIO Bachelor 56 alle alle
NTNU Musikkvitenskap, årsstudium 7) 194 777 MUNTNU Årsstudium 10 nytt nytt
Lærer- og lektorutdanning:
DMMH Barnehagelærer, kunstfaglig profil 253 131 GENS Bachelor 34 alle alle
HiNT Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger 214 639 MUHINT Bachelor 10 alle Hovedområde: Rytmisk profil. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve.
HiHm Faglærerutdanning i musikk, Hamar 9) 209 157 MUHIHM Bachelor 20 åpent åpent
HSH Faglærerutdanning i musikk, Stord 218 157 MUSHSH Bachelor 16 åpent åpent Opptaksprøve
HiST Grunnskolelærer 1.-7. trinn 219 547 LÆRER Yrkesutd 145 alle alle Obligatoriske emner er pedagogikk og elevkunnskap (PEL), norsk og matematikk. I tillegg skal studentene ha ett valgemne som går over de to første studieårene. Her kan det velges mellom engelsk, kroppsøving, musikk og kunst og håndverk.
HiST Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag 219 548 LÆRER Yrkesutd 35 alle alle Obligatoriske emner er pedagogikk og elevkunnskap (PEL), matematikk, naturfag og norsk.
HiB Grunnskolelærer 1.-7. trinn med musikk 203 548 LÆMUSB Yrkesutd 16 alle alle
HiST Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk 219 657 LÆRER Yrkesutd 65 alle alle Obligatoriske emner er pedagogikk og elevkunnskap (PEL) og matematikk. I tillegg skal studentene ha ett valgemne som går over de tre første studieårene. Her kan det velges mellom engelsk, musikk, samfunnsfag, RLE og kunst og håndverk.
HiST Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk 219 658 LÆRER Yrkesutd 65 alle alle Obligatoriske emner er pedagogikk og elevkunnskap (PEL) og norsk. I tillegg skal studentene ha ett valgemne som går over de tre første studieårene. Her kan det velges mellom engelsk, musikk, samfunnsfag, RLE og kunst og håndverk.
HiST Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag 219 655 LÆRER Yrkesutd 45 alle alle Obligatoriske emner er pedagogikk og elevkunnskap (PEL), matematikk og naturfag.
HiB Grunnskolelærer 5.-10. trinn med musikk 10) 203 660 LÆMUSB Yrkesutd 20 alle alle Valgfag: norsk, engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk
HBV Musikk, Vestfold 222 667 GENS Årsstudium 20 nytt nytt
Økonomi og administrasjon:
HiHm Music Management, Rena 209 476 GENS Bachelor 15 alle alle Ledelsesfag for musikkbransjen. Spesialisering gj. utenlandsopph.,el. prosjekt og valgfag
HiHm Musikkproduksjon, Rena 11)12) 209 714 GENS Bachelor 20 36.9 35.6 Utvikling av musikk/lydproduksjon i kommersiell sammenheng

Fotnoter:
1)Allmenn litteraturvitenskap tilbys på 3 ulike søknadsalternativer: Allmenn litteraturvitenskap årsstudium, Allmenn litteraturvitenskap bachelor og som fordypning på Estetiske studier bachelor. For forskjellene se den enkelte programpresentasjon www.uio.no/studier/program
2)Søkere uten GENS, men med høy kunnskap innen fagområdet, kan ta kontakt med høgskolen.
3)Det er en fordel med grunnleggende forkunnskaper i musikk tilsvarende musikklinje i videregående opplæring
4)Årsstudiet gir, sammen med lærerutdanning, undervisningskompetanse i grunnskolen. Studentene må derfor velge fordypning i trinn 1-7 eller trinn 5-10 ved studiestart.
5)Krav om godkjent musikkteknologisk arbeid. Nærmere informasjon vil bli sendt fra NTNU etter søknadsfristen.
6)Har opptaksprøve. Skjema for påmelding til opptaksprøven må sendes til Griegakademiet - Institutt for musikk senest 15. april. Skjema og informasjon finnes på www.uib.no/grieg.
7)Praktisk og teoretisk prøve må være bestått. Nærmere informasjon vil bli sendt fra NTNU etter søknadsfristen.
8)Krav om opptaksprøve. Skjema for påmelding til opptaksprøven må sendes til Institutt for musikkvitenskap senest 15. april. Skjema og informasjon finnes på www.hf.uio.no/imv/studier/opptak/prove.html Søkere må både søke gjennom Samordna opptak og gjennomføre opptaksprøven.
9)De kreves dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk. For nærmere informasjon, se www.hihm.no eller kontakt høgskolen.
10)Alle studenter må velge et fag, se http://www.hib.no/studier/Default.asp
11)Studiet forutsetter kraftig datamaskin og spesiell programvare.
12)Det er en fordel med forkunnskaper innen musikk i form av å kunne spille et instrument.Studiet inkluderer et obligatorisk semester i utlandet.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse
LÆMUSB Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig). Minst 35 skolepoeng. Dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk etter nærmere regler.
LÆRER Generell studiekompetanse (GENS) og: Minst karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng. MERK: karakterkravet gjelder ikke om du har matematikk på høyere nivå
MUHIHM Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Høgskolen i Hedmark.
MUHINT Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Høgskolen i Nord-Trøndelag.
MUNTNU Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra NTNU.
MUSFIH Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Fjellhaug internasjonale høgskole.
MUSHSH Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Høgskolen Stord/Haugesund.
MUSIT Generell studiekompetanse (GENS) og: Krav om godkjent musikkteknologisk arbeid etter retningslinjer gitt av NTNU
MUSUIB Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Universitetet i Bergen.
MUSUIO Generell studiekompetanse (GENS) og: Opptaksprøve, nærmere informasjon fra Universitetet i Oslo.

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2013:
viser poenggrensene i henholdsvis ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2013. Poengrensene er ikke forhåndsbestemt, men avgjøres av den siste ordinære søkeren som fikk og tok i mot plass på studiet. Poenggrensene varierer fra år til år og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig der er å komme inn på studiet. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2013.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2013 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2014, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2013, eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2013.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2014.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
ATH Ansgar Teologiske Høgskole Tlf: 38106500
Fax: 38106599
Fredrik Fransonsvei 4
4635 Kristiansand
www.ansgarhogskole.no
haugland@ansgarskolen.no
200 140 44 Tilgj. gjennom SIA Ja Ja
ATH: Alle årsstudier kan bygges ut til bachelorgrad.
DMMH Dronning Mauds Minne Høgskolen
Høgskole for barnehagelærerutdanning
Tlf: 73805200
Fax: 
Thrond Nergaards veg 7
7044 Trondheim
www.dmmh.no
opptak@dmmh.no
1200 3200 150 270 Ja Ja
DMMH: Om muligheter for påbygging til mastergrad, www.dmmh.no
FiH Fjellhaug Internasjonale Høgskole Tlf: Sentralbord: 23232400 Opptakskontor: 46540098
Fax: 
Opptakskontoret
Sinsenveien 15
0572 Oslo
http://fih.fjellhaug.no
opptak@fjellhaug.no
150 30 76 0 Nei Ja
FiH: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, samt andre studier med lokalt opptak, se fih.fjellhaug.no
HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tlf: 31008000, hverdager 10:00 - 14:00
Fax: 
Opptakskontoret
Postboks 235
3603 Kongsberg
www.hbv.no
opptak@hbv.no
Ja Ja
HBV: For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se www.hbv.no Høgskolen i Buskerud og Vestfold ble etablert 1.1.2014 etter en fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.
HiB Høgskolen i Bergen Tlf: 55587504
Fax: 55587789
Opptakskontoret
Postboks 7030
5020 Bergen
www.hib.no
opptak@hib.no
7000 4373 400 Ja Delvis
HiHm Høgskolen i Hedmark Tlf: 62430000
Fax: 62430001
Opptakskontoret
Postboks 400
2418 Elverum
www.hihm.no
opptak@hihm.no
5750 475 400 40 Ja Delvis
HiHm: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hihm.no
HiNe Høgskolen i Nesna Tlf: 75057800
Fax: 75057900
Høgskolen i Nesna
8700 Nesna
www.hinesna.no
opptak@hinesna.no
1131 248/40 ca. 140 46 Ja Ja
HiNe: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.hinesna.no
HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Tlf: 74112030
Fax: 74022501
HiNT opptak
postboks 93
7601 Levanger
www.hint.no
opptak@hint.no
4000 521 575 86 Ja Delvis
HiNT: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se hint.no/studier
HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Tlf: 73559100
Fax: 73559451
Opptakstjenesten
Postboks 2320
7004 Trondheim
www.hist.no
Opptakstjenesten
  @hist.no
7500 3300 500 272 Ja Ja
HiT Høgskolen i Telemark Tlf: 35575300 Åpningstider: 9 - 11 og 12 - 15
Fax: 35575002
Opptakskontoret
Pb. 203
3901 Porsgrunn
www.hit.no
opptak@hit.no
6500 852 600 75 Ja Ja
HiT: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se www.hit.no
HiØ Høgskolen i Østfold Tlf: 69215000 (sentr.bord) 69215032 (opptakskontoret). Kl. 10.00-14.00.
Fax: 69215002
Opptakskontoret
Postboks 700
1757 Halden
www.hiof.no
opptak@hiof.no
5000 240+privat utleie 800 14 (Fr.stad) Ja Ja
HiØ: For søknad til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold, se www.hiof.no/studier. Søknadsfrist i lokale opptak, er 1. mars.
HSH Høgskolen Stord / Haugesund Tlf: 52702800
Fax: 52702601
Opptakskontoret
Bjørnsonsgate 45
5528 Haugesund
www.hsh.no
opptak@hsh.no
3200 313 320 60 Ja Ja
HSH: Master og videreutdanninger se: www.hsh.no
HVO Høgskulen i Volda Tlf: 70075000
Fax: 70075051
Opptak
Postboks 114 Opptak
6101 Volda
www.hivolda.no
sok@hivolda.no
3900 400 112 stille/276 opne 45 Ja Delvis
HVO: Om påbyggjing til bachelor- og mastergrad, sjå www.hivolda.no
NLA NLA Høgskolen Tlf: 55540700
Fax: 55540701
Postboks 74
Amalie Skramsvei 3
5812 Bergen
www.nla.no
opptak@nla.no
2000 0 160 0 Ja Ja
NLA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, se www.nla.no
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tlf: 73597700
Fax: 73550466
Studieavdelingen
Opptakskontoret Gløshaugen
7491 Trondheim
www.ntnu.no
opptak@adm.ntnu.no
22000 3200 ca.7000 270 Delvis Delvis
NTNU: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og videreutdanning, se www.ntnu.no
UiA Universitetet i Agder Tlf: Opptakskontoret 38141564, Sentralbord 38141000
Fax: 
Opptak
Postboks 422
4604 Kristiansand S
www.uia.no
opptak@uia.no
10666 1435 800 250 Ja Ja
UiA: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se www.uia.no/studier
UiB Universitetet i Bergen Tlf: 55584300
Fax: 55588821
Opptak
Postboks 7850 - Opptak NOM
5020 Bergen
www.uib.no/utdanning
opptak@uib.no
14290 4290 5000 465 Ja Ja
UiB: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiO Universitetet i Oslo Tlf: Knutepunktet 22858200
Fax: 22841125
Seksjon for opptak og tilrettelegging
Postboks 1148 Blindern
0318 Oslo
www.uio.no
studentinfo@admin.uio.no
27400 6000, også priv.tilb 8000 600 Ja Ja
UiO: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer info om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, f.eks. siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten.